FOA stiller til trepartsforhandlingerne med et konkret forslag om oprettelse af integrationselever. Det er et forslag, som giver flygtninge en reel mulighed for integration på arbejdsmarkedet uden at de kommer til at fungere som løntrykkere. Dennis Kristensen, forbundsformand i FOA, siger: - Vi kommer til at vælge! Skal flygtninge have en fair...

Både den britiske premierminister David Cameron og EU har travlt med at få den lovede EU-afstemning afviklet. Begge parter ønsker at få sagen lukket...

D. 4. februar blev det landsdækkende krav om et værdigt liv for alle rejst på demonstrationer i København, Odense og Århus. Et stort NEJ til...

FN-panelet UNWGAD meddeler officielt i en erklæring 5. februar, at det mener, at WikiLeaks-stifteren Julian Assange er blevet frihedsberøvet ulovligt ved at måtte opholde sig på...

Af Kommunistisk Politik - 'Erhvervs- og vækstminister' er den officielle ministertitel, og Troels Lund Poulsen - manden, som har den – har fremlagt ministeriets årlige ’Redegørelse...

De reelle trepartsforhandlinger har været i gang længe,  og opgaven har været bunden fra starten. Arbejdsgiverne skal have skudt hul i mindstelønnen og sat...

KPnetBlogs Enhedslisten er igen gået i gang med at diskutere selvstændig opstilling til EU-parlamentet og dermed gå ud af Folkebevægelsen mod EU. Franz Krejbjerg, gammel Folkebevægelses-aktivist,...
Danmark

Landsdækkende protest 4. februar kl. 16:30-18:00 - Århus, Odense og København Sådan lyder grundlaget for demonstrationerne: "Et samfund skal kendes på hvordan det behandler sine udsatte, og...
Dorte Grenaa på Facebook

Dorte Grenaa

Delt for 16 timer siden

Hvordan sikres billigere medicin?
Hvad kan man gøre mod, at priserne på medicin ikke fuldstændig tømmer de offentlige sundheds-og sygehusbudgetter? Siden 2007 er medicinudgifterne fordoblet med adskillige milliarder.
Det har man diskuteret længe og i dag kom regionernes så med en model. Endnu et nyt råd, der skal give anbefalinger af den enkelte medicin videre til en gruppe sundhedsøkonomer (regnedrenge), der træffer den endelige beslutning. De skal gå i hemmelige forhandlinger med medicinalindustrien om den rette pris for det offentlige sundhedsvæsen. Selv de store patientforeninger kalder modellen bureaukratisk, udemokratisk, ugennemsigtig.
Ingen tør røre den magtfulde medicinalindustri.
Den har fuldstændig monopol på priser, udbud og forskning. De diktere enerådede, hvilke produkter de markedsfører til hvilken pris. Novo Nordisk tjente hvad der svarer til 4,2 millioner kroner i timen i første halvår af 2015.
Privatkapitalistiske virksomheders hellige overskud og profit har snablen så langt nede i de offentlige sundhedsbudgetter, at der bliver stadig mindre til behandling af dem der er syge.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 1 uge siden

Kommunal udlicitering kamufleres som spareforslag
Kommunalpolitiker forsøger at få lusket nye udliciteringer ind af bagvejen, skjult som besparelser i de kommunale sparekataloger. I Århus foreslås alle plejeboliger og al kommunal hjemmepleje i et helt område udliciteret til et privat firma. Selvom erfaringen beviser, at det bliver både dyrere og dårligere for både de ældre og ansatte. Kommunalpolitikerne lægger lige en dobbelt nedskæring ind i sparekataloget og erklærer sig helt uskyldige i regeringens spare diktat. Der er mange grunde til at kræve de kommunale sparekataloger taget helt af bordet og til ikke at lægge sig fladt ned og ville betale dem med skatteforhøjelser som SF og Enhedslisten foreslår.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 1 uge siden

Hør Anne Marie Helgers indignerede tale mod regeringens og folke”ingen”tingets nedværdigende asyl og flygtninge love. Danmark har fået sin egen udgave af et fundamentalistisk menneskefjendsk IS – IS= Inger Støjberg. Den nye flygtningelov L87 må tages af bordet. Alle har ret til et værdigt liv -også flygtninge og deres børn - lød det fra gårdsdagens demonstration ... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 2 uger siden

Midt på Købmagergade i København døde en hjemløs af kulde.
Hvor har regeringen og kommunerne tænkt at de hjemløse og fattige skal bo og være?
Flere kommuner melder de hellere vil have tomme lejligheder i deres almen nyttige boliger end at have fattigrøve på kontanthjælp og integrationsydelse til at flytte ind.
Byrådene i blandt andet København, Aarhus, Odense og Aalborg har vedtaget, at man ikke vil have flere mennesker på kontanthjælp og integrationsydelse til at bosætte sig i bestemte almennyttige boligområder. Søger de, giver boligorganisationen afslag.
Det er åbenbart fuldt lovligt, at diskriminere ud fra sociale og klassemæssige kriterier. Kommunerne diskriminerer folk på overførelsesindkomster med den begrundelse, at de er for ”belastende” og ”de forkerte” at få ind.
Hvor skal de så bo? I villaer og ejerlejligheder de aldrig ville kunne få lån til eller betale for? På det private boligmarkedet, hvor et udlejningsværelse kan koste hele ens indtægt? På det sorte boligmarked? På gaden?
Hvor vil de deportere de fattige og flygtningene hen?
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 2 uger siden

Opfundet et nyt land kaldet ”nærområdet”
Flygtningestrammerne har opfundet et helt nyt land. Der er ingen, der helt ved hvor det ligger, hvor stort der er, eller hvor mange der bor der i forvejen. Men det er helt sikkert, at man kan sende i titusindvis af flygtninge derhen.
Politikere som Støjberg, Thuelsen Dahl og Mette Frederiksen erklærer, at Danmark sagtens kan få landområder, de kan hegne ind og drive som flygtningelejre der.
Er det mon Libanon? Naboland til Syrien, de mener. Landet er kun en fjerdel af Danmarks størrelse. Der op mod 2 millioner flygtninge alene fra Syrien. Hver fjerde indbygger er flygtning i forvejen. Er det her de danske politikere vil bilde os ind, der ligger en brugbar løsning?
Absurd er også Liberal Alliances ide om, at Danmark kan melde sig ud af alle internationale konventioner og lukke landet i 2 år i håb om at flygtningeproblemet vil gå væk imens.
De ansvarlige politikere har ingen løsninger.
De har kun kyniske menneskefjendske stramninger.
De samme politikere poster millioner af kroner ud hver måned på uværdige tiltag som teltlejre, bare for at bevise at der ikke skal bygges og sikre billige boliger til flygtninge og hjemløse.

Håber at der er mange, der vil protestere i morgen mod, at Danmark bliver et uretsamfund, hvor visse befolkningsgrupper skal opbevares billigst muligt, indtil de kan deporteres til lejre så langt væk fra Danmarks grænser som muligt.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 2 uger siden

Hvor mange parter er der i en trepartsforhandling?

Den ene part er arbejdsgiverne. DAs direktør Jacob Holbraad.
Den anden part er regeringen. Forhenværende direktør for DA, nuværende beskæftigelsesminister Jørn Neergård Larsen.
Den tredje part er nogle af Danmarks største investeringsfonde. Bestyrelsesmedlem og LO formand Lizette Risgaard.

Lige meget hvor mange gange jeg tæller, kan jeg reelt set kun få det til en part. Et diktat.

Alle dem der vil blive ramt og skal betale de nye asociale reformer og nedskæringer som skal aftales, indgår slet ikke ved ”forhandlingerne” .

Det er blålys og arrogant magtmisbrug.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 3 uger siden

Arbejdsgivernes socialpolitik
Mange sociale ydelser skal luges ud med trepartsforhandlingerne i februar. Dansk Arbejdsgiverforenings (DA) kræver at ydelserne skæres endnu længere ned, at langt færre skal kunne opnå dem, og at en lang række ydelser helt afskaffes. Og så skal det være staten der fremover visitere til førtidspension, fordi mange kommuner er for blødsødne. Sådan lyder det i den nye DA-direktørs udspil. Det er samme forslag som beskæftigelsesministeren kom med i foråret, da han var DA direktør. En ydelsesreformen med markant lavere ydelser. Sygedagpenge og førtidspension skulle nedsættes med mere end 4.000 om måneden. I alt 85.000 mennesker skal miste deres sociale ydelse, mener DA.
DA diktere nu åbenlyst dansk social politik. Hvorfor får de lov det? Ny liberalismens politikere ser social politik som et spørgsmål om økonomisk vækst. Mennesker reduceres til at være offentlige udgifter. Jo færre offentlige udgifter jo mere vækst, prædiker de. Skønt virkeligheden hele tiden beviser det modsatte. Fattigdom, for det er det skaber hverken vækst, job eller velfærd. Det er ren sludder. Det hjælper ikke at man maskere det som neutrale trepartsforhandlinger. Der er kun en klasse, en part repræsenteret ved den "forhandling". Ligesom det heller ikke hjælper, at maskere det som den særlige danske model. Det er ren EU discount social politik.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 3 uger siden

Mette Frederiksen (S) er en hykler, når hun spiller forarget over, at finansminister Claus Hjort Frederiksen ikke vil hjælpe kommunernes trængte økonomi. Hun har selv sammen med DF, R, K og Venstre gennemført en reform, der betyder at kommunerne får stadig mindre refusion fra staten til integrationsydelse og andre overførelsesindkomster. Allerede efter 4 uger stiger kommunerne andel af udgifterne med den refusionsreform, der trådte i kraft her 1.januar. Det er en reform, der er designet til at kommunerne hurtigst muligt skal sparke folk ned på lavere ydelser eller helt ud.
Det er en væsentlig årsag til, at kommunerne udgifter ikke bare til flygtninge og asylansøgere men også til arbejdsløse og syge vil stige i år. Det er regeingen og politikere, der bærer ansvaret for det.

Der kommer der til at mangle plejepersonale, pædagoger og lærer. Ikke fordi der kommer asylansøgere, men fordi de fyres og spares væk med det såkaldte omprioriteringsbidrag. Lige nu omsættes det i voldsomme nedskærings- og sparekataloger, fordi kommuner skal sende 1 procent af deres budget tilbage til staten. Den beslutning har Socialdemokratiet og DF også hjulpet regeringen med at få igennem med finansloven.

Plasteret på kommunernes sår bliver, siger Finansministeren, at regeringen vil ændre regler, så det bliver lettere for kommunerne, at gøre integrationen billigere f.eks. ved at der kan være flere børn i modtageklaserne.

Første skridt til at hjælpe kommunernes trængte økonomi vil være at afskaffe de reformer, der systematisk reducere den og binder dem til EU's budget krav. Det vil være gode krav at rejse i protesterne mod nedskæringerne.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 4 uger siden

Må udskyde skattelettelser - giver asylansøgere skylden

Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) giver nu asylansøgere og flygtninge skylden for, at der ikke er råd til skattelettelser. Det lyder som integrationsminister Støjbergs hetzhistorie om forbud mod svinekød i Ålborgs børnehaver. Mon ikke det snarere skyldes, at DF og S har fået kolde fødder i forhold at skulle sikre skattelettelser til dem der tjener mest, når de lige har lagt ryg til omfattende asociale nedskæringer for dem der har mindst. Det er ikke ligefrem en politik, der har folkelig opbakning.

DF og S er helt med på at give udgifter til asylansøgere og flygtninge skylden for alle de asociale nedskæringer, som de selv har tvunget igennem sammen med regeringen.

Det koster penge at varme telte op i vinterfrost og samtidig betale for tomme hotelværelser. Det er politisk bestem af Inger Støjberg, at bruge skatteyder penge til at føre symbolpolitik og behandle folk så usselt. Ligesom det er politisk bestemt, at regeringen og et flertal i Folketinget kan finde 30 milliarder til nye kampfly, men ikke til at sørge for de hjemløse, de syge, de ældre eller for de mennesker der lever her som flygtninge og asylansøgere. Det er politisk bestemt at frem for at bevillige kommunerne penge, tvinger de kommunale udgifter nedad og nedad.

Det er et gammelt arbejdsgiverkneb – del og hersk.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

KPnet på Facebook

kpnetavisen

Delt for 12 minutter siden

Assange kommenterer FN´s afgørelse og Sveriges og Storbritaniens reaktion fra balkonen i den Ækvadorianske Ambassade.
-Sverige tabte, Storbritanien tabte. Ingen af dem har benyttet sig af tidsfristen for at appellere afgørelsen. De argumenterer ikke men konstaterer blot de ikke vil rette sig efter afgørelsen
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

KPnet på Twitter
Globalt

Af Kommunistisk Politik -   Organisationen Oxfam International – som den danske ulandsorganisation Ibis netop er blevet medlem af – er kendt for sine årlige rapporter...
Synspunkt
Kultur
Kontakt - Forslag - Kommentarer
KPnetBlogs
Megafon grafik

RSS kpnet blogs

  • En erindring fra 1992 3. februar 2016
    Af Franz Krejbjerg Jeg var engang med til et weekend seminar i Folkebevægelsen mod EF for oplægsholdere efter unions afstemningen i 1992 blev annonceret, det var dengang at Jens Peter Bonde og en stribe EP-politikere med ham var toneangivende i Folkebevægelsen mod EF. Det saglige og faglige indhold af seminaret var højt, traktaten om unionen […]
  • Nedskæringer er ordet! 28. januar 2016
    Af Poul Andersen Hold da helt kæft, hvor jeg er træt af den retorik det bliver hældt ud over os. Specielt fra folketinget strømmer det ud med nye og mærkværdige ord og begreber. Og også gammelkendte ord har fået ny betydning. Eksempelvis indeholdt ordet “reform” for år tilbage, noget de fleste mennesker opfattede som noget […]
  • At hæve skatten er ikke vejen frem mod nedskæringer 22. januar 2016
    Af Dorte Grenaa Et helt centralt spørgsmål lige nu er, hvordan kampen og protesterne mod de kommunale nedskæringer kan udvikles og styrkes bedst muligt. Der er virkelig basis for en bred folkelig bevægelse, hvor mange kræfter må arbejde sammen for at det lykkes. Det er omfattende sparekataloger, der rulles ud i kommuner og regioner med […]
CIPOML -
den marxistisk-leninistiske verdensbevægelse
logo_mundo-cipoml
Udtalelser på dansk
Arbejderpartiet Kommunisterne
Udtalelser fra APK
English
APK på Facebook

Delt for 3 uger siden

APK-Arbejderpartiet Kommunisterne har delt Rødt og Revolutionært Sommertræfs billede. ... Se merese mindre

Omtale annonce sakset fra Kommunistisk Politik nr 1, 2016

Se på Facebook
·Del

Delt for 2 måneder siden

APK-Arbejderpartiet Kommunisterne har delt Rødt og Revolutionært Sommertræfs billede. ... Se merese mindre

Rødt og Revolutionært Sommertræf 2016 kpnet.dk/2015/12/21/roedt-og-revolutionaert-sommertraef-2016/ Onsdag den 27. – søndag den 31. juli 2016 ved Nyborg Det er 4 spændende dage med aktuelle politiske diskussioner, kammeratskab, afslapning og god mulighed for at møde nye venner. Der vil bl.a. være forskellige oplægsholdere til levende diskussioner om: International solidaritet – International kamp – Palæstina, Kurderne – Krigsfaren Danmark ud af EU – Danmark ude af EU Kampen mod fattigdommen – Lavtlønsmarked Socialisme Træffet afholdes i 2016 med 4 overnatninger. (Du kan også blot deltage nogle af dagene) Prisen er 1150 kr for hele lejren, med mulighed for rabat for fattigrøve Der vil være løbende opdatering om træffet på Facebook Rødt og Revolutionært Sommertræf Du kan skrive til os via Besked på facebook eller på vores centrale adresse: Oktober Bogcafe, Vesterfælledvej 1B, 1750 København V Mail: info@oktobernet.dk Arrangører: Foreningen Oktober, APK, DKU m.fl.

Se på Facebook
·Del

Delt for 2 måneder siden

APK opfordrer til at stemme NEJ den 3. december.
De vigtigste 3 grunde er:

-Retspolitikken skal ikke overlades til EU.
EU staten skal ikke bestemme over lov og ret – over politi, anklagemyndighed, strafferammer, skilsmisselov, kriminel lavalder, retten til at forsamles, overvågning, terrorlovgivning og retssikkerhed for den enkelte.

-Retten til selvbestemmelse skal fastholdes.
Vi skal ikke afskrive enhver demokratisk mulighed for indflydelse på dansk retspolitik. Ingen blankocheck til en lille gruppe i Folketingets europaudvalg.

-Nej til tilvalgsordning til mere EU.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Oktober Bogbutikker

OKTOBER
Vesterfælledvej 1B
1750 Kbh.V

OKTOBER FORLAG
E-mail

OKTOBER STØTTEKREDS
E-mail


OKTOBER
BUTIKKERNE

KØBENHAVN
Vesterfælledvej 1B
1750 Kbh.V
Tlf. 91862882
Facebook
E-mail

ODENSE
Skibhusvej 100
5000 Odense C
Facebook
Tlf: 66 14 89 83

ÅRHUS
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
Facebook
E-mail

Støt KPnet

Støt Kommunistisk Politik –
Hold KPnet på nettet


Bidrag her:
Bankkonto
1551 – 166 34 271

Oktober Forlag
Giro
1-663-4271