Kommunerne, velfærden og EU


Af Poul Andersen

Nu, hvor kommunalvalget er kommet lidt på afstand og kampen om borgmester og udvalgsposter er overstået. Og dejen til alle rævekagerne er blevet godt og grundigt æltet, vil det måske være en ide at hæve blikket lidt. For hvor meget kan det kommunale, såkaldte selvstyre, gøre for at sikre den sociale velfærd?

Kommunerne er jo lagt i en økonomisk spændetrøje dikteret af folketinget og EU. Her lige en kort historisk gennemgang.

Tilbage i 2012 vedtog et flertal af Folketingets partier, bestående af socialdemokratiet, de Radikale, SF, Venstre og konservative at tilslutte Danmark EUs finanspagt. Selvom vi har vores Euro forbehold, blev denne, for befolkningen afgørende beslutning, skammeligt taget uden en folkeafstemning. Efterfølgende – for at tilpasse den økonomiske politik til finanspagten – vedtog folketinget en budgetlov som sætter loft over hvor stort underskud der må være på den danske finanslov i fremtiden.

Og hvad har det så med kommunerne at gøre?

Budgetloven gør at der er lagt udgiftslofter for stat, regioner og kommuner. Disse ligger fast for en fireårig periode – på kroner og øre. Dette for at trimme dansk offentlig økonomi til kravene fra EU.
Således er der altså lagt en jernring om det økonomiske råderum i kommunerne.

Alt andet lige betyder det også, at hvis der ude i kommunerne foretages forbedringer et sted kræver det nedskæringer et andet sted. Og selv om en kommunekasse bugner, må man ikke bruge af pengene.

Et andet aspekt, der også er værd at nævne i den forbindelse, er de reformer der i høj grad bliver forvaltet ude i kommunerne. Disse asociale reformer af bl.a. efterløn, fleksjob, førtidspension osv. er også gennemført på baggrund af henstillinger fra EU. At reformerne i nogle kommuner bliver administreret stramt og bevisligt ulovligt, skal bekæmpes. Der skal aktioneres og demonstreres for at få en ordentlig forvaltning. Når det så er sagt, må kravet være at få rullet reformerne tilbage. Det må være indlysende at hvis det krav skal gennemføres, kræver det at Danmark kommer ud af EU og EU ud af kommunerne. Før vi overhovedet kan tale om selvstyre.

Poul