Politikernes tur til at høre efter – Lyttemøde hos Jobcenterets ofre og Næstehjælperne

 

Af Poul Andersen

I tirsdags(23/1) var ca 120 mennesker mødt op til et såkaldt lyttemøde i Valby. Det var BJMF (3f afd.) der lagde lokaler til. Arrangørerne bag arrangementet var de 2 sociale netværk Jobcentrets ofre og Næstehjælperne, på baggrund af at det står mere end almindeligt skralt til med anstændigheden i sagsbehandlingen af syge og udsatte mennesker i København.

Til at kaste lys over problemerne i jobcentrene og forvaltningen var der til lejligheden sammensat et panel bestående af:

Bjarne Thyregod, formand for arbejdsmarked, beskæftigelse og integrationsudvalget i Tårnby kommunalbestyrelse, Liva Curdt, ung i reformramt familie, Kim Madsen, reformramt og forperson for jobcentrets ofre, Maj Thorsen, privat socialrådgiver, Benny Ehrenreich, praktiserende læge og Jan Frederik Hansen, jurist og bisidder.

Lars Trier Mogensen fra bla. Radio 24syv fungerede som ordstyrer.


På første række foran panelet var politikere fra Københavns beskæftigelsesudvalg placeret, så de først og fremmest kunne lytte og lære noget om hvordan virkeligheden på byens jobcentre opleves af de reformramte. Deres egen taletid var begrænset til et enkelt spørgsmål i slutningen af mødet. Hvilket, set fra undertegnedes synspunkt, var forfriskende og en god disposition, idet alt for mange møder bliver druknet i kedelige politikermonologer. Det var i øvrigt kun politikere fra Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og Alternativet der deltog,  skønt alle andre, her i blandt overborgmester Frank Jensen og beskæftigelsesborgmester Cecilia Loning Skovgård,også var inviteret, men havde meldt afbud.

Alle fra panelet bidrog med vigtige oplysninger og forslag til hvordan forvaltningen på jobcentrene kunne forbedres. Læge Benny Ehrenreich fortalte om hvordan patienterne havde forværret helbred efter at have været igennem jobcenter møllen. Der til tider blev oplevet, som ren totur og hvor lægeerklæringer ikke bliver taget alvorligt af jobcentret, og derved ødelægger tilliden mellem patient og egen læge. Patienter kommer derved til at opleve at deres egen læge ikke gør det godt nok.

Bjarne Thyregod, formand for beskæftigelses udvalget i Tårnby fortalt om sit virke, hvor han blandt andet nævnte at det var særdeles vigtigt hvem der sad som formand for beskæftigelsesudvalget eller for Københavns vedkommende, hvem der var borgmester. For det er dem der sætter dagsordenen. Det er dem der har magt. Han kom også ind på den nytteløse aktivering der foregår, som overhovedet ikke bringer de aktiverede i nærheden af fast arbejde. Herunder Supermarkedskæderne, der blandt andet gør stor brug af aktiverede som gratis arbejdskraft. Virksomhederne burde tvinges til at underskrive en resultatkontrakt for at skaffe de reformramte i reelt arbejde.

Socialrådgiver Maj Thorsen kom i sit indlæg ind på at det var nødvendigt at ansætte flere socialrådgivere for af få en mere empatisk og faglig dygtighed implementeret på jobcentrene. I stedet er jobcentrene befolket af sagsbehandlere, hvor eneste ballast er et 6 ugers kursus.

Jan Frederik Hansen, jurist, advokat og bisidder. Talte bl.a. om at han havde ført en del sager over for Ankestyrelsen, som desværre ofte bliver tabt, lidt bedre går det med kommunerne. Desuden er der noget rav ruskende galt i København, når der er kommuner i Danmark, hvor det er 5 til 6 gange nemmere at få førtidspension end her. Desuden er det næsten umuligt at få et fleksjob, her kunne kommunerne sagtens gøre en større indsats.

Den kun 17-årige Liva Curdt stod for aftenens bedste og følelsesmæssigt stærkeste indlæg om hvordan det er at vokse op i en familie, hvor moderen er på kontanthjælp. Livas mor havde været på kontanthjælp, så længe Liva kunne huske. Og havde gennemgået den mest ydmygende behandling fra sagsbehandlere, som igen og igen havde sendt hende på kurser hvor hun blev behandlet som et barn. Da hun blev ramt af kontanthjælpsloftet, måtte hun leje værelserne ud, således at hun og hendes 2 teenagebørn måtte sove i stuen. Dette og meget andet fortalte Liva om på en meget ligefrem, men også hjerteskærende måde. Også om hvordan morens situation naturligvis indvirkede på børnene, herunder Liva.


Livas historie blev mødt af stående ovationer fra tilhørerne. Den ramte lige ned i forsamlingen, til noget vi alle kan forbinde os med. Nemlig at det er hele familien der bliver ramt når mor eller far er syg og på kontanthjælp.

Efterfølgende var der mange og relevante spørgsmål og historier fra de sygdomsramte blandt tilhørerne.

Et fantastisk godt møde. Der var stor enighed i forsamlingen om, at når de reformramte i fremtiden skulle omtales, burde det pointeres at der var tale om mennesker der var ramt af sygdom og derfor måske skulle omtales som patienter.

Fint møde og stor tak til arrangørerne. Dette var kun et lille referat. Hvis man ønsker at overvære hele mødet vil jeg opfordre til at gå ind på Facebook. Her ligger der video optagelse på siden “Jobcentrets ofre.”

Se videoen fra Jobcentrets ofre
Selve mødet starter 19 minutter inde

4 tanker om “Politikernes tur til at høre efter – Lyttemøde hos Jobcenterets ofre og Næstehjælperne”

  1. God reportage. Ja det var et fantastisk møde. Også fordi man oplever så stærk en energi blandt deltagerne.
    Liva Curdt er en af talerne i kvindepanelet 8.marts i Karensminde Kulturhus i København.

  2. For retfærdighedens skyld skal det nok lige med, at de radikale også var til stede. Men ja, det var et fantastisk møde og giver håb om snarlige forandringer for syge og handicappede borgere og deres familier.

  3. Ja, det var et godt møde Lisbet. Og god energi at se de mange fremmødte, der på trods af sygdom er ukuelige i deres kamp.

  4. Hej Michael
    Du har helt ret. Jeg havde glemt at de radikale også var repræsenteret. Ærgerligt beklager. Men rigtigt godt møde- til UG!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.