Hvorfor EU! Hvorfor drukner flygtningene stadig i Middelhavet?

velkommen


Af Lisbet Bonde

EU iklæder sig en falsk humanisme, mens flygtningespørgsmålet bruges til at bane vejen for den EU-stat, der er i støbeskeen.

Den danske befolkning ønsker solidaritet med krigsflygtningene, som i øjeblikket kommer til Europa.

Presse og TV gør alt hvad de kan for at denne solidaritet gøres lig med tilslutning til EU’s flygtningepolitik. Læs videre Hvorfor EU! Hvorfor drukner flygtningene stadig i Middelhavet?

Integrationsydelse, dagpenge- og jobreform

SAMSUNG DIGITAL CAMERA


Af Dorte Grenaa

Integrationsminister Inger Støjberg indrykkede skattebetalte annoncer i de libanesiske medier d. 7. september. Budskabet var klart.

I annoncen står bl.a. ” Danmark har besluttet at stramme reglerne for flygtninge på en række områder. Det danske parlament har netop vedtaget at beskære de sociale ydelser markant. De sociale ydelser til nyankomne flygtninge nedsættes med op til 50 procent.” Læs videre Integrationsydelse, dagpenge- og jobreform