LØNMODTAGERE RAMMES AF GRUNDLOVSSAG

gensidig_forsoergerpligt_nej_tak_bella_centeret_9_01_1914


Af Martin Thiemke

Det er en af de mest spektakulære retssager uden sidestykke i Danmarkshistorien og den til dato mest omfattende, da den får betydning for hele Danmarks befolkning fremover.

Hvis staten kan tvinge en lønmodtager til at acceptere forsørgerpligten for sin samlevende kontanthjælpsmodtager (ikke familie) uden der er sket en privatretlig juridisk handling, som man kender fra ægteskabet retsvirkninger så har grundlovssagen betydning for hele Danmarks befolkning.

Hvis søgsmålsgruppen taber vil alle lønmodtagere i Danmark kunne pålægges gensidig forsørgerpligt over for andre, herunder også udenfor ens familie. Der vil så at sige ikke være nogen afgrænsning af hvem politikerne kan pålægge forsørgerpligt og af hvem.

Forældre har forsørgerpligt overfor deres børn til disse fylder 18 år og bliver myndige, denne grænse kan politikerne rykke uden modstand til for eksempel når barnet er færdiguddannet og så fjerne SU’en, hvis søgsmålsgruppen taber grundlovssagen.

I den anden ende af livet, vil politikerne kunne fjerne efterløn og folkepension uden problemer og indføre forsørgerpligt for ældre til børn eller børnebørn, således at det er ens børn eller børnebørn som skal forsørge en i alderdommen.

Eksemplet er ikke fjernt fra dagens Danmark på ældreområdet, hvor man aktivt er ved at afmontere velfærden og overlade mere og mere af den professionelle hjælp til pårørende.

I bund og grund mangler Danmarks pårørende til ældre, de ældres børn og børnebørn, kun den økonomiske forsørgerpligt af deres forældre og bedsteforældre. Den økonomiske del vil en tabt grundlovssag åbne op for og politikerne er mere eller mindre klar til springet.

En tabt grundlovssag vil åbne en ladeport for hvem politikerne ønsker DU skal forsørge i fremtiden, og trække pengene fra din lønkonto med eller uden din samtykke.

 

Se også
Kærestepar hiver Beskæftigelsesministeriet i retten: Her skal sagen køre
Avisen.dk 9. april 2016

En tanke om “LØNMODTAGERE RAMMES AF GRUNDLOVSSAG”

  1. Håber I vinder sagen om Gensidig Forsørgerpligt …. Denne Lov blev lavet første gang i 1925 og på ny indført i 1999 – For Før og Folkepensionister for både Gifte og Ugifte/Samlevende ! Så nu får hverken Før eller Folkepensionisterne deres Fulde Pension mere – Trods at disse Pensioner er givet Personligt, enten pga. af mistet indtægt ( Sygdom/Arbejdsskade/ Handicap m.m. ) Hvis partneren har Lønindtægt eller andre indtægter får denne ikke mere den Overenskomstmæssige Løn mere, idet de nu skal udfylde nedsættelsen af Pensionistens ydelse !! Plus en EKSTRA SKAT for Førtidspensionistens Partner på 30% af hver 100 kr. og for Folkepensionistens Partner på 15% af hver 100 kr. Dette samtidig med at de bliver Kontrolleret i Hoved og r-v og deres private liv endevendes … ikke meget Privat liv tilbage / Hvad Ekstra Skatten hedder kan ikke findes på Skatte Blanketten ej heller hvad de går til alle andre Skatter hedder noget (Top Skat – Kirkeskat m.m. ) Tosomheden koster ligeledes Folkepensionisten pr.stk 3.000 kr.om måneden (36.000kr. x 2 = 72.000kr. om året) og de næste 72.000kr. ryger ligeledes hvis man har sparet op til ekstra pension!! Disse 6.000 kr. pr. måned hedder PERSONLIGT TILLÆG … der er ikke meget Personligt i det tillæg !! Hvis man har haft en partner igennem mange år og har hver deres Familie og egne forpligtigelser og gerne vil tosomheden straffes man også for disse penge … så man ikke kan opretholde egne forpligtelser mere !! Så de har allerede pålagt Syge og Ældre denne forpligtigelse overfor hinanden !! Dette må ligeledes være en overtrædelse af ligestillings Loven og Grundloven !! Håber så meget på at I vender Sagen !!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.