Møller-Mærsk: Danmarks rigeste kriger og klimaforurener

Ron_Ridenour_ESMRon taler på Aktionsdag Tid til Fred 6. april. Foto: Erling Skov Madsen

 

Af Ron Ridenour

Hvad der går godt for A.P. Møller går godt for Danmark—eller gør det?

I 2013 var A.P. Møller-Mærsk gruppens (APMM) indtægt $12.2 mia. (ca. 660 mia. kr.); profitten (udbyttet) var $1.3 mia. (ca. 7.2 mia. kr.). Gruppen har 89.000 ansatte i 1.100 selskaber, i 130 lande.

Med sine 600 container skibe, er APMM verdens største container rederi. Arnold Peter Mærsk McKinney Møller var gruppens formand fra han tog over ved sin fars død, i 1965 (1). Firmaet og familien Mærsk er Danmarks rigeste.

AP Mærsk ejede 54 % af aktierne i gruppen. Han døde i april 2012, 98 år gammel. Ifølge Berlingske Nyhedsmagasin var han en af verdens 20 rigeste personer med en formue af 125 mia. kr. i 2010. AP Mærsk ejede 16 villaer og huse i Charlottenlund, for en værdi af over 100 mio. kr., og en lystbåd til en værdi af 60 mio. kr.

”Når der kom et signal fra Mærsk Mc-Kinney Møller, sluttede diskussionen ofte. Den nærmest royale andægtighed omkring det, der bliver sagt fra Esplanaden kommer nok ikke til at fortsætte,” lyder vurderingen fra Anders Krab-Johansen, Børsens chefredaktør.

Udover rederiet stemmer APMMs rigdomme fra olie, primært i Nordsøen, som danske regeringer omtrent har foræret Mærsk, samt transport og salg af våben –  især når USA kalder på hjælp til deres krige. Deres virksomheder forurener og ødelægger naturen lige så meget som Danmarks samlede udslip af CO2 (2).

Mærsk tjener stort på våben og krig

APMM og Danmarks stat er betydningsfulde dele af kampfly projektet Joint Strike Fighter (JSF)  fra Lockheed Martin, verdens største våbenselskab. Projektet blev påbegyndt kort efter 11. september 2001 med udsigt til at bygge 1.763 nye F-35 super kampfly.

Dengang ville flyene have kostet $1.1 billion (1.1 trillion dollars). Siden da er projektet udvidet med op til 4.000 kampfly. Projektets samlede budget ligger på omkring $3 billioner fordelt over 30 til 40 år.

Danmark er et af otte andre lande som fik tilbud om at deltage med JSF. AP Møller Gruppen – Mærsk Data Defence og Systematic – samarbejder med flere andre danske våbenfirmaer. Det største, Terma, fik en ordre på gun-pods, som er holderne til flyets maskin-kanoner. (3)

Maersk Sealands vil få en lukrativ del af projektet. Mærsk skibe vil sejle flydele fra det meste af verden til Lockheed Martins fabrik i Fort Worth, Texas, hvor de bliver samlet.

Danmarks regering bidrager også med befolkningens skattepenge til JSF. I 2007 bevilgede forsvarsminister Søren Gade endnu et milliardbeløb  til kampflyene.

Tidligere havde den danske stat betalt 892 millioner kroner for at være partner. Af de 892 millioner kroner betalte de danske selskaber Mærsk Data Defence og Terma tilsammen 170 millioner kroner i håbet om at få del af udviklingskagen. (MDD blev solgt til den svenske Saab i 2006 for 73 mio.kr.)

F-35 kan udstyres med taktiske atomvåben og  affyrer missiler fyldt med beriget uran. Samtidig med at de dræber forurener de luften, jorden og vandet i årtier.

”Sundhedsvæsenet i Irak, samt i f.eks. Jugoslavien, hvor der også er
brugt store mængder ammunition med forarmet uran, har registeret en markant stigning i antallet af kræftsyge børn og voksne,” skrev
Arbejderen, 9 marts, 2007, ”Danmark med i a-våbenfly”.

Forsvarsminister Søren Gade ”har underskrevet en aftale med sin
amerikanske kollega, der betyder at danske virksomheder kan springe en masse såkaldt bureaukrati over, når man skal levere våbendele til USA,” skrev Arbejderen, 7 marts, 2007, ”Du betaler for våbenlobbyist”.

Direktøren for Dansk Industris afdeling for Forsvars og Aerospace
industrien (FAD), Ena Bjerregaard fortalte Arbejderen, at  Gade’s
aftale med USA ”indeholder ikke et etisk kodeks.” ”Vi tager ikke
stilling til, om vores udstyr bruges i krige [ eller er] godkendt af FN eller ej,” sagde hun.

Siden 1991 har USA’s forsvarsministerium lavet 350 aftaler med dansk krigsindustri og anden industri, mange af dem med APMM. Dansk Industris afdeling for Forsvars- og aerospace industrien i Danmark har 73 medlemsvirksomheder.

Særligt avanceret udstyr som radar til satellitter og ubemandede fartøjer (droner); specialudstyr til målinger af støv, varme, lyd, lys; IT-programmer til kommunikation, logistik, planlægning, træning og geografisk manøvrering. Også transport og forsendelse af militært udstyr og militær beklædning samt faciliteter til udstationerede soldater.

031030_maersk3                                   Mærsk- en aktiv deltager i Irak-krigen 

Siden 1990 har USA’s krige sikret A. P. Møller Mærsk indtægter på mange milliarder kroner. Pengene er først og fremmest betaling for transport af tropper og materiel til hæren og flåden.

A. P. Møller var så smart i forbindelse med den første Golf-krig i 1990, at han stillede deres skibe gratis til rådighed for Pentagon. Det gjorde, at man fik benet indenfor, og det er blandt andet derfor, at man i dag har så store ordrer,” siger sikkerhedspolitisk ekspert Peter Viggo Jensen fra Københavns Universitet, skrev Ole Mikkelsen i Berlingske Business.

Jensen, som nu arbejder for det dansk forsvarsministeriet, sagde at det danske rederi transporterede op imod en halv million soldater til Saudi-Arabien ved krigens start i sommeren 1990.

Mærsk transporterer også våben for USA’s diktatoriske allierede. I November 2013 sejlede en af APMM ’s skib, Mærsk Illinois, 22 tons ammunition og militært udstyr til diktatur staterne Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater, skrev Ekstra Bladet 28. juli, 2013.

Mærsks tidligere medie Berlingske Business skrev:

”Kulegravningen af de gigantiske kontrakter, som flyder ud fra Pentagon, afslører, at A. P. Møller – Mærsk uden sammenligning er det danske selskab, der er blevet betalt for at udføre flest opgaver for den amerikanske regering. Når det drejer sig om transportydelser i det hele taget, indtager A. P. Møller tredjepladsen på listen over virksomheder med de største kontrakter,”.

”A.P. Møller-Mærsk er med amerikanske forsvarskontrakter på 17 milliarder kroner over de sidste seks et halvt år blevet Irak krigens helt store vinder”, skrev Information, 16. juni, 2007. (5)

Det danske rederi har oprettet et specielt selskab til lejligheden, Maersk Line, Limited (MLL) med hovedkvarter i Norfolk, Virigina.

”Vores forretningsgrundlag fortsætter med at vokse med udvidelse af vores flåde under amerikansk flag,” siger John F. Reinhart, der er en af flere direktører for det amerikansk indregistrerede selskab’”, skrev Mikkelsen i Berlingske Business.

MLL Ejer 56 skiber med USA flag; 22 af dem er direkte brugt af USA’s regering med henblik på militære operationer. Selskabet har 4.000 ansatte.

”Siden MLL blev stiftet i 1981, har det tjent USA ’s nationale sikkerhedsinteresser gennem statslig og kommerciel skibsdrift og -support, der sikrer, at MLL aktiver til vands og i land altid er til rådighed for at støtte den amerikanske regerings behov. MLL har investeret over 1 mia. $ for at opretholde og opgradere vores amerikanske flag flåde i de seneste 31 år “.

Det Danske Forsvar indgik i et strategisk samarbejde med Damco, i november 2013.

”A.P. Møller-Mærsk-ejede logistikselskabet Damco og Det Danske Forsvar har underskrevet en treårig kontrakt, hvor Damco skal indtage rollen som eksklusiv leverandør af transportløsninger og konsulentydelser”.

”’Damco har stor erfaring i at operere i områder med undtagelsestilstand, og områder hvor der er behov for militær indblanding, og vi ser nu frem til at udbygge den erfaring til også at omfatte styringen af Det Danske Forsvars transportopgaver…’ siger Mads Drejer for Damco Norden.”

Dansk Institut for Internationale Studiers forsker Vibeke Schou Tjalve sagde til Politiken, 1/10/14:

”Vi opfatter det som noget naturligt, at vi igen er på vej i krig.”
Er det hvad vi ønsker?

Læs også

Danmark er i krig – gør oprør
Pjece af Ron Ridenour

En levende fredsbevægelse siger: Nu er det tid til fred!
Kpnetavisen 9. april 2015

Glubende appetit efter profit
Hvorfor Mærsks profil er kulsort – og vil blive ved med at være det
Kommunistisk Politik 24, 2009

Noter:

(1) ”A. P Møller begyndte sin rederivirksomhed i 1904…[og] blev Danmarks største erhvervsvirksomhed med aktiviteter inden for blandt andet skibsfart, olieudvinding og detailhandel,” skriver A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

Mærsk McKinney Møller fonden blev grundlagt i 1953 med det formål at forhindre andre kapitalister i at kunne overtage deres rederivirksomhed og andre firmaer.

”Almenfonden er den største danske fond både målt efter egenkapital og efter de årlige støtteuddelinger. Egenkapitalen er nu på 90 mia. kr.”

Fonden ejer også 20 % af aktierne i Den Danske Bank, som APMM for nylig solgte til fonden.

(2) ”En liter tung bunkerolie driver verdens største containerskib, Emma Mærsk, 4,5 meter frem. Det er hovedårsagen til, at CO2-udslippet fra Mærsks containerskibe og boreplatforme er lige så stort som Danmarks samlede udslip,” skrev Thomas Djursing, 7. feb. 2008.

Hvert år (målt i 2008) udleder Mærsks samlede flåde samt Mærsk Olie og Gas i Nordsøen mellem 40 og 50 millioner tons CO2, skriver Berlingske Tidende.

”Til sammenligning lå det korrigerede danske CO2-udslip – dvs. private og virksomheders samlede udslip – i 2006 på 52,5 millioner tons.”

Skibsfarten er ikke medregnet i de enkelte landes CO2-regnskaber.

(3) Anti-krigs aktivist Ulla Røder mener at Mærsk koncernen har ejet Terma gennem en association af bestyrelser af forskellige firmaer. Svend Aage Nielsen sad som formand for Thrige Holding, som direkte ejer Terma. Aage var også formand til Terma mens han sat i bestyrelsen af APMM (1993-2008). Se:

Mærskfonden og Terma: De skjulte ressourcer eller bloddryppende godgørenhed

(4)I 1982 blev Berlingske Tidende solgt primært til Mærsk Mc-Kinney Møller.
”Under chefredaktør
Peter Wivel, udgav Berlingske Tidende i november 1999 en kulegravende artikelserie om Riffelsyndikatet, der solgte våben til tyskerene under 2. verdenskrig. Firmaet var dengang ejet af A.P. Møller, og da den første artikel udkom, reagerede hans søn Mærsk Mc-Kinney Møller ved at sælge sine aktier. Det Berlingske Officin, der udgiver Berlingske Tidende, blev derefter i 2000 købt af den norske koncern Orkla Media.”

Wikipedia: Berlingske

Andre selskaber som APMM har ejet og solgt, inkluderer Mærsk Air som blevet solgt til Islandske Fons Eignarhaldsfelag, i 2005. I januar 2014, solgte APMM Dansk Supermarked (Føtex, Netto, Bilka) tilbage til Salling fonden for 17 mia. kr. Mærsk holdte 19 % aktier i fem år. Salling havde solgt konsortiet til Mærsk for 50 år siden.

(5) ”Alt tyder dog på, at det snarere er Mærsk, der har hjulpet den danske krigsdeltagelse, end den danske krigsdeltagelse, der har hjulpet Mærsk. Bogen Mærsk, manden og magten refererer således, hvordan Mærsk McKinney-Møller allerede under Golfkrigen i 1990 udtrykte sin dybe irritation over, at kun en af Danmarks korvetter blev sendt af sted til Golfen. Den borgerlige regering sendte derfor senere, på amerikanernes anmodning om hjælp til troppeopbygningen, beskeden direkte til Mærsk. Rederiet stillede vederlagsfrit op, og siden da har Mærsk, som er kendt for sin intense lobbyvirksomhed i Danmark og udlandet, altså støt arbejdet sig længere og længere ind i varmen i det amerikanske forsvar og var altså en del af Irak krigens planlægning, længe før den danske regering meldte sig under fanerne i De villiges koalition.”

Mærsk tjener milliarder på Irakkrigen


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.