Jeg har svært ved at indse det skulle være nødvendigt at opruste

Af Tomas Dalgaard

Jeg har svært ved at indse
det skulle være nødvendigt at opruste

Al den stund NATO står for 53% af verdens militærudgifter
og tilsammen har fire gange så mange soldater som Rusland
og spenderer 15 gange så meget på militæret

Det er utroligt de fleste folketingspartier
så føjeligt har accepteret præmissen
om det skulle være nødvendigt at opruste
velvidende der kommer til at ske velfærdsforringelser
Samtidig med priserne stiger voldsomt
Læs videre Jeg har svært ved at indse det skulle være nødvendigt at opruste

Den aktuelle kamp for ungdommen

Af Lucas Haaning Olsen, Næstformand for Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU).

Ungdommen i dag står over for kapitalismens sidste åndedrag.
På alle ledder og kanter er kapitalismen i frit fald, dette ser vi gennem gentagne kriser som har varige men for det samfund den dominere.

Prisstigninger på dagligvarer, huslejestigninger og besparelser på uddannelsesinstitutioner er i dag blevet hverdag for ungdommen. Ungdommen må i dag finde sig i en forværring af deres eksistens til fordel for en lille snæver skare af kapitalister som tjener godt på dette. Læs videre Den aktuelle kamp for ungdommen

Internationale ressourcer mod krigen i Ukraine

Efter murens fald og kontrarevolutionen i det tidligere Sovjetunionen i 1992, vedtog Pentagon et dokument, der præciserer Washingtons globale hegemoniske ambitioner. Den udtalte: “Der er andre potentielle nationer eller koalitioner, som i den videre fremtid kunne udvikle strategiske mål og en forsvarsposition med regional eller global dominans. USAs strategi skal nu fokusere på at udelukke fremkomsten af enhver potentiel fremtidig global konkurrent.”  Krigen om Ukraine har mange årsager, men en af dem er denne imperialistiske ambition om verdensherredømme.

Læs videre Internationale ressourcer mod krigen i Ukraine

Join Our Messenger Julian

You will be more
More than just yourself
In fellowship will you be your true self

We become more
When we integrate what Julian Assange has revealed
When we say no to his hangmen

You are not an island unto yourself
You are yourself
By virtue of others
We are in one another’s hands
….
By Ron Ridenour,
(Written on the day of the allegedly “High Court” of USA-UK mass murderers alliance—the same day the world should celebrate International Human Rights Day, December 10, 2021.)

Dansk oversættelse:

Læs videre Join Our Messenger Julian

BUPL – hvor er jeres kamp for bedre arbejdsvilkår?


Af Danielle Mercier

Den 28. september skriver BUPL en artikel med overskriften: “Høj Faglighed Skal Få Pædagogerne Hjem Igen”.

Først bliver jeg glad, for nede i artiklen kobler en arbejdsmarkedsforsker flugt fra faget til arbejdsvilkårene!

Ligesom en pædagog får taletid og påpeger, at når hun nu efter 10 år i daginstitutionssektoren forlader faget, så skyldes det de nedslidende arbejdsforhold.

Men når man nærlæser artiklen, bliver det virkelig bekymrende!
Læs videre BUPL – hvor er jeres kamp for bedre arbejdsvilkår?

Shame on Denmark


Integrationsminister Mattias Tesfaye har sat sig i front for et felttog mod flygtninges rettigheder. Og denne politik møder fordømmelse internationalt, bl.a. fra Den Afrikanske Union, der har denne kommentar til den danske regerings planer om at afvise asylansøgere og placere dem i et modtagecenter i Afrika:

– Den Afrikanske Union noterer sig med bekymring tiltagene til at etablere en udvidelse af Danmarks grænser til den afrikanske kyst. Et sådant tiltag er xenofobisk og fuldstændigt uacceptabelt….

Den Afrikanske Union betragter denne danske lov med dybeste alvor og minder hermed Danmark om landets ansvar overfor de internationale forpligtelser overfor mennesker med behov for beskyttelse, i følge FNs flygtningekonvention fra 1951, som Danmark er tilsluttet.

Også Den europæiske komite mod tortur retter en skarp kritik mod den danske S-regering og den inhumane behandling af flygtninge.

Læs videre Shame on Denmark

Minimumsnormeringer – ikke papirnormeringer og hold kæft-bolsjer!

Af Danielle Mercier

Ja, undskyld, jeg ville så gerne have set en smule skepsis, frem for denne fejring af noget, vi er mange, der kalder urimeligt dårligt politisk arbejde.

Åbenbart med BUPLs velsignelse.

At der er givet penge, FØR loven overhovedet er udformet, ligner i den grad en hold-kæft-bolchestrategi.
Læs videre Minimumsnormeringer – ikke papirnormeringer og hold kæft-bolsjer!

Jeg er vred! Systemet beskytter ikke de mest sårbare


Af Latifah Es, Odense

Sidder her sidst på natten med tårer i øjnene efter flere samtaler med nogle af mine tidligere kollegaer.

Jeg bliver vred på deres vegne. Vred på det system, der skal beskytte de mest sårbare i vores samfund – give dem den hjælp, pleje, og omsorg som de har mest brug for, men hvor vi som sundhedsfaglige ser os nødsaget til at måle og veje de mest akutte opgaver, så vi kan blive færdige uden at andre med mindre akutte behov skal vente i for lang tid.
Læs videre Jeg er vred! Systemet beskytter ikke de mest sårbare

Alternative stemmer