alone_you_fall

Død på arbejdspladsen

Det viser sig at der er en sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsulykker.
Sådan kunne en overskrift på en akademisk undersøgelse lyde. Hvis nogen gad at lave og trykke den. Om den ville få borgerlig omtale er nok mere tvivlsomt.

Den viden der på arbejdspladserne er almen; er aldeles ukendt hos dem der ejer Danmark. De der er ledere, eller direktører, eller mellemledere. De spørger aldrig om helt almindelige ting der kunne risikere at give en viden der kunne tynge med et ansvar. Altså jo dummere man er desto mere i løn, de mest uvidende er dem der er topchefer.

Danmark tilhører ganske givet eliten blandt idiotlande.

Den viden der på arbejdspladsen er almen; vil aldrig sive op i systemet fordi hele systemet er bygget op så alle relevante oplysninger bliver på lavere niveauer – og opgaver udliciteres i tyve geledder alene med den grund at man kan sende ”aben” videre, rundt, ned og ud af systemet. ”Den systematiske idioti” kan man roligt kalde den ledelsespraksis der findes på Danske arbejdspladser.

Antageligt kan den genfindes i hele den kendte kapitalistiske verden, men Danmark tilhører ganske givet eliten blandt idiotlande.

Døden starter ofte med en historie som alle kender: en virksomhed har brugt for mange penge og begynder en sparerunde: Nr.1. Der ansættes ikke tilstrækkelig erstatning ved uddannelse, barsel og sygdom, og der bliver IKKE planlagt opgave fordeling.

Som dem på gulvet ved, så kan ledelser intet selv, knap trykke på print til den spareplan de har købt ved et konsulentfirma. Alle spareplaner følger i øvrigt følgende simple antiplanformel: lad os se hvad der sker…

Ledelser vælger simpelthen stoleleg. Der skal være færre ansatte! og se tiden an og se hvilke opgaver der ”løser sig selv” og hvilke opgaver der ikke længere bliver løst – er der ”ansvarlige” ansatte der kan give de manglende timer gratis så er det jo ”WIN WIN”. For ledelsen forstås. Et eller andet sted knækker kæden, selv simple opgaver udvikler sig til kaos, når der ikke bliver tid til at holde alle led opdaterede. Der er nye tegninger, ændringer i rækkefølgen, osv..

Det er dog ikke de stress problemer der udspringer af diffus dårlig samvittighed, som der er værst, selvom de kan være nok så alvorlige. Og stressproblemer kan netop udspringe af at uløste opgaver svæver rundt og eller helt konkret blot kastes rundt på mails til ”os” ubekendte undersåtter, som ”vi” ikke aner hvad kan, og hvad laver: løs dette problem som ”der” er skabt.

Jeg ved godt at stress opstår ikke som udtryk for idioti men som udtryk for hierarki. Men det virker blot sådan i Danmark hvor al ledelse udtales fladt. Men samtidig er ophævet op i tågeslør.

Altså, aldrig vil en leder selv tage ansvar, aldrig selv tage konsekvens, handle fornuftigt, rimeligt, rationalt.

At følge den danske model er døden for de fleste. Her er overlevelses guiden: Lær dine arbejdskollegaer at kende, solidariteten er din bedste chance. Arbejderklassens kollektiv kort sagt.

Gå knap et skridt uden du har set din sidemand i øjnene har givet og fået anerkendelse og hint til at sætte næste fod, du forsvinder og I arbejdskammerater opstår. Først den dag du ikke opfører dig som var du alene vil du overleve.

med glædelige nytårshilsen fsk.