Et år med svindel og skandaler – Oktober Radio Aarhus

Udsendelsen 15. december 2018 I årets sidste podcast fra Oktober Radio, taler vi om pengenes verden. Fra den store hype om bitcoin til EU's bankunion, og de mange skandaler der i årets løb har afsløret at den kapitalistiske økonomi er nøjagtig ligeså rådden nu som før finanskrisen for 10 år...

EU topmøde fornægter virkeligheden og presser på for mere union

De seneste uger har debatten om Brexit taget nye hysteriske højder. En artikel på Danmarks Radio gik så langt, at den nærmest skrev at...

Nej til de riges finanslov – Af APK Arbejderpartiet Kommunisterne

Udtalelse Regeringens tænketank Cepos udtaler ”Det er sundt for børn af kontanthjælpsmodtagere at lære at vokse op i fattigdom”. Samme tanke synes at være ideen...

Almen Modstand på vagt: Københavns Kommune på vej med lokal plan for gennemførelse af ghettoloven

Almen Modstand i Storkøbenhavn indviede i går aftes en ny tradition, hvor aktivisterne og alle der er med i kampen var inviteret til fællesspisning...

Baltic Pipe gasledning: En vigtig brik i EUs og NATOs militarisering af Europa

Med beslutningen om at bygge gasledningen Baltic Pipe afsætter Danmark 6,3 milliarder til at sikre militær infrastruktur i EU. Ledningen vil være et led...

Intet pusterum til Macron: Mere i løn og indkomst nu!

Den franske kvindeorganisation: Organisation de Femmes Egalité, lader sig ikke stoppe af Macrons luftige løfter, men fastholder de rejste krav og udtaler bl.a.: Macron er den...

Finanslovsaftale 2019: Nedskæringspolitik og flygtningehetz

Finanslovsaftalen mellem regeringen og DF bliver forsøgt solgt med positive ord som ’mere til pensionisterne’, ’satspuljen er afskaffet’, ’grønne løsninger’, 1 milliard til sygehusene’...

KPnetTV - Reportager fra gaden!

“JERES KAMP ER VORES KAMP” – JOHN EKEBJÆRG JAKOBSEN PÅ KPnetTV
Se denne og de øvrige taler på OK-demonstration i København 10. april

KPnet Radio

Danmark

Dagskampen og socialismen

Nogle partier erklærer sig som socialister, kommunister, revolutionære, marxister, men rejser aldrig spørgsmålet om revolutionen i praksis. Derved reduceres kampen mod krigen til en...

Dorte Grenaa på Facebook

Dorte Grenaa

Delt for 1 måned siden

LO kaster dagpengene ind i valgkampen
Hvorfor bekymre LO toppen sig pludselig for de arbejdsløse og det gennemhullede dagpengesystem? Endda med en dyr kampagne: ‘Tryghed – styrk dagpengene’.
Der er i den grad brug for at få skrottet den nuværende dagpengereform – ligesom de øvrige asociale reformer for den sags skyld. Men det er ikke det LO-toppen vil. LO-bossen Lizette Risgaard skriver:
”Værdien af dagpengene kan slet ikke følge med udviklingen i samfundet. For mange lønmodtagere vil dagpengesatsen blive mindre end 55 pct. af den løn, de modtager, når de er i arbejde. I 1995 var det 75 pct. – sikringen bliver simpelthen udhulet! Det er ikke godt nok. For hvis lønmodtagerne på trods af et a-kassemedlemsskab må flytte fra hus og hjem, når en fyreseddel rammer, så ryger hele ideen med systemet.”
LO-toppen er jo ikke ligefrem selv uskyldig i denne udvikling – de har siddet med ved bordet i Dagpengekommissionen, i trepartsforhandlinger, støttet Nyrup og Thorning regeringers dagpengeangreb og daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen indførelse af den nye dagpengereform på trods af store protester og svulstige valgløfter om det modsatte.
Så hvad er det de vil gøre anderledes nu?
” Først og fremmest har jeg et ganske klart råd til politikerne på tværs af alle fløje: Stop med at forringe dagpengene."!!!! Sammen med bl.a. FOA vil LO-toppen have dagpengene til igen at følge lønudviklingen og ikke længere reguleres bagud. Det har de arbejdsløse længe sagt – det er i den grad et nødvendigt krav. Og det skal også gælde for alle de øvrige overførelsesindkomster.
Men det er hele dagpengereformen der skal skrottes. Der findes ingen tal for hvor mange tusinder den er blevet smidt over på kontanthjælp, dagpengeperioden er sat ned fra 9 til 2 år med et ekstremt kontrol og aktiverings system, ligesom adgangen til overhovedet at komme ind i dagpengesystemet er blevet til et eksklusivt nåleøje.
Så hvad er LO toppens grunde til at rejse spørgsmålet nu? Lizette Riisgaard giver to grunde for kampagnen:
”Krakelerer dagpengesystemet i en kombination af utryghed, nedskæringer og faldende værdi, er det nemlig ikke kun opgør med vores efterhånden tærede sikkerhedsnet”. Men med hele flexicuritystemmet og den såkaldte danske model, hvor det er let for arbejdsgiverne at fyre folk, fordi de kan få dagpenge. Og A-kasserne tømmes for flere og flere medlemmer og dermed mister fagbevægelsens medlemmer.
Og så kan man roligt tilføje en væsentlig tredje grund. Den står på valgkamp og gamle gyldne løfter.
Se merese mindre

Se på Facebook

·Del

Delt for 2 måneder siden

FINANSLOV OMPRIORITERER TIL DE RIGE
Asociale og arbejderfjendske finanslove ændres ikke i Folketinget – heller ikke i et valgår. Der skal føres kamp nedefra – ikke for en ny farve regering – men for at en finanslov, hvor de rige og krigsmaskineriet betaler for penge til befolkningens velfærd.

Regeringen vil med finansloven ”løfte velfærden og kvaliteten af den offentlige service” med 4,2 milliarder kroner i 2019.
Men de glemmer lige at sige at kommunerne skal skære 3 milliarder på 2019 budgetterne.

Regeringen vil afsætte 750 millioner kroner til børn, ældre og sundhed hvert år i perioden 2019- 2022.
Men de glemmer lige at sige, at kommunerne forsat skal forsat skal skære 2 procent hvert år på børn, ældre og sundhed i samme periode i omprioriteringsbidrag til staten.

Hvad er det vores skattekroner omprioriteres til? Milliard indkøb af nye kampfly og etablering af NATO flybaser. Forsatte milliardudgifter til dansk krigsdeltagelse. Og så er der slet ikke nævnt skattelettelserne til de rigeste, erhvervsstøtten og EU-bidrag.

Støt op om demo’en ”Velfærd, lighed og boliger til alle” ved Folketingens åbning i København Se merese mindre

Se på Facebook

·Del

Delt for 2 måneder siden

Svaret er enkelt:
LIGELØN – STØRRE NORMERING – MINDRE STRESS
Nu vil regeringen sætte endnu flere millioner af til at markedsføre SOSU-uddannelserne. Hele fire ministre har kortlagt kommunernes problemer med at rekruttere til ældreplejen og vil snart nedkomme med en stor og dyr rapport om problemerne.
Men hvor svært kan det være?
Der skal der en hel anden grundløn til end de småprocenter og individuelle lønpuljer sidste OK gav. Væk med lav løn og ind med højere ligeløn.
Der skal lagt større normering i ældreplejen, så man ikke brænder ud af fysisk og psykisk nedslidning flere årtier før den alt for sene pensionsalder. Det nytter ikke, at det kun er det der kan måles og dokumenteres på minutter, der udløses personaletimer.
Der skal sikres mulighed for faste stillinger og fuldtidsstillinger uden gratis mellemtimer, så man ikke skal have flere jobs for at kunne klare en forsørgelse.
Man kan ikke tale sig fra, at uddannelse til et stresset, nedslidende lavtløns kvindejob ikke er attraktivt. Lige meget hvor smart markedsføring man laver.
Når man så lægger en erhvervsskolereform oven i, der har sorteret næste en tredjedel af tidligere elevtal fra pga. besparelser og karakterkrav, så kan det kun forværre situationen.
Sidste år blev der på finansloven afsat 500 mill.kr. årligt fremover på finansloven til bedre bemanding på plejehjem og i hjemmeplejen. Men de når sjældent helt ud på den enkeltes enheds lønbudget for varme hænder. Og det løser ikke problemet med stadig dårligere generelle forhold for både de ældre og de der arbejder direkte med de ældre.
Se merese mindre

Se på Facebook

·Del

Delt for 3 måneder siden

AFSKAF SYSTEMMET
Det værste ved arbejdsgiver klynk er, at det altid varsler dårligt nyt for os andre. Når arbejdsgiverne nu jamre over de højeste lønstigninger i ti år. Ja, så er det ikke deres egne millionlønninger, de tænker på. For sidste år steg direktørlønninger kun med 47 %. Nej det er de nye tal, der viser at timeansatte arbejdere i industrien er steget hele 1,89 % i lokale lønforhandlinger.
Rettidig omhu skal sikre at dette ikke går helt galt, advarer Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). De kræver flere reformer, der skal stille flere syge, ældre og folk på kontanthjælp til rådighed og større adgang til udenlandsk arbejdskraft.

”Lønstigningerne har i lang tid ligget på et sundt og moderat niveau. Når de nu tager et hop opad, så er det tegn på, at manglen på arbejdskraft spidser til. Hvis det økonomiske opsving skal fortsætte, uden at det ender i en overophedning, er der behov for reformer og rettidig omhu.” siger cheføkonom i DA.
Nej, det er udtryk for at både arbejdsgivere og fagtoppen har taget r… på os ved de sidste mange overenskomster og at individuelle og lokale lønforhandlinger trykker lønnen nedad.
For mens de timelønnede i industrien fik 1,89 % mere i løn steg produktiviteten i industrien med 5 %. Der produceres mere uden lønnen følger med. Industrigiganten Danfoss har tjent en milliard kr. alene i april, maj, juni! Så mon ikke det er tegn på at på, at overophedningen ligger et helt andet sted, end de småpenge der gives til de lavtlønnede, hvad enten det er i det private eller offentlige.
Og tegn på at grådigheden ikke kender nogen grænser. Under kapitalismen er vækst og opsving lig med større profit hos de store virksomheder.

Karl Marx havde så ret, når han sagde, at den daglige lønkamp er kampen mod virkningerne af, at arbejdsgiverne presser lønnen ned og leveomkostningerne stiger. Men skal årsagerne og retningen på udviklingen ændres, hvis medicinen ikke kun skal lindre symptomer, men helbrede sygdommen, så skal systemmes afskaffes. Se merese mindre

Se på Facebook

·Del

Delt for 3 måneder siden

Niqab, fundamentalisme og DF

Vi har et problem. Loven om Tildækningsforbuddet synes at være skabt som tumleplads for reaktionens mørkemænd og til at så splittelse.
Knapt er den første bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet faldet før end DF’s top kræver udvidelse af bødestraf med fængsel (hvilket også lå i Venstre oprindelige lovforslag). Med hvilken begrundelse?
At en saudisk rigmand vil betale bøden, ligesom han allerede har gjort i en række andre lande. Hvorfor vil han det? Saudi Arabien er det mest reaktionære kvindeundertrykkende land i Mellemøsten sammen med Dubai og Israel.
Det er en kendt sag, at Saudi Arabien har i årevis eksporteret reaktionær religiøs fundamentalisme rundt i Mellemøsten og Europa. Er det en provokation? Ja, klart det er – mod alt hvad der er progressivt.
Peter Skårups kalder det, at ville sætte kvinder i fængsel for at bære niqab hvis en udlænding betaler deres bøder, for beskyttelse af dansk demokrati. Er det en provokation? Ja, klart det er. Det er hverken dansk eller demokratisk. Det er reaktionært.

Vi skal ikke acceptere tilstande som den, der udløste den første bøde. Hvor en kvinde, der var ude og handle med sine børn, blev antastet og fik revet sin niqab af, for derefter at få en bøde for at forstyrrer den offentlige orden og en for at bære niqab. Uanset hvad skal kvinder trygt kunne færdes både i det offentlige og det private rum.

Jeg ved ikke hvordan I har det, men når mørkemænd så også begynder at tale om, at de kæmper for kvinder frigørelse, så er jeg helt stået af. Det er hele tiden det argument man hører.
I Rigspolitiets vejledning til hvordan forbuddet skal håndhæves i praksis, hedder det bl.a.:
”Hvis betjenten mistænker, at personen er underlagt negativ social kontrol, skal betjenten vurdere, om der er grundlag for at efterforske det, og om personen skal tilbydes støtte og hjælp. Eksempelvis hvis personen giver udtryk for at være tvunget til at dække sit ansigt ”.

Politiet som socialarbejder! Det er statens overmagt mod religionens overmagt. Og midt i det står en gruppe kvinder som prygelknabe, og symbol på det onde. Og som afkræves individuelt at skulle gøre sig fri af begge overmagter.

Vi skal i virkeligheden ikke så mange generationer tilbage, før kvinder herhjemme skulle være tildækkede med tørklæder og kyser, hvor de skulle adlyde deres mænd på jorden og i himlen og sidde på kvindesiden i kirken. Religion til alle tider har anset kvinders seksualitet for farlig og undertrykt kvinder.
Burka og Niqab i 2018 er der intet kvindefrigørende eller progressivt i. Det er ikke det vi forsvarer ved at gå mod loven.

Men det er heller ikke for eller imod Burka og Niqab, der er skillelinjen i dagens kvindekamp.
Det er at kæmpe for alle kvinders ret til en selvstændig indkomst og ligeløn. Få afskaffet forsørgerpligten og de asociale reformer. For retten til at få arbejde, familie og børn til at hænge sammen. Mod den nye ghettolov. Mod det reaktionære kvindesyn og vold mod kvinder.
Det er i de sammenhænge vi kan komme reaktionens splittelsesforsøg til livs og stå sammen omkring nogle af de fælles og grundlæggende problemer i kapitalismens og reaktionens kvinde – og klasseundertrykkelse. Se merese mindre

Se på Facebook

·Del

Delt for 3 måneder siden

FERIE HOS ERDOGAN – NEJ VEL.
Igen en farvestrålende reklame med virkelig billige rejser fra det tyrkiske statsstøttede rejseselskab TSS. Den i dag var til den tyrkiske del af Cypern – 8 dage med fine hoteller og masser af spændende kulturbesøg til under 1.000 kr. Fristende for mit feriebudget.
Men nej.

På APK sommertræf i sidste uge mødte jeg en ny ven med rødder fra Tyrkiet. Hun fortalte, at når vi i nyhederne så billedere at store vinkende menneskemængder til Erdogans valgmøder, så var der en skjult bagside, vi ikke fik lov at se. Mange af menneskemængden var fattige købt for et måltid mad eller en pose kul til at deltage. For sultne til at se at selvsamme regimes politik med fremgang for de rige, er grunden til, de ikke selv har råd til mad og kul.

Erdogans statsturisme skal ikke have en eneste af mine feriekroner til forlængelse af hans total reaktionære regime, hvor tusindevis igen sidder fængslet for at gå imod undertrykkelsen af folkene i Tyrkiet . Se merese mindre

Se på Facebook

·Del

KPnet på Facebook

kpnetavisen

KPnet.dk har delt Uddannelsesalliancens opslag.
KPnet.dk

Delt for 12 timer siden

NEJ TIL NEDSKÆRINGER PÅ UDDANNELSERNE! MENNESKEKÆDE OM CHRISTIANSBORG

Under hashtagget #2PctBetyder blev der protesteret på uddannelsessteder landet over, og ved Christiansborg blev der dannet en menneskekædeTak for jeres store engagement!

I går viste vi i hundredevis Kristian Jensen, hvad #2PctBetyder på de sociale medier. Så samlede vi en smuk menneskekæde i solen foran Christiansborg og til sidst indtog vi finansministerens samråd som en pink hær!

Vi kunne ikke have gjort det uden jer! Tak fordi I siger fra overfor Regeringens hovedløse nedskæringer, som ingen er tjent med udover finansministeriets regneark.

Vi vil i løbet af dagen indsamle alle billeder og lægge dem op her på siden. Hvis du vil have dit billede med, så sørg for, at det er offentligt på Facebook. Se merese mindre

Se på Facebook

·Del

KPnet.dk har tilføjet 6 nye billeder.
KPnet.dk

Delt for 13 timer siden

DEN SOCIALE MODSTANDSBEVÆGELSE AKTIONEREDE I VEJLE: FRIGIV DE SYGE FRA JOBCENTRENE!

Landets socialchefer har holdt et 2-dages møde i Vejle. Ved indkørslen til byen blev de mødt af Den Sociale Modstandsbevægelse med kravet om at behandle de syge som syge – i stedet for at fastholde dem i kontanthjælpssystemet i årevis.
Fotos fra Den Sociale Modstandsbevægelses facebook
www.facebook.com/Den-sociale-modstandsbev%C3%A6gelse-1936525406643893/?eid=ARDv24kQ1rJlV75MzJjXOi… Se merese mindre

Se på Facebook

·Del

Globalt

Sponsorerne bag COP24 i Polen: Dybt involverede i produktion af kul, brunkul, tjære og skifergas

De økonomiske sponsorer bag COP24 i Polen tæller en række af Europas mest forurenende virksomheder. Ikke sært at de mange klimatopmøder har indskrænket sig...

Synspunkt

Gul reflekshandling imod kapitalens magtarrogance

Frankrig gør ingen skam med sine oprørske og revolutionære traditioner. Fænomenet ”De gule veste” spreder sig hurtigt til andre lande. Magthaverne er rædde, og...

Kultur

Euroen, EU’s overnationale møntfod fylder 20 år – Oktober Radio Aarhus

Udsendelsen 8. december 2018 Den 1. januar 1999 blev euroen indført som elektronisk valuta. Og i 2002 kom møntfoden som fysiske sedler, og alle folk...

Enhed og Kamp - Teoretisk tidsskrift

Tegn abonnement

Støt KPnet

Kommunistisk Politik Digital

Fra andre medier

KPnetBlogs

Ud af EU blog

Arbejderpartiet Kommunisterne

Udtalelser fra APK

Se mere her

English

Tidsskriftet Kommunistisk Politik

CIPOML - den marxistisk-leninistiske verdensbevægelse

Oktober Bogbutikker

OKTOBER Vesterfælledvej 1B 1750 Kbh.V Tlf.: 50 55 99 30

OKTOBER FORLAG E-mail

OKTOBER STØTTEKREDS E-mail


OKTOBER BUTIKKERNE

KØBENHAVN Vesterfælledvej 1B 1750 Kbh.V Tlf.: 50 55 99 30 Facebook E-mail

ODENSE Skibhusvej 100 5000 Odense C Facebook E-mail

ÅRHUS Ny Munkegade 88 kld. 8000 Århus C Tlf.: 51 86 71 97 Facebook E-mail

Støt KPnet

Støt Kommunistisk Politik – Enhed og Kamp Hold KPnet på nettet Bidrag her: Bankkonto 1551 – 166 34 271

NU OGSÅ MOBILEPAY Oktober Bogcafé MobilePay nummer er: 89496 Husk skriv besked: Støtte. Alle bidrag modtages med stor tak!

Oktober Forlag Giro 1-663-4271