I den nationale sikkerheds navn

nsa-eagleI anledning af den nye afsløring i DR af det amerikanske pres mod samarbejdspartnere for klassificere kryptering som militær grej der krævede eksporttilladelse, og dokumentation for Danmarks tætte samarbejde med USA,  er her en genudgivelse af en artikel fra Kommunistisk Politik nr. 20 i 1999

De seneste uger har der været storm i andedammen omkring den militære overvågning af civil kommunikation, under overskriften ECHELON. De tekniske detaljer handler dog først og fremmest om en teknologi, der er på vej retur. Nemlig den systematiske scanning af al satellit- og microbølgebaseret mellemstatslig kommunikation. De “forargede” føderalister i borgerskabet har grebet situationen til fremme af deres egne drømme om et stærkt fælles EU-militær.

Læs videre I den nationale sikkerheds navn

Worker-owner cooperatives take root in the US

ATR WFU_Womenleadership-cropped602x240

Af Ron Ridenour

People before Profit—the slogan for production cooperatives—is an option even in the United States. Within the past decade, three forms of worker-owned and/or managed types of organizing work places are now functioning. The most democratic structure, one that could potentially transform the economy from profiteering greed to meeting everyone’s needs, is the worker-ownership cooperative.

Out of 5.7 million firms in the United States, the Census Bureau considers that fewer than 300 are worker-owned cooperatives, but they are growing.The major coalition of worker-owner cooperatives is the United States Federation of Worker Cooperatives, which just celebrated its first 10-years. The USFWC has 100 member firms with 1600 individual worker-owners.

The national grassroots membership organization’s mission is, “to create a thriving cooperative movement through the development of stable and empowering jobs and worker-ownership. We advance worker-owned, -managed, and -governed workplaces through cooperative education, advocacy and development.” http://www.usworker.coop/

Læs videre Worker-owner cooperatives take root in the US

Arbejderlitteratur – hvad er det?

 

18 maj 1993 Jørgen Buch
Af  Freddy Wedel

“Forfattere og kunstnere er partiets hjælpere i den kommunistiske opdragelse af vore mænd og kvinder” (Enver Hoxha)

Hvad er arbejderlitteratur? Litteratur der er skrevet for arbejdere eller af arbejdere. For nogle år siden udsendte arbejderforlaget (socialdemokratisk) et par novelle antologier de kaldte ”Arbejdsliv” under redaktion af John Chr. Jørgensen. Fælles for alle disse novelle var, at de var skrevet af forfattere der havde deres daglige udkommende ved drejebænken, på stilladset, i taxaen eller bybussen. Kort sagt, de hørte alle til det hårdt arbejdende folk, der i hvert fald ikke havde finkulturen som hovedbeskæftigelse. Arbejderlitteratur skrevet af arbejdere, der sikkert heller ikke havde himmelstormende planer om at blive meget mere.
Læs videre Arbejderlitteratur – hvad er det?

Pressemeddelelse BØRSTING: ‘MEDLEMMER PÅ KONTANTHJÆLP FREM FOR I ARBEJDE’

 

martin_thiemke_1_maj_2


Af Martin Thiemke

Den første januar i år trådte kontanthjælpsreformen i kraft med halv styrke og Gensidig Forsørgerpligt for samlevende blev indført.

Debatten op til vedtagelsen sidste sommer var meget stille fra LOs side, trods rigtig mange LO-medlemmer i arbejde ville komme i klemme. Al kritik blev fejet af bordet af blandt andet LO, som jo burde have talt medlemmernes sag. Harald Børsting, LO-formand, har jo haft mere travlt med at passe de politiske venner i regeringen, når man som jeg ser det udefra.
Læs videre Pressemeddelelse BØRSTING: ‘MEDLEMMER PÅ KONTANTHJÆLP FREM FOR I ARBEJDE’

Den brune tunge

mercedeslogo

Af Reno

Min kollega Bjørn blev ansat for cirka et år siden. Han er faktisk i hovedsagen et meget omgængeligt menneske og har stort altid et smil på læben, men han har en helt anden baggrund end de øvrige kollegaer, der for langt størsteparten har været buschauffører i hele deres voksne liv. Et mindretal har prøvet andre brancher som lønmodtagere.
Læs videre Den brune tunge

Løkke manipulerede med medierne – og sit parti

Lars Løkke Rasmussen


Af Henrik Herløv Lund
Kritiske Analyser

Løkkes forbliven på formandsposten under Venstres hovedbestyrelsesmøde bygger slet og ret på kynisk mediemanipulation og magtspil.

Løkke havde som formand på forhånd sørget for at hovedbestyrelsesmødet opdeles i to dele: Først diskussion af den seneste bilagssag, dernæst efter en pause spørgsmålet om de politiske konsekvenser heraf.
Læs videre Løkke manipulerede med medierne – og sit parti

Hvorfor nedgør Modkraft Bilderberg-protesterne?

8. april nedgjorde Rune Eltard-Sørensen på Modkraft de opkommende protestarrangementer i anledning af Bilderberg-mødet på Marriott-hotel ved Kalvebod de forgangne dage. Han beskrev
’sandhedsbevægelsen’ som infiltreret af stærkt højreorienterede kræfter som Scientology og Inforwars.com. Sjovt nok er dette jo en konspirationsteori.
Konspirationsteoretikere har forbindelse til Scientology

Læs videre Hvorfor nedgør Modkraft Bilderberg-protesterne?