Vindenergi og hvordan: Lokalsamfundets – ikke Vattenfalls beslutning

nørrekær enge

Af Emil Olsen

Vi er en gruppe borgere i og omkring Nørrekær Enge som er begyndt at organisere folk i området i forhold til Vattenfalls vindmølle projekt, som på mange måder vil ændre vores lokalsamfund. De opkøber små landsbyer for at nedlægge dem, så 40 nye kæmpe Møller kan få plads. Det betyder færre børn til vores truede skoler og færre folk til at handle i vores små købmandsbutikker. Torsdag næste uge har vi indkaldt til borgermøde hvor vi som lokalsamfund skal danne os en fælles holdning til hvad vi mener skal ske med vores lokalområde.

Vi er i tæt samarbejde med organisationen Wind People.

Borgermøde i Tolstrup forsamlingshus torsdag d 11. aug.

Nørrekær Enges vindmølle-borgergruppe skriver i et åbent brev:

Til byrådet og kommunale embedsmænd Tolstrup d. 24.-7.-2016
I Vesthimmerland og Aalborg Kommune

OM DER SKAL UDBYGGES MED VINDENERGI

I NØRREKÆR ENGE ER LOKALSAMFUNDETS BESLUTNING!

Vinden er en ressource, som samfundet har brug for i omstillingen til et fossil brændselsfrit samfund. Der er derfor hårdt brug for, at vi, lokalsamfundene som har vindressourcen, kan affinde os med at være dem, der på vores alle sammens vegne lægger ”hus” til den nødvendige vindmølleteknologi.

Den skal implementeres med den største respekt for vores kulturlandskaber og lokalsamfund, der skal leve med teknologien. Enhver vindmølle er et visuelt indgreb uanset størrelsen og for nogen er det også et udtryk for støj. Det er en fordel at opsætte vindmøller i miljøer, der i forvejen er præget af industriel karakter som havne og industriområder afsides fra beboelsesområder eller placere dem i det åbne land på landbrugsarealer præget af større landbrugsrelaterede elementer som siloer etc.

Nørrekær Enge er IKKE et sådant område. Det er tæt på vores beboelser og er i særdeleshed bevaringsværdige naturarealer, som ikke bør skamferes af 53 vindmøller, i forskellige størrelser og uharmoniske proportioner.

I Nørrekær Enge kommer fordelene af nye møller til at gå til et udenlandsk firma, Vattenfall, samt til primært 2-8 privatpersoner, der kommer til at have møllerne på deres jord. Resten af lokalsamfundet får basalt set ingen fordele. De får muligvis ikke engang de 20% de er berettiget til via køberetsordningen, fordi Vattenfall erfaringsmæssigt set laver selskabsvedtægter for andelene, som ingen lokal borger ønsker at indgå i.

Nørrekær Enge er et afsidesliggende område, som bliver tilført meget lidt ressourcer fra det omgivende samfund – vi får af vide, at vi er ”for dyre at holde liv i”. Nu har vi endelig en ressource, som netop kan bringe innovationen og skabe ny selvopholdelsesdrift, men vi bliver af smarte aktører – her Vattenfall  tvunget til at afgive denne ressource og stumt acceptere, at hverdagslivet nu skal have endnu en belastning, generne fra 53 vindmøller, mens der bliver kompenseret med et engangsbeløb, håndører fra VE-lovens grønne fond.

Med penge i hånden får Vattenfall skabt en stemning af, at det er helt i orden at drive rovdrift på naturområdet Nørrekær Enge, hvis bare man opkøber området, et område der først bør tages i anvendelse: når det er højest nødvendigt og landets øvrige egnede områder er brugt op.

Når Vattenfall begynder at manipulere deres vilje igennem, bliver vi som lokalesamfund så sårbare, at vi ikke tror, at vi har ressourcerne til at stå imod. Vores lokalsamfund har på forhånd mistet selvtilliden samt tilliden til kommunen og ser allerede i ånden vores ejendomme blive værdiløse, oven i de andre gener allerede nævnt og vi føler os tvunget til at sælge i håb om at komme væk med i det mindste skindet på næsen. Dette er Nørrekær Enge-problematikken i en nøddeskal. Man løber ikke fra hus og hjem fordi man har lyst, men fordi man er skrækslagen. I stedet for sammenhold forsvinder familie efter familie, og barn efter barn forlader skolen.

Selv kommunekassen får næsten ingen penge ud af etableringen af møller, fordi Vattenfall ikke betaler skat. De eneste i lokalsamfundet, der i sidste ende får noget ud af møllerne, er de primært 2-8 lodsejer, for hvem det er lykkes via forhandlinger med Vattenfall, at få ejerskabet af 30% af møllerne samt en større eller mindre indtægt på jordlodderne.

Vores lille samfund er nu ramt af en indre splid, over dem der accepterede at sælge jordlodder til mølleprojektet ”for blot på lokalsamfundets bekostning af skumme fløden”. Og omvendt kender vi alle os selv nok til at vide, at det er svært at tænke på lokalsamfundets ve og vel, når der falder en appelsin ned i vores turban, selv om det kun er en selv den smager sødt for.

For os naboer er det nærmere råddenskabens appelsin, der er faldet ned. Det sammenhold og den tolerance et lille samfund per natur rummer, er nu fuldstændig ødelagt. Vi er splittet af dybe kløfter. Den sidste livslyst er taget ud af vores lokalsamfund!

DISSE PROJEKTVILKÅR ACCEPTERER VI IKKE SOM BORGERE I NØRREKÆR ENGE

Som udgangspunkt synes vi, at vi allerede har bidraget med vores andel af møller, 13 stk. som er placeret i et naturområde. Nu hvor området er blevet skadet af møller, er det i høj grad en smagssag, om området så lige så godt kan have flere møller.  Nørrekær Enge har ikke en ensidig holdning til, hvorvidt der er basis for flere møller eller ej. Men der er stor opbakning til, at HVIS der skal stå nye møller, så skal de denne gang komme vores lokalsamfund til gode.

– ELLERS VIL VI BORGERE SÆTTE FODEN I OVERFOR FLERE MØLLER!!!

Vattenfalls nuværende projektforslag til 40 nye 3,5 MW møller ikke kan accepteres. Lokalsamfundene er her defineret som de borgere, der skal leve med de opstillede møller, uden at de er lodsejer eller på anden vis er involverede som projektdevelopere. Vi i lokalsamfundet er nu ved at organisere os selv i form af lokale borgermøder, workshops og arbejdsgrupper, hvor vi vil forsøge at konkludere, hvad vi fra lokalsamfundet kan acceptere, hvilket vi efterfølgende vil meddele både kommunerne og Vattenfall. I vores arbejde tager vi udgangspunkt i et arbejdsdokument baseret på 3 scenarier med tilknyttede betingelse og krav. Dokumentet er til orientering vedhæftet dette brev.

Vattenfall har både til medierne og i sin ansøgning til kommunen givet indtryk af, at de tilbyder 50 % af andelene til lokalsamfundet. Dette er IKKE korrekt. Vattenfall tilbyder 30% af møllerne til deres lokale projektdevelopere/lodsejere. De resterende 20% skal Vattenfall tilbyde til naboerne, men tidligere erfaringer omkring Vattenfalls udbud af naboandele er uacceptabel for borgere i Nørrekær Enge.

Når Vattenfall udvikler de 20 % naboandele, viser andelsprisen, at de sandsynligvis allerede har hævet profit ud af andelene, inden de bliver solgt til lokalsamfundet. Ydermere lægger Vattenfall stærke restriktioner ind over andelene, hvor et eventuelt videresalg af andele kun kan ske til folk indenfor 4,5 km fra møllerne eller til Vattenfall selv, altså ingen fri handel.

Ydermere kan andelene kun gå i arv, hvis den arveberettiget bor inden for 4,5 km fra møllerne. Hvis ikke dette opfyldes, kan de kun sælges til Vattenfall og Vattenfall sætter selv prisen. Altså med mindre lokalsamfundet selv får lov at udvikle deres del af projektet, vil de være stavnsbundet til Vattenfall og dermed har Vattenfall stor sandsynlighed for at naboandele ikke bliver solgt, hvorved Vattenfall sikre sig ejerskabet af også de andele, der lovmæssigt skulle have været gået til lokalsamfundet

Vi ønsker at minde kommunens embedsfolk og politikere om, at jeres eneste opgave er at sikre jeres borgers basale behov. En del af denne opgave er rigtig nok at sikre at vores samfund bliver CO2 neutrale, men I kan ikke løfte den opgave alene, uden vi som borgere engagerer os i processen. Og vi som borger vil kun acceptere energiplanlægningen, hvis den er udført ansvarligt i samråd med lokalsamfundets værdier og behov og ikke imod lokalsamfundets ve og vel. Det er jeres opgave ikke at svigte jeres borgeres ønsker og behov, men derimod at forstå dem og støtte os.

Vi håber, at dette initiativ fra vi borgere i Nørrekær Enge, vil være starten på et godt og frugtbart samarbejde med Vesthimmerland og Aalborg kommune.

Med venlig hilsen

Nørrerkær Enges Vindmølle-borgergruppe, en række navngivne personer – her i blandt Emil Olsen

P.S. Der bliver afholdt et borgermøde i Tolstrup forsamlingshus torsdag d 11. aug. Hvor der også vil være en repræsentant fra vores samarbejdspartner Wind People

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.