Hvilken musik vil du ha (Anmeldelse)

”Hvilken musik vil du ha – Sange og digte fra klassekampen” er en samling af sangtekster og digte af Klaus Riis.

Klaussamling

Samlingen omfatter ikke mindst en omfattende produktion i årene fra midt-tresserne til midt-halvfjerdserne, og ungdomsoprørets gnister skinner igennem i bogens tekster.

Teksterne er velgjorte og byder på variation i både indhold og form, og hele hele vejen igennem er forfatterens ærlige insisteren på at gøre dem relevante for menigmand og politiske sjæle tydelig i teksterne.

Sangteksterne er allerede udgivet som musik(nogle under kollektiv anonymitet), oprindeligt som LP, men flere af dem nu også på digitale medier.
Ikke mindst er der med re-lanceringen af slumstormer-pladen ‘Det kan blive bedre kammerat’ (Demos 2013), mulighed for at opleve flere sange i en ny og renset udgave.

Som det er med flere af de bedste af de røde klassikere i generationer af Arbejder-sangbøger, er der et episk fortælle-element, som fanges mere præcist, når man sidder med lyrikken foran sig.

Sangenes fortællinger om menneskerne, som fra forfatteren er underlagt realismens krav, fortæller nemlig også en anden historie, om den fremtid der endnu ikke er fortalt af den historiske virkelighed, og det er bl.a. i dette krydsfelt, at forfatterens socialistiske realismes fane slår sine folder.

Sangen ‘Det kan blive bedre kammerat’, der er titelsang på slumstormer-pladen, er fortællende om sangens nutid på en anden måde. Det er et indblik i tiden i 2.person-fortæller, men den ligeså beskrivende om den anden mulige fremtid. Det er en mere direkte politisk slagsang, og den er henvendt direkte til dig!

Her fra omkvædet af sangen:
Det kan blive bedre kammerat
men du klarer det ikke alene
Det er et spørgsmål om at give og tage
det er folket du skal tjene

(Hør en bid af den, i dette klip fra re-releasen 7.november 2013)

Det at sige tingene direkte, også i kunsten, har altid været noget arbejderklassens forfattere har måttet kæmpe for, og noget som borgerskabets kritikere altid har opfundet de mærkværdigste argumenter for at kunne kritisere.

Hos forfatteren er der gennemgående en appel til arbejderklassen. Det være sig i tekster der tager politiske diskussioner op, tekster der appellerer til oprør, og tekster der udtrykker en sympati for den ‘svage’ del af samfundet.

Ikke bare revolutionen og omstyrtelsen af staten skal komme fra arbejderklassen, det skal inspirationen til den nyskabende kunst også, inkl. forfatterens egen. Efter at have afvist at søge opbruddet hos andre klasser og sociale lag, og derefter i stedet at have råbt spørgende ud i maskinhallen, ”hvilken musik vil i ha”, skriver forfatteren i bogens titeldigt maskinhallens svar:

Vi vil ha musik af gnister og stål,
maskinernes musik, musik der marcherer
fremtidsmusik
en musik vi kan sejre med

en sådan musik vil vi ha

Samlingen er i tre dele, hvoraf den første er sangteksterne, den anden er upublicerede digte og den sidste og mindste tredje del, er forfatterens vellykkede oversættelser af tre engelsk-skrivende digtere. Blandt dem er Joe Hill’s bevægende testamente-digt, der er skrevet aftenen før Joe blev henrettet.

At der fortsat er aktualitet i teksterne fremgår både af deres indhold, og i dette halvår måske særligt sangene mod EU(EEC), og af at den mere end 40 år gamle slumstormer-plade er genudgivet til en flot modtagelse.

Kristian D

‘Hvilken musik vil i ha – Sange og digte fra klassekampen’ af Klaus Riis er en af tre udgivelser, der kom fra Oktober Forlag i december måned.

Den kan købes hos Oktober Forlag via info@oktober.dk og i en af de tre Oktober bogbutikker, se mere om bøgerne og salg her.

(Desuden findes bøgerne, allerede nu eller snart, på biblioteket)

Nogle noter om forfatteren (fra forlaget): “Tilsluttet den marxistiske-leninistiske bevægelse fra 1972. Formand for DKP/ML 1978-97. Stifter af dagbladet Arbejderen. Forfatter til en række bøger og artikelsamlinger.”

alletresamlinger

Gå til nyheder
kpnet.dk
facebook

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.