Alle indlæg af Dorte Grenaa

Politisk aktiv siden EU afstemningen i 1972 - især kvinde-, social-, faglig- og antikrigs-bevægelsen. Organiseret i den kommunistiske bevægelse, idag formand for Arbejderpartiet Kommunisterne. Følg også Dorte Grenaa på facebook

Imperialisme i dag – kampen om verdensherredømmet

Det er intet nyt i, at vi lever i en multipolær verden. Hvad der er nyt, er det ændrede styrkeforhold mellem de største imperialistmagter. Det er hele tiden en kamp mellem forskellige imperialistmagter om verdensherredømmet og markeder, dominans og profit.

Af Dorte Grenaa, APK – Arbejderpartiet Kommunisterne
Oplæg holdt på APKs on-linje seminar 14.3.2023: Imperialisme i dag – kampen om verdensherredømmet

Jeg tror, at vi alle oplever, at der i øjeblikket sker rigtig mange ting og nye udviklinger, som ikke altid lige er til at orientere sig i. F.eks. som når regeringen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kommer ud med en ny udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi, der  bl.a. skal se Kina som en rival, som Danmark og EU skal gøre sig mindre afhængig af. Strategien skal være en overordnet ramme for flere af regeringens andre planer – som et nyt forsvarsforlig, en ny europapolitisk aftale og en opdateret globaliseringsstrategi. Så det er ikke småting, og det går rigtig stærkt uden en offentlig debat.

I har sikkert hørt og læst udtrykket at ”vi lever i en multipolær verden”.  I modsætning til en ”unipolær” verden med USA som enedominerende. Det bliver rigtig flittigt brugt i øjeblikket, både i de borgerlige medier og på venstrefløjen som argument for, at vi lever i en hel ny tid, eller for at imperialismen er gået ind i en hel ny fase. Begge dele er, for at sige det på godt gammeldags dansk, noget sludder.

Det er intet nyt i, at vi lever i en multipolær verden. Hvad der er nyt, er det ændrede styrkeforhold mellem de største imperialistmagter. Det er hele tiden en kamp mellem forskellige imperialistmagter om verdensherredømmet og markeder, dominans og profit. Og over tid skifter det, hvem der er den eller de største, fordi imperialismen udviklinger sig ujævnt og ikke i takt efter en snor.

Læs videre Imperialisme i dag – kampen om verdensherredømmet

Afskaf systemet!

Det værste ved arbejdsgiverklynk er, at det altid varsler dårligt nyt for os andre. Når arbejdsgiverne nu jamrer over de højeste lønstigninger i ti år. Ja, så er det ikke deres egne millionlønninger, de tænker på. For sidste år steg direktørlønninger kun med 47 %. Nej det er de nye tal, der viser at timeansatte arbejdere i industrien er steget hele 1,89 % i lokale lønforhandlinger. Læs videre Afskaf systemet!

Niqab, fundamentalisme og DF

Af Dorte  Grenaa

Vi har et problem. Loven om Tildækningsforbuddet synes at være skabt som tumleplads for reaktionens mørkemænd og til at så splittelse.

Knapt er den første bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet faldet før end DF’s top kræver udvidelse af bødestraf med fængsel (hvilket også lå i Venstres oprindelige lovforslag). Med hvilken begrundelse?

Læs videre Niqab, fundamentalisme og DF

Enhedslisten vil have kvindelig værnepligt til den danske NATO-hær

Enhedslisten tager ligestilling som gidsel i dansk krigspolitik og debat om nyt forsvarsforlig ved at stille krav om kvindelig værnepligt.


I disse dage strikkes det nye forsvarsforlig mellem regeringen, DF, S og R færdigt. Et forsvarligforlig der mere retvisende burde hedde ”NATOs krigsstrategiske overvejelser og krigsbudget for region Danmark”.

Læs videre Enhedslisten vil have kvindelig værnepligt til den danske NATO-hær

# MeToo – Kvinder siger fra – Af Dorte GrenaaAf Dorte Grenaa

Kampagnen #MeToo har på få dage fået tusindvis af kvinder i mange lande til at dele deres oplevelser med seksuelle krænkelser og sexchikane. For mange er det første gang de siger det højt. Og for hver enkelt kvinde har det stor betydning, for at kunne begynde at gøre op med den skam og skyld, der er forbundet med krænkelser og overgreb. Læs videre # MeToo – Kvinder siger fra – Af Dorte Grenaa

Sæt kvinder fri af husarbejdet!

Den overskrift fangede straks min interesse. Tænk hvor godt det kunne blive. Hvilke muligheder.

Men ak. Klassesamfundet stak sit grimme fjæs frem igen!

Ned med køkkenslaveriet! Russisk revolutionsplakat

Budskabet var i virkeligheden at øge kvindernes arbejdstid. Med et fast fradrag for serviceopgaver i hjemmet i de første arbejds- og familieår vil det  ” give travle børnefamilier tid og mulighed for at øge deres arbejdstid og samtidig have tid til familien.”

Men VI VIL IKKE have øget arbejdstid.

Vi vil have en nedsat arbejdstid – 6 timers arbejdsdag – som fuldtidsstillinger. Og reel nedsat arbejdstid – uden at tvinges til ubetalt overarbejde i fritiden, Ikke jages rundt i flere deltidsstillinger.

Til husarbejde i dag hører også, at det der før var offentlige velfærdsopgaver nu smides tilbage i familien – at sikre omsorgen for de syge, handicappede, ældre, børn. Hver en nedskæring og hver en forringelse falder tilbage på vores dårlige samvittighed og forsøg på at skulle klare det hele.

Og for resten! Hvem er det lige,  der skal udføre serviceopgaver i hjemmet?
Underbetalte og lavtlønnede kvinder i serviceindustrien? Au-pair piger fra Fillipinerne og østlandende?

At blive fri for det evigt gentagne husarbejde og dobbeltarbejde, få tid og kræfter til at være til stede og sammen med sin familie – er ikke for meget forlangt. Tværtimod.

Men for arbejderklassens kvinder vindes det bestemt ikke med flere skattefradrag, øget privatisering, udlicitering og udpining af den offentlige ”velfærds”-sektor.

Der skal sikres kollektive løsninger på kollektive problemer.
Det går ikke uden at samles om kravene om nedsat arbejdstid her til overenskomsten og stop for regeringens og kommunernes nedskæringsraid. Og vi må stille krav til nye offentlige omsorgs-og velfærdsordninger, fri af dagens kræftknuder.

Ifølge Børsen og McKinsey Company:
”udgør kvinder halvdelen af verdens arbejdsstyrke, men skaber kun 37 procent af det samlede bruttonationalprodukt. Det skyldes blandt andet, at unge kvinder arbejder færre timer end mænd, og at flere er placeret i deltidsstillinger for at få familielivet til at hænge sammen. Og at kvinder i gennemsnit står for 75 procent af verdens ikke-betalte servicearbejde i hjemmet.

Kvinder arbejder mere i hjemmet og netop derfor skal vi have en ordning, der letter arbejdsbyrden i hjemmet og sikrer, at kvinder i stedet kan investere tid i karrieren, uden at det går ud over familielivet.”

Regeringen vil lade enlige mødre betale

Efter kontanthjælpsreformen siger sagsbehandlere til enlige mødre, at de må skralde for at sikre mad på bordet!

Regeringens finanslovsforslag vil skære 155 millioner kr. på sociale foreninger som Mødrehjælpen og patientforeninger!

Det skal finansiere et nyt skattekontrolsystem, siger de.

Ifølge skiftende blå/røde regeringer er det helt klart kun de fattigste, de syge og de arbejdsløse, der kan tages penge fra til statens udgifter.

Men ikke bare til offentlige udgifter – også får at få råd til en mild gaveregn til de rigeste.

Regeringen vil med ny vækstpakke sætte skatten ned på overskud fra aktier, igen sætte selskabsskatten ned for udenlandske firmaer, hvis de overhovedet betaler. Og så lige forære dansk erhverv og de rige en række nye skatte- og afgiftslettelser. En vækstplan  der løber op i 12 mia. kr. inden den er betalt.

Regeringen og dens forligspartier som  Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil blive ved med forære skattekroner til de rige – mens de syge, reformramte og arbejdsløse tvinges til at betale festen.

De fører en kynisk politik, fordi de er kyniske,

De har valgt et levebrød som nyttige administratiorer af et sygt system. Kapitalismen.

Er det ikke på tide at rette protesterne mod dem, der fører kniven? Rette dem mod at få væltet finanslovsforslaget og striben af asociale reformer. Og ikke lade sig spise af med at få Mette Frederiksen og Thulesen Dahl i stedet for Lars Løkke og Anders Samuelsen.

– End –

 

 

 

 

 

Sociale protester i en kommunalvalgkamp: Enhedslisten – inde eller ude? Af Dorte Grenaa


Af Dorte Grenaa

Enhedslisten i København har fået sig et problem her i kommunalvalgkampen.

Skal de støtte de sociale bevægelsers krav og protester og træde ud af den politiske aftale med borgmester Anna Ansvarløs om administrationen af de sociale reformer? Eller skal de være ansvarsfulde samarbejdspartnere i det parlamentariske spil i Borgerrepræsentationen? Eller forsat tale med to tunger og krydse finger for at det lyder troværdigt i begge lejre?
Læs videre Sociale protester i en kommunalvalgkamp: Enhedslisten – inde eller ude? Af Dorte Grenaa