Af Dorte Grenaa Så blev der lige sat et nyt spin i søen på mediedagsorden om flygtninge og arbejdsløse. Der lurer en konflikt mellem arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, fordi regeringen med et-partsforhandlingerne vil sikre flygtninge arbejde og springe køen over. Dagens spin Dagens virkelighed er den omvendte. Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og LO forsøger...

Regeringen har planer om en ny og udvidet form for masseovervågning, og det logningsdirektiv der blev afskaffet i 2014 er på vej tilbage i...

Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, hvor eneforsørgere med børn kan miste over 5.000 om måneden, førstebehandles i dag, tirsdag, i folketinget. Boligselskaberne advarer mod,...

FOA stiller til trepartsforhandlingerne med et konkret forslag om oprettelse af integrationselever. Det er et forslag, som giver flygtninge en reel mulighed for integration på...

DDAC:  Danish Defence and Airospace Conference -  Hvordan kan det være at så mange af verdens største leverandører af krigsmateriel og -service stiller op...

Under stor medieopmærksomhed  har Yanis Varoufakis,  tidligere finansminister i den græske Syriza-regering, lanceret en ny  bevægelse, der skal  gøre EU demokratisk og til et redskab...

Af Dorte Grenaa - KPnetBlogs ”Kvinder er biologisk bestemt til at gå hjemme og passe børn og familie”. Det kunne være et flere århundrede gammelt citat....
Danmark

Når toppen af den internationale krigsindustri samles i Industriens Hus på onsdag og torsdag kan de ikke undgå at se, at der er modstand...
Dorte Grenaa på Facebook

Dorte Grenaa

Delt for 1 dag siden

Så blev der lige sat et nyt spin i søen på medie dagsorden om flygtninge og arbejdsløse. Der lurer en konflikt mellem arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og flygtninge, fordi regeringen med et-partsforhandlingerne vil sikre flygtninge arbejde og springe køen over. Dagens spin.
Dagens virkelighed er den omvendte. Regeringen, Dansk Arbejdsgiverforening og LO forsøger at skabe en konflikt, de kan gemme det virkelige ærinde bag. Nemlig massive angreb på løn-og ansættelses forhold – ikke kun for flygtninge, men for alle dem, de ikke der ikke har de rette kvalifikationer og erfaring. Og samtidig lave omfattende ændringer på retten til overførelsesindkomster og beløb til at leve for, med den nye ydelsesreform.
Hvem har sagt at pengene til at løse flygtninge- og integration opgaven kun kan tages fra velfærd, fra de arbejdsløse og folk på overførelses? Det er kun ganster-regeringen, DF og DA, der siger det. Ikke befolkningen. Ikke arbejderklassen.
30 milliarder kr. kunne tages ved at skrotte indkøb af nye kampfly. Skatteunddragelser fra erhvervslivet og de rige løber op i mange milliarder kr. Erhvervslivet scorer milliardoverskud. Der er penge nok i de riges lommer. Det er et politisk valg.
Der ikke bare lurer en konflikt – der er en himmelråbende konflikt mellem den sorte regering og dens EU-dikterede politik og så offentlig velfærd, et værdigt liv til alle på overførelses, praktikerpladser og integration og menneskeværdig behandling af flygtninge og asylansøgere.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 4 dage siden

”Kvinder er biologisk bestemt til at gå hjemme med børn og hjem”. Det kunne være et flere århundrede gammel citat, men det stammer fra 2016 og fra klaphatten og Dansk Arbejdsgiverforenings bydreng, Joakim B Olsen, Liberal Alliance. Alle progressiv opfattelser som generationer har kæmpet for, også når det gælder kvinde- spørgsmålet, det forsøger nyliberalisterne at slå tilbage til mørkealderen.
Dansk Industries Jacob Brastrup har nu heller ikke holdt sig tilbage, når det gælder de lave kvindelønninger, der skaber og fastholder en skæv arbejdsdeling i hjemmet. Næ, han mener problemet er, ” at kvinder falder for ældre mænd, der har været længere tid på arbejdsmarkedet og derfor har en højere indkomst”. Sådan, bare gift dig med en mand der har lige så lav løn som dig selv, så er der ingen forskel.
Anledningen til disse udgydelser var en stor undersøgelse om familier og arbejdskraften fra Rockwool fonden. Den viste, at når familier får børn, er det kvinden der må gå ned i tid for at få familie, børn og arbejde til at hænge sammen. Og at kvinder forsat arbejder en time mere med hjemmet om dagen end manden, der til gengæld så er på arbejde en time længere. Et noget forudsigeligt resultat, må man sige.
Jeg synes der er to krav man må stille her og nu – og til de kommende overenskomster.
- Afskaffelse af uligelønnen, mindsteløn op, store lønstigninger til de lavtlønnede
- Nedsat arbejdstid med lønkompensation – 6 timers arbejdsdag.
Det er brandaktuelle krav, der konkret vil være med til at få børn, familie og arbejde til at hænge bedre sammen. Og som ikke fastholder de lavestlønnede og kvinderne i en umulig skrue.
Det er værd at bruge sit krudt på det fremfor på den platte dagsorden Joakim B. Olsen og Dansk Industri lægger ud.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 6 dage siden

SF-borgmester Mette Touborg istemmer nu også kravet om, at der rokkes ved princippet om mindsteløn, når det gælder flygtninge. Derimod har der været meget stille om FOAs forslag om en særlig elevordning for flygtninge. Det er et konstruktivt konkret forslag om at oprette integrationselev pladser, så flygtninge kan integreres på arbejdsmarkedet på lige vilkår og uden at blive brugt som løntrykkere. Læs om hvorfor jeg støtter FOAs forslag i denne artikel fra kpnet.dk

kpnet.dk/2016/02/06/positivt-foa-foreslaar-elevloen-til-flygtninge/
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 1 uge siden

Hvordan sikres billigere medicin?
Hvad kan man gøre mod, at priserne på medicin ikke fuldstændig tømmer de offentlige sundheds-og sygehusbudgetter? Siden 2007 er medicinudgifterne fordoblet med adskillige milliarder.
Det har man diskuteret længe og i dag kom regionernes så med en model. Endnu et nyt råd, der skal give anbefalinger af den enkelte medicin videre til en gruppe sundhedsøkonomer (regnedrenge), der træffer den endelige beslutning. De skal gå i hemmelige forhandlinger med medicinalindustrien om den rette pris for det offentlige sundhedsvæsen. Selv de store patientforeninger kalder modellen bureaukratisk, udemokratisk, ugennemsigtig.
Ingen tør røre den magtfulde medicinalindustri.
Den har fuldstændig monopol på priser, udbud og forskning. De diktere enerådede, hvilke produkter de markedsfører til hvilken pris. Novo Nordisk tjente hvad der svarer til 4,2 millioner kroner i timen i første halvår af 2015.
Privatkapitalistiske virksomheders hellige overskud og profit har snablen så langt nede i de offentlige sundhedsbudgetter, at der bliver stadig mindre til behandling af dem der er syge.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 2 uger siden

Kommunal udlicitering kamufleres som spareforslag
Kommunalpolitiker forsøger at få lusket nye udliciteringer ind af bagvejen, skjult som besparelser i de kommunale sparekataloger. I Århus foreslås alle plejeboliger og al kommunal hjemmepleje i et helt område udliciteret til et privat firma. Selvom erfaringen beviser, at det bliver både dyrere og dårligere for både de ældre og ansatte. Kommunalpolitikerne lægger lige en dobbelt nedskæring ind i sparekataloget og erklærer sig helt uskyldige i regeringens spare diktat. Der er mange grunde til at kræve de kommunale sparekataloger taget helt af bordet og til ikke at lægge sig fladt ned og ville betale dem med skatteforhøjelser som SF og Enhedslisten foreslår.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 2 uger siden

Hør Anne Marie Helgers indignerede tale mod regeringens og folke”ingen”tingets nedværdigende asyl og flygtninge love. Danmark har fået sin egen udgave af et fundamentalistisk menneskefjendsk IS – IS= Inger Støjberg. Den nye flygtningelov L87 må tages af bordet. Alle har ret til et værdigt liv -også flygtninge og deres børn - lød det fra gårdsdagens demonstration ... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 3 uger siden

Midt på Købmagergade i København døde en hjemløs af kulde.
Hvor har regeringen og kommunerne tænkt at de hjemløse og fattige skal bo og være?
Flere kommuner melder de hellere vil have tomme lejligheder i deres almen nyttige boliger end at have fattigrøve på kontanthjælp og integrationsydelse til at flytte ind.
Byrådene i blandt andet København, Aarhus, Odense og Aalborg har vedtaget, at man ikke vil have flere mennesker på kontanthjælp og integrationsydelse til at bosætte sig i bestemte almennyttige boligområder. Søger de, giver boligorganisationen afslag.
Det er åbenbart fuldt lovligt, at diskriminere ud fra sociale og klassemæssige kriterier. Kommunerne diskriminerer folk på overførelsesindkomster med den begrundelse, at de er for ”belastende” og ”de forkerte” at få ind.
Hvor skal de så bo? I villaer og ejerlejligheder de aldrig ville kunne få lån til eller betale for? På det private boligmarkedet, hvor et udlejningsværelse kan koste hele ens indtægt? På det sorte boligmarked? På gaden?
Hvor vil de deportere de fattige og flygtningene hen?
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 3 uger siden

Opfundet et nyt land kaldet ”nærområdet”
Flygtningestrammerne har opfundet et helt nyt land. Der er ingen, der helt ved hvor det ligger, hvor stort der er, eller hvor mange der bor der i forvejen. Men det er helt sikkert, at man kan sende i titusindvis af flygtninge derhen.
Politikere som Støjberg, Thuelsen Dahl og Mette Frederiksen erklærer, at Danmark sagtens kan få landområder, de kan hegne ind og drive som flygtningelejre der.
Er det mon Libanon? Naboland til Syrien, de mener. Landet er kun en fjerdel af Danmarks størrelse. Der op mod 2 millioner flygtninge alene fra Syrien. Hver fjerde indbygger er flygtning i forvejen. Er det her de danske politikere vil bilde os ind, der ligger en brugbar løsning?
Absurd er også Liberal Alliances ide om, at Danmark kan melde sig ud af alle internationale konventioner og lukke landet i 2 år i håb om at flygtningeproblemet vil gå væk imens.
De ansvarlige politikere har ingen løsninger.
De har kun kyniske menneskefjendske stramninger.
De samme politikere poster millioner af kroner ud hver måned på uværdige tiltag som teltlejre, bare for at bevise at der ikke skal bygges og sikre billige boliger til flygtninge og hjemløse.

Håber at der er mange, der vil protestere i morgen mod, at Danmark bliver et uretsamfund, hvor visse befolkningsgrupper skal opbevares billigst muligt, indtil de kan deporteres til lejre så langt væk fra Danmarks grænser som muligt.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

Delt for 3 uger siden

Hvor mange parter er der i en trepartsforhandling?

Den ene part er arbejdsgiverne. DAs direktør Jacob Holbraad.
Den anden part er regeringen. Forhenværende direktør for DA, nuværende beskæftigelsesminister Jørn Neergård Larsen.
Den tredje part er nogle af Danmarks største investeringsfonde. Bestyrelsesmedlem og LO formand Lizette Risgaard.

Lige meget hvor mange gange jeg tæller, kan jeg reelt set kun få det til en part. Et diktat.

Alle dem der vil blive ramt og skal betale de nye asociale reformer og nedskæringer som skal aftales, indgår slet ikke ved ”forhandlingerne” .

Det er blålys og arrogant magtmisbrug.
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

KPnet på Facebook

kpnetavisen

Delt for 2 dage siden

TID TIL FRED: Stop for militarisering og køb af nye kampfly!

En lang række af verdens største leverandører af krigsmateriel og -service stillede op til en konference i København den 10. og 11. februar 2016. Tid til Fred var med begge dage og demonstrede mod militarisering og køb af nye kampfly
... Se merese mindre

Se på Facebook
·Del

KPnet på Twitter
Globalt

Det er ganske muligt, at Nordkoreas seneste raketaffyring rent faktisk er et led i en videnskabelig og økonomisk udvikling, som resten af verden er...
Synspunkt
Kultur
Kontakt - Forslag - Kommentarer
KPnetBlogs
Megafon grafik

RSS kpnet blogs

  • Hvad ved mørkemænd om kvinders biologi 10. februar 2016
    Af Dorte Grenaa ”Kvinder er biologisk bestemt til at gå hjemme og passe børn og familie”. Det kunne være et flere århundrede gammelt citat. Men det stammer fra 2016, fra klaphatten og Dansk Arbejdsgiverforenings bydreng, Joakim B Olsen, Liberal Alliance. Alle progressiv opfattelser som generationer har kæmpet for, også når det gælder kvinde- spørgsmålet, det […]
  • En erindring fra 1992 3. februar 2016
    Af Franz Krejbjerg Jeg var engang med til et weekend seminar i Folkebevægelsen mod EF for oplægsholdere efter unions afstemningen i 1992 blev annonceret, det var dengang at Jens Peter Bonde og en stribe EP-politikere med ham var toneangivende i Folkebevægelsen mod EF. Det saglige og faglige indhold af seminaret var højt, traktaten om unionen […]
  • Nedskæringer er ordet! 28. januar 2016
    Af Poul Andersen Hold da helt kæft, hvor jeg er træt af den retorik det bliver hældt ud over os. Specielt fra folketinget strømmer det ud med nye og mærkværdige ord og begreber. Og også gammelkendte ord har fået ny betydning. Eksempelvis indeholdt ordet “reform” for år tilbage, noget de fleste mennesker opfattede som noget […]
CIPOML -
den marxistisk-leninistiske verdensbevægelse
logo_mundo-cipoml
Udtalelser på dansk
Arbejderpartiet Kommunisterne
Udtalelser fra APK
English
APK på Facebook

Delt for 4 uger siden

APK-Arbejderpartiet Kommunisterne har delt Rødt og Revolutionært Sommertræfs billede. ... Se merese mindre

Omtale annonce sakset fra Kommunistisk Politik nr 1, 2016

Se på Facebook
·Del

Delt for 2 måneder siden

APK-Arbejderpartiet Kommunisterne har delt Rødt og Revolutionært Sommertræfs billede. ... Se merese mindre

Rødt og Revolutionært Sommertræf 2016 kpnet.dk/2015/12/21/roedt-og-revolutionaert-sommertraef-2016/ Onsdag den 27. – søndag den 31. juli 2016 ved Nyborg Det er 4 spændende dage med aktuelle politiske diskussioner, kammeratskab, afslapning og god mulighed for at møde nye venner. Der vil bl.a. være forskellige oplægsholdere til levende diskussioner om: International solidaritet – International kamp – Palæstina, Kurderne – Krigsfaren Danmark ud af EU – Danmark ude af EU Kampen mod fattigdommen – Lavtlønsmarked Socialisme Træffet afholdes i 2016 med 4 overnatninger. (Du kan også blot deltage nogle af dagene) Prisen er 1150 kr for hele lejren, med mulighed for rabat for fattigrøve Der vil være løbende opdatering om træffet på Facebook Rødt og Revolutionært Sommertræf Du kan skrive til os via Besked på facebook eller på vores centrale adresse: Oktober Bogcafe, Vesterfælledvej 1B, 1750 København V Mail: info@oktobernet.dk Arrangører: Foreningen Oktober, APK, DKU m.fl.

Se på Facebook
·Del

Oktober Bogbutikker

OKTOBER
Vesterfælledvej 1B
1750 Kbh.V

OKTOBER FORLAG
E-mail

OKTOBER STØTTEKREDS
E-mail


OKTOBER
BUTIKKERNE

KØBENHAVN
Vesterfælledvej 1B
1750 Kbh.V
Tlf. 91862882
Facebook
E-mail

ODENSE
Skibhusvej 100
5000 Odense C
Facebook
Tlf: 66 14 89 83

ÅRHUS
Ny Munkegade 88 kld.
8000 Århus C
Facebook
E-mail

Støt KPnet

Støt Kommunistisk Politik –
Hold KPnet på nettet


Bidrag her:
Bankkonto
1551 – 166 34 271

Oktober Forlag
Giro
1-663-4271