Alle indlæg af Socialismeblog

Denne blog giver plads til debat og oplysning om Socialismen som økonomisk og politisk system, og til at imødegå borgerskabets antikommunistiske propaganda der forsøger at miskreditere socialismens erfaringer og til kritik af utopiske og andre uvidenskabelige venstrefløjsforestillinger.

En skitse af socialismens økonomi

Debatoplæg til Arbejderpartiet
Kommunisternes 6. kongres 

Der hersker en grundlæggende uvidenhed og forvirring om socialismen som begreb, ikke blot i den brede befolkning og arbejderklassen generelt, men også i den progressive offentlighed og på den organiserede politiske venstrefløj.

Gennem hele det borgerlige demokratis historie er ordet ‘socialisme’ blevet misbrugt af de opportunistiske venstrefløjspartier og den systemloyale reformistiske ledelse af arbejderbevægelsen. Med ‘socialisme’ har opportunisterne ikke ment et nyt økonomisk og politisk system til afløsning af kapitalismen. De har med ‘socialisme’ derimod ment en systemloyal venstrefløjsregering, som fører en politik til gavn for arbejderklassen på kapitalismens betingelser, og som i tilfælde af genvalg kan fortsætte en gradvis proces mod stadig mere ‘socialisme’. Læs videre En skitse af socialismens økonomi

Perspektiver for socialisme

roedt_flag_boersen

 

Af Klaus Riis

 
Oplæg på Novemberkonferencen 2014

Kommunistisk Politik 12, 2014

Kongresdebat

Behovet for et andet globalt samfundssystem end kapitalisme og imperialisme er skrigende.

Som Lenin sagde, betyder imperialisme reaktion over hele linjen. Reaktionen er bundløs og endeløs. Massernes fattigdom og elendighed kan altid blive større, undertrykkelsen hårdere, den åndelige formørkelse i form af religiøse doktriner eller kapitalistisk indoktrinering mere udbredt.
Læs videre Perspektiver for socialisme

Socialismen faldt: Næste gang bliver det bedre

marx_engels_unschuldig

 

Af Dorte Grenaa

 
Oplæg på Novemberkonferencen 2014

Kongresdebat

Kort efter murens fald i Berlin 1989 og revisionismens efterfølgende fald i Østblokken var jeg på Alexanderplatz i det gamle Østberlin. Her stod en stor statue af Marx og Engels. Med rød graffiti var skrevet på den ene side af soklen ‘Wir sind unschuldig’, og på den anden side stod ‘Beim nächsten Mal wird es besser’.
Læs videre Socialismen faldt: Næste gang bliver det bedre

Et nyt system: Socialismen

udvikling_ikke_afvikling_th

 

Af Bjørn

APK – arbejderklassens revolutionære kommunistiske parti – beror på at fratage kapitalisterne deres mindretals hersken over flertallet af befolkningen, hvor disse er underlagt et samfundssystem de hverken har lod eller del i.

Hvor dagligdagen ikke ved hvad morgendagen bringer, hvor arbejdsløshed er regelen snarere end undtagelsen, og deraf følgende opløsning og social deroute af den enkelte og familien.
Læs videre Et nyt system: Socialismen

Statsmagten, reformister og revolutionære

roedt_flag_boersen_m

Af Martin D

Spørgsmålet om revolution eller reformisme har bølget i arbejderbevægelsen i mange år. I dansk kontekst har de større og mest synlige grupper i mange årtier været de reformistiske kræfter. Det være sig Socialdemokraterne, DKP-revisionismen og SF.

Det har bl.a. betydet, at reformisterne er lykkedes med at forvrænge selve diskussionens udgangspunkt til sin fordel. Reformisterne har også udviklet sig historisk – altid mod højre. Den ’klassiske’ socialdemokratiske reformisme er hos S og SF i dag blevet til gennemførelse af nedskæringsreformer med EU’s stempel.

Enhedslisten er til gengæld trådt til og vil, som de andre reformistpartier engang ville, gradvist reformere det kapitalistiske samfund til noget bedre – hen imod en udefineret og uklar ’socialisme’. Læs videre Statsmagten, reformister og revolutionære

Ingen fremtid med kapitalisme – Socialismen er fremtiden

 Af Klaus Riis

Hver eneste dag, hvert eneste år, hvert eneste årti beviser kapitalismen, at det er et system, der er ude af stand til at skabe social fremgang, fred og stabilitet,  globalt eller i det enkelte land.

Uanset hvilken politisk form det antager – liberalt demokrati, despoti eller fascistisk diktatur – er det et kikset regime.
Læs videre Ingen fremtid med kapitalisme – Socialismen er fremtiden