Shame on Denmark


Integrationsminister Mattias Tesfaye har sat sig i front for et felttog mod flygtninges rettigheder. Og denne politik møder fordømmelse internationalt, bl.a. fra Den Afrikanske Union, der har denne kommentar til den danske regerings planer om at afvise asylansøgere og placere dem i et modtagecenter i Afrika:

– Den Afrikanske Union noterer sig med bekymring tiltagene til at etablere en udvidelse af Danmarks grænser til den afrikanske kyst. Et sådant tiltag er xenofobisk og fuldstændigt uacceptabelt….

Den Afrikanske Union betragter denne danske lov med dybeste alvor og minder hermed Danmark om landets ansvar overfor de internationale forpligtelser overfor mennesker med behov for beskyttelse, i følge FNs flygtningekonvention fra 1951, som Danmark er tilsluttet.

Også Den europæiske komite mod tortur retter en skarp kritik mod den danske S-regering og den inhumane behandling af flygtninge.

Læs videre Shame on Denmark