Zionisme er racisme

zionism_is_racis_demo_sydafrika


Af Irene Clausen, aktiv i Boykot Israel Kampagnen

Der er grund til at genopfriske, hvordan FN igennem årene har forholdt sig til Israel-Palæstina-konflikten og til begreberne zionisme og racisme.

FN’s generalforsamling vedtog den 12. november 1975 resolution nr. 3379 der udtalte, at “zionisme er en form for racisme og racistisk diskrimination”.

Resolutionen blev vedtaget i forbindelse med FN’s ”Tiåret mod racisme” og var arabisk inspireret.  Resolutionen blev vedtaget cirka et år efter at Yassir Arafat havde holdt sin berømte “olivengrens-tale” i FN som blev fulgt af FN-resolution 3237, der tildelte PLO observatørstatus ved FN.

Afstemningen om zionisme-resolutionen i 1975 afspejlede de to supermagters indflydelse og vedtagelsen af den var ved at dele FN midt over.

Tidspunktet var midt under “den kolde krig”, og afstemningen om zionisme-resolutionen afspejlede de to supermagters indflydelse. For resolutionen stemte Sovjet og østblokken plus de fleste asiatiske og afrikanske lande.

Imod resolutionen stemte USA, Canada, Israel  og de europæiske lande (herunder Danmark) – dog minus Grækenland, der undlod af stemme. Hertil kommer nogle få tredje-verdenslande. De lande, der undlod var især de latinamerikanske lande og som nævnt: Grækenland.

En række vestlige lande med USA i spidsen var dybt oprørte over vedtagelsen af resolutionen.  USA truede  med at forlade organisationen “på grund af den politisering der er sket med FN” (Henry Kissinger).

Men afstemningsresultatet viste også, at mens FN på tidspunktet for vedtagelsen af delingsplanen for Palæstina (november 1947) var domineret af de vestlige lande, så var FN’s generalforsamling her knap 30 år senere talmæssigt domineret af asiatiske og afrikanske lande, der i forbindelse med zionisme-resolutionen demonstrerede, at de kunne skaffe sig flertal i generalforsamlingen (hvis beslutninger dog kun er vejledende, ikke bindende).

I 1991 blev resolution 3379 trukket tilbage af FN. Det skete kort tid efter ophøret af den såkaldte “kolde krig”.

Til gengæld er der flere og flere mennesker og institutioner verden over, der – med rette – kalder Israel en apartheid-stat, men endnu ikke FN.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.