Menneskefjendskhed fremmer vold mod kvinder

vold mod kvinder

Af Dorte Grenaa

Volden mod kvinder har mange ansigter og er stigende. Herhjemme og globalt. Hvilket blev taget op af kvinder rundt om i verden på den internationale dag mod vold mod kvinder den 25. november.

Alt for ofte får kvinder stadig påtvunget skylden for selv at være ude om det.

Den stigende vold der også rammer helt unge kvinder og piger hænger sammen med hele det skred mod højre, der generelt er sket omkring menneskesyn og respekt for andre mennesker.

I dag omtaler og behandler politikere, medier og såkaldte eksperter grupper af mennesker i vores samfund respektløst, nedvurderende og direkte menneskefjendsk.

2.-rangs mennesker

Der drives klapjagt på kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse og syge med begrundelser som, at de ikke gider arbejde. Så det er ok at fratage dem økonomiske, sociale og retspolitiske rettigheder. Helt til de står uden selvstændig indkomst. Det er ok at gøre dem til fattige 2.-rangsborgere.

Der drives klapjagt på asylmodtagere og flygtninge med begrundelser som, at de vil stjæle vores velfærd. Så er det ok, at de skal kunne interneres uden dommerkendelse på ubestemt tid, at de skal sidde og vente i frysende teltlejre i den danske vinter. Det er ok, for de er bare fattige 2. rangsborgere.

Det er dette sorte og afstumpede menneskesyn, de unge ser og oplever. At det er ok at sparke til dem, der står svagere end selv og at det er ok at behandle andre medmennesker – som kvinder jo er – med vold i stedet for gensidig respekt.

Alt dette fremmer vold mod kvinder. Kvinderne har i århundrede været betragtet som 2.- rangs borgere. Selvom vi er kommet langt i ligestillingen, går det den forkerte vej. At stå uden egen indtægt har været et mareridt for kvinder gennem generationer og årsag til megen ydmygelse, vold og nedværdigelse. Det ser vi vokse igen.

Accepter det ikke!

Her under EU-valgkampen har ja-siden fuldstændig hæmningsløst misbrugt ikke bare argumentet om, at et ja til at afskaffe retsforbeholdet ville sikre kampen mod kvindehandel og kvindemishandling. Men har også taget organisationer som Reden og Red Barnet til indtægt for et ja, hvilket de har måtte gå ud offentligt og dementere.

Det er hele denne menneskefjendskhed i ord og handling, der må slås tilbage. Tillades den først over for en gruppe eller et sted, så breder den sig til at gælde flere og flere og blive til en legal måde at handle på. Det skal vi skal aldrig acceptere.

 

Nogle fakta om vold mod kvinder 2015

I Danmark…

” Det skønnes, at ca. 10.000 kvinder årligt er udsat for gentagen og grovere fysisk vold. Ca. 9.500 kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for fysisk kærestevold. I 92 pct. af de politianmeldte partnervoldssager er voldsudøveren en mand”.

… og globalt

Vold mod kvinder og piger er en af de mest udbredte krænkelser af FN’s menneskerettigheder. Vold mod kvinder sker i alle lande. Udbredelsen varierer både fra land til land, men også internt i landene selv.

1 ud 3 kvinder udsættes for partnervold i løbet af deres liv (fysisk eller seksuel vold). Kvinder er i større risiko for at blive myrdet i deres hjem end noget andet sted. 38 pct. af alle mord mod kvinder blev rapporteret som begået af deres partner.

Kilde Dannerhuset

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.