Almen modstand: Nej til tvangsforflytning – nedrivning – privat spekulationssalg

Demonstration i Mjølnerparken. Foto: Almen modstand

Af Poul Andersen

Efter den skændige lovgivning kaldet “parallelsamfundspakken” er blevet vedtaget med et stort flertal i folketinget (regeringen plus DF, Socialdemokratiet og SF), kan spørgsmålet stilles. Hvad gør vi nu?

Derfor havde modstands organisationen “ Almen modstand” indkaldt til et godt planlagt seminar i Tingbjerg i lørdags, for netop at diskutere det spørgsmål, både taktisk og strategisk.

Således samledes en skare af beboere fra de almene boligbyggerier, såvel som folk fra privat udlejet byggeri som stiller sig solidarisk i den fortsatte kamp.  Modstanden stopper ikke. Der er 15 almene boligområder der er kommet på listen over de hårdest udsatte boligområder, d.v.s. Boligområder hvor der eks. bor for mange fattige, uuddannede eller folk af ikke vestlig oprindelse. Her står de nuværende beboere for at skulle smides ud af deres hjem, enten fordi boligblokke skal rives ned eller omformes til privatkapitalistisk udlejning, som med garanti bliver dyrere.

Hele pakken er derfor angreb på den samlede almene boligform. Og der skal derudover planlægges i et uhørt hurtigt tempo. Allerede inden d. 1. juni skal boligministeren have udviklingsplaner for de berørte områder på sit skrivebord.

Nogle af konklusionerne på seminaret var at:

“Almen modstands “ mål er stadig at bekæmpe og understøtte beboerne i den fortsatte kamp mod nedbrydningen af den almene boligsektor. Ved aktivt at forestå eller deltage i demonstrationer og andre aktionsformer mod underminering af den almene boligform.

Almen modstand skal ikke selv stå for alternative udviklingsplaner, det skal beboerne i de listede områder, men man foreslår beboerne at de undgår: Salg af ejendom til private investorer, både byggegrunde og boliger- fortætning uden at beboerne i de berørte områder ønsker det – Tvangsflytning-  Nedrivning.

Desuden blev der på seminaret, nedsat arbejdsgrupper der skal sikre fortsat aktiviteter og oplysning. Alle opfordres herfra til at bidrage stort, eller i mindre omfang evt. Ved at tilmelde sig “Almen modstand” på facebook.

Stor ros skal gruppen bag planlægningen af seminaret have. Det var arrangeret på en måde så alle der ønskede det havde mulighed for at komme til orde.

Modstanden er stadig aktiv.  Og den er nødvendig, for som en af deltagerne sagde: “ Det er i strid med al retfærdighed at den million mennesker der bor alment, en gang om året skal vurderes på om der bor for mange politisk uønskede mennesker.”

Slut op om demonstrationen:

MJØLNERPARKEN ER IKKE TIL SALG
Demonstration d. 9. februar kl. 14

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.