Forældrenes kamp for bedre normeringer i institutionerne skal styrkes: Lad os stå sammen


Kravet om bedre normeringer i daginstitutionerne er igen kommet øverst på dagsordenen for børnefamilierne. Det er helt på sin plads i en tid, hvor børnefamiliernes arbejdskraft bliver udbyttet til sidste blodsdråbe af arbejdsmarkedet, og hvor børnene som følge heraf skal tilbringe rigtig mange timer i institution hver dag.

Normeringerne har længe været så ringe, at de i akut grad går ud over børnenes trivsel. Pædagoger der er alene med over 20 børn, er ikke længere et særsyn. Og både børn og pædagoger mistrives. Så det er helt nødvendigt, vi som forældre nu protesterer mod vilkårene, og sætter en bevægelse for bedre normeringer i gang.
Men det er ikke ligegyldigt hvordan vi protesterer, hvis vi vil opnå forandringer. Læs videre Forældrenes kamp for bedre normeringer i institutionerne skal styrkes: Lad os stå sammen