Højrefløj dømt for svindel

nie-wieder_33Statistik er tilsyneladende en metode der giver uhindret mulighed til at propagandere løgnehistorier og det værste pseudovidenskabelige vås og samtidig lade som om det er videnskab. Det er en dobbelt skam, for det er med til at nedbryde legitimiteten også til de seriøse.

UVVU dømte for nylig Helmuth Nyborg uredelige i hans artikel ”Den vestlige civilisations forfald (”The Decay of Western civilisation”), fordi den ikke er baseret på videnskabelige data, derimod på konstruerede data. Artiklen beviste angiveligt, at indvandring af lav-IQ-folkeslag med høje fødselsrater vil sænke den danske gennemsnits-IQ og dermed undergrave den danske velfærd.

Helmuth Nyborgs svindelmetoder er simple: Man tager de datasæt med som er sorteret efter at de netop viser det som man søger, og udelader datasæt der viser det modsatte. Lad endelige være med at selv at stå for at indsamle data, men brug udelukkende andres arbejde.

Ægte forskere indsamler selv deres rådata så præcist og omhyggeligt som teknisk muligt, og kombinere med hele komplekset af verificerbare data som andre har indsamlet.

I andre tilfælde som pizaundersøgelser bruges en målemetode der giver et forenklet eller forsimplet sæt af data, hvilket jo reducerer kvaliteten af den efterfølgende bearbejdning. Desto mere data bearbejdes desto større usikkerheder ophobes der.

Det Helmuth Nyborg også har gjort er tilsyneladende selv at skrive nogle frit opfundet tal der passer til hans konklusion. UVVU bedømmer det som ”uoplyst konstruktion af data eller substitution med fiktive data”. Når virkeligheden ikke passer til konklusionen må man ty til at omskrive virkeligheden. Eller som Penkowa, begynde at fifle med de empiriske data, ved at skrive 1000 flere rotteforsøg ind end der egentlig er udført, og tillempe resultaterne.

Det er oplagt at data uanset om de kommer fra rotter eller fra målinger af IQ eller fra test i opgaveløsning, kan udføres på en måde så der trods alt kan siges at det giver et øjebliksbillede.

Men det er også muligt at fuske i spørgsmålet om at kvalificere at data. Om de der tilfældigvis deltog var dækkende og repræsentativt udvalgte, og hvem der ikke deltog, hvem der tilfældigvis trak ned eller op. I undersøgelser af arbejdsløshed udelades konsekvent data der kan være med til at give et fyldestgørende billede. Og forbehold eller data der kan sige noget omkring udviklingen af antal arbejdspladser gemmes væk. Ligesom det er muligt at skærpe fortolkningerne og til sidst i formidlingen give delresultater en overvægt der ikke er substans eller belæg for.

I selve fortolkningen af data og i formidlingen af data er der også rum for at sammenstille data der ikke har nogen direkte link. Som at sammenstille fødselsraten med antal af storke. Og drage konklusioner der er helt ude i hampen. Det kendes fra sundhedsundersøgelser, hvor det samlede antal påvirkninger kan være så massivt at det er vanskeligt at finde ud af ligepræcist hvad der er effekt og årsag. Mens Helmuth Nyborg er på den galej hvor han mener at vide at netop gener er årsag til IQ effekt, mens socioøkonomiske omstændigheder udelukkes. Selvom det er at sammenligne antal fisk i havet med blomsterne på forårskjoler.

Fremskrivning

Helmuth Nyborg sidste og måske mest dramatiske metode til forvrængning er fremskrivning. Statistik indsamlet omhyggeligt over en årrække kan bruges til at tegne et billede af den nærmeste fremtid. Det er muligt indenfor et par år at bedømme tendenser rimeligt præcist – udover denne tidsramme bliver usikkerheden større og stiger eksponentielt. Det der er Helmuth Nyborgs metode er at fremskrive langt ud i fremtiden uden at tage de nødvendige forbehold. Selve fremskrivningsmetoden er desuden ganske problematisk fordi den tager udgangspunkt i en lineær udvikling, selvom en sådan netop ikke kan bruges til fremskrivninger, da udviklingen er springvis og revolutionær og med store uforudsigelige udsving.

Hvad der kan siges helt sikkert er: at folk som Helmuth Nyborg er tæt forbundet med den ekstreme højrefløj og det netop er pseudovidenskabelige skrifter som hans der bruges som ballast hos de forskræmte og fordomsfulde og i sidste ende massemorderen Breiviks forsvar for sine handlinger.

af fsk

kilder:

http://eugenik.dk/

http://www.forskeren.dk/?p=3249

http://spip.modkraft.dk/nyheder/article/hojreflojens-hofpsykolog-beskyldes

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.