Kommunistisk Politik Digital 20 og 21 – 2019 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 20-21 – 2019

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 39-42, 2019

14-dages blad på nettet – Få overblik med  KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

NYT FRA APK

APK har valgt ny formand
Arbejderpartiet Kommunisterne har afholdt ekstraordinær kongres og valgt ny formand. Beslutningen om at holde en ekstraordinær midtvejskongres blev taget allerede på APK’s 7. kongres, for halvandet år siden. Yngre kræfter er blevet valgt ind i ledelsen, og som ny formand valgtes Jonas Ørting. Afgående formand Dorte Grenaa arbejder videre i den nye centralkomite.

Stop den politiske nedskæringsbande! Spræng budgetrammerne!
Regeringen lyver, når den siger den laver et velfærdsløft. De fleste af pengene på finansloven til kommunerne og regionerne er allerede brugt én gang. Og oven i det lægges en åben pulje som skal fordeles på børn, ældre, uddannelse, klima, forskning, syge, kultur m.m. Det rækker hverken til det ene eller det andet. Det opfylder på ingen måde befolkningens krav om forbedringer.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Nej til mere overvågning – Nej til politisk og social kontrol!
Med sin nye såkaldte tryghedspakke bringer regeringen lovgivningen endnu et skridt i totalitær retning. Og støttepartierne får samtidig skåret ud i pap, at Socialdemokratiet tager sig retten til at vælge et andet flertal, når det passer dem. ’Forståelsespapiret’ er ingen hindring for sort og højreorienteret politik.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

70.000 kr. til den kommunistiske presse! Appel til KPnets læsere
KPnet videregiver viden og nyheder fra arbejdskampe, sociale kampe, fra antikrigsbevægelsen og meget mere. Vi følger den politiske udvikling, formidler erfaring og understøtter en samling i klassekampen og kampen for et andet samfund. Vi har kun egne midler at bygge på – her er ingen medie- og partistøtte fra staten eller sponsorater fra Mærsk eller EU. APK’s medier bygger på frivilligt arbejde og på jeres bidrag, og gennem oktober og november er det vores mål at indsamle 70.000 kr til den kommunistiske presse gennem fælles indsats.

Der er brug for kamp på alle fronter
Der kæmpes for boliger, faglig solidaritet og mod de asociale nedskæringer. Jobcentrets ofre, bagagearbejdernes kamp, andres kamp for løn- og arbejdsforhold, kampen mod racisme og fremmedhad, kampen mod den spirende fascisme, kampen mod EU og NATO og en lang række andre kampe er helt og aldeles nødvendige.
Af Karsten Jonassen, APK

Vores krav kan ikke vente til fremtiden!
APKs løbeseddel til de aktuelle demonstrationer mod ghettoplan, nedskæringer i kommunerne og ved Folketingets åbning

Fra APK-møde om de aktuelle kampe: Lad os opbygge en fælles front mod nedskæringspolitikerne
APK, København holdt fyraftensmøde for alle interesserede i Oktober Bogcafé i går onsdag d. 9. oktober om kampen mod finanslov, budgetnedskæringer og bevægelsernes mobilisering i en situation med den ny socialdemokratiske regering.
Af Lisbet Bonde, APK København

KLASSEKAMP I DANMARK OG NORDEN

Folkebevægelsen mod EU foran landsmøde:

For en skarpere og stærkere Folkebevægelse
Hvordan styrker vi EU-modstanden? Spørgsmålet sættes til debat på Folkebevægelsen mod EU’s landsmøde d. 26.-27. oktober. Franz Krejbjerg peger her i artiklen på vigtigheden af at være udadvendte og forbinde hverdagens politik og levevilkår med EU-medlemskabet – og ikke mindst at styrke selve organisationen.
Af Franz Krejbjerg, APK

En ukuelig Folkebevægelse foran landsmøde
Folkebevægelsen mod EU holder landsmøde d. 26. – 27. oktober. Det bliver et afgørende landsmøde, der vil tage beslutninger med stor betydning for bevægelsens fremtid og udviklingen af kampen for at komme ud af EU.
Af Lisbet Bonde, aktiv i APK og i Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten løber fra deres aftale med Folkebevægelsen mod EU – og lægger an til at fjerne Ud af EU fra deres program
Enhedslisten holdt årsmøde i weekenden. Her besluttede et flertal, på opfordring fra Hovedbestyrelsen, at løbe fra aftalen med Folkebevægelsen om økonomisk støtte i tilfælde af at kun den ene organisation i valgsamarbejdet kom ind. Man besluttede også at åbne for en debat om Enhedslistens syn på EU. Et skridt i retning af at følge op på den EU-reform linje, der er udtrykt i partiets program i EU-Parlamentet.
Hele deres ageren og taktiske spil ifht valgforbundet med Folkebevægelsen har været én gang manipulation og bedrageri overfor bevægelsen og EU-modstanden – også internt i Enhedslisten.

FredsVagt gennem 18 år – 6575 dages protest mod Danmarks krige
Igennem 18 år har FredsVagten hver dag – 6575 dage i træk! – markeret modstanden mod Danmarks krige på Christiansborg Slotsplads. FredsVagten opstod som en del af den ny fredsbevægelse, der organiserede sig da USA angreb Afghanistan d. 7. oktober 2001. Et synligt udtryk for modstand mod krigene og den danske krigsdeltagelse, der er fortsat lige siden – en opmuntring for alle krigsmodstandere og en daglig torn i øjet på politikerne. Fredsvagten opfordrer alle til at møde op årsdagen lørdag den 19. oktober kl. 12-16 på Christiansborg Slotplads.

Fagtoppen vil lægge klimaskat på lønnen
FH formand Lizette Risgaard er i Børsen ude med et forslag om at der skal lægges en ekstra klimaskat på alles løn, ”fra rengøringsassistenten til Ørsted-direktøren”. Med andre ord,’ lad arbejderne betale’. Fra APK siger vi: Lad kapitalen betale!

Novo Nordisk næst størst – med Mærsk som Danmarks suverænt største globale virksomhed
En opgørelse fra Børsen over Danmarks største virksomheder i omsætning viser at AP Møller- Mærsk stadig er på 1. pladsen. Koncernen er Danmarks suverænt største selskab med en omsætning på 246 milliarder kroner og de er dermed større end virksomhederne på 2. -3. pladsen  tilsammen, Novo Nordisk og Danske Bank.

Regeringen lader det syge jobprøvningsregime fortsætte
En dag i september blev en mand så sur på Jobcenteret i Thisted at en computerskærm røg på gulvet, og manden blev hentet af politiet og sigtet for hærværk. Det er kun et symptom på at tusindvis af mennesker oplever magtesløshed når de står overfor systemet. 35 procent af socialrådgiverne oplevede sidste år, på et eller flere tidspunkter trusler i forbindelse med deres funktion. Et system regeringen lader køre videre, trods alle løfter om at “gennemgå førtidspensions- og fleksjobreformen med en tættekam”.

Regeringens ‘Trygheds’udspil: Mere overvågning – mere politisk kontrol af befolkningen
Der findes tilsyneladende kun én metode til at løse hærværk og kriminalitet af enhver slags, og det er mere overvågning. Netop som det er afsløret at politiet har haft rod i teledata i årevis uden selv at opdage det, lover den nye regering endnu mere videoovervågning af os alle sammen, og flere automatiske nummerpladescannere. Med udspillet tages endnu et skridt frem mod et samfund, hvor staten har totalt overblik over vi alle befinder os og sammen med hvem.

Århus: Hvor er pengene til de nye voksne? Børnene kan ikke vente!
D. 9. oktober havde Århus Byråd 2.behandling af budgettet for 2020. I stil med Københavns budget og finanslovsforslaget er der tilført små forbedringer, men alt, alt for lidt, og resultatet er stadig minusbudgetter. Udenfor rådhuset blev der holdt demo happening, hvor forældrebevægelsen “Hvor er der en voksen” krævede minimumsnormeringer NU!

Strejke for retten til egen jernbane! Strejke mod EU’s fjerde jernbanepakke!
Nej til EU i Norge støtter aktivt den politiske strejke og protest mod ​​EU’s fjerde jernbanepakke den 10. oktober 2019.

Nej til millionbesparelser på Københavns børn – vi vil have minimumsnormeringer nu!
I går aftes blev der demonstreret på Rådhuspladsen i København. Her samledes forældre, børn og ansatte i byens daginstitutioner, for at sende et klart budskab til politikerne på rådhuset og til regeringen. Kravet om minimumsnormeringer er et krav der skal gennemføres nu.
Af Poul Andersen

Ingen grund til tillid
Mette Frederiksen har holdt sin åbningstale i Folketinget, og regeringens skrabede finanslovsforslag er landet. I talen oprullede statsministeren sin vision om et samfund bygget på tillid, som i de ’gode gamle dage’. Det hun beder om er tillid til hende og regeringen, at vi skal tro på løfterne om ”velfærd først”. Men mistilliden og utrygheden i samfundet har Socialdemokratiet selv skabt sammen med ligesindede politikere fra andre regeringspartier.

Demonstranter og aktivister ved Christiansborg gennem hele dagen
Kl. 8 var de første demonstranter klar ved Christiansborg, et interimistisk klasselokale var stillet op og et alternativt finanslovsforslag blev uddelt. Det var uddannelsesalliancen, et samarbejde mellem mange forskellige uddannelsesorganisationer, der stiller krav til politikerne om en helt anden prioritering af uddannelse end det, der foregår i dag. Senere kom også forældrebevægelsen Hvor er der en voksen og fredsaktivister fra Fredsvagten og Tid til Fred
Af Lisbet Bonde, APK København

Finanslov 2020: Småjusteringer af nedskæringspolitikken er alt for lidt
Enhedslisten har fremlagt deres bud på en finanslov for 2020. Den udmærker sig ved at indeholde forslag til mindre forbedringer på udvalgte områder, men mest af alt ved alt det den ikke indeholder – nemlig en række helt centrale krav til presserende politiske ændringer.

Landsdækkende aktionsdag mod ghettoplanen: Vi flytter os ikke!
Som opfølgning på tidligere demonstrationer mod ”Ghettopakken” handlede demonstrationen i København på den landsdækkende aktionsdag d. 28. september om solidaritet med de truede beboere i Mjølnerparken og Tingbjerg under mottoet: ”Vi flytter os ikke!”
Af Doris Kruckenberg

Vi skal sige højt og tydeligt – afskaf ghettoloven!
Tale af John Ekebjærg-Jakobsen ved demonstration mod ghettoplanen: STOP tvangsforflytninger – beskyt vores hjem

“I får ikke lov til at komme igennem” – Tale ved Tingbjerg på Almen modstand demonstration d. 28. sept.
Hvis bulldozeren kommer en dag for at nedrive et eneste hjem, så får den ikke lov til at komme igennem. Denne uretfærdighed er så stor at vi bliver nødt til at stå her standhaftige og solidariske foran politikerne, foran ledelserne i boligorganisationerne, foran bulldozeren og sige nej. I får ikke lov til at komme igennem.
Tale af Fatma Tounsi

350 milliarder til grøn omstilling – hvis altså det giver overskud
Først deltog Mette Frederiksen begejstret på Dansk Industris topmøde, hvor industriens ‘grønne klimaplan’ blev lanceret. Få dage efter stod hun frem på FN’s topmøde og proklamerede Danmark som ledende klimanation, på baggrund af pensionskassernes løfter om klimainvesteringer. Men kapitalens ‘løsninger’ bliver kun til virkelighed hvis de giver profit.

Dansk NATO-brigade er under opbygning
En offensiv dansk brigade er under opbygning, øremærket til at kunne sættes ind i NATO-krige, hvor artikel 5, NATO’s ’musketer-ed’ er aktiveret. I denne uge træner 2000 soldater fra Danmark, Storbritannien og Litauen i øvelsen “Brave Lion” i Oksbøl under ledelsen af brigaden, som en del af opbygningen.

Socialdemokratisk statsminister spøgte både i korridorerne og på talerstolen på 3F kongres
Ugen igennem har 3F holdt kongres, med masser af kampgejst. Torsdag sluttede det hele med en kold skulder fra Statsministeren. Der kommer ikke til at ske en ændring af Velfærdsforliget, der bliver kun tale om at sikre en lidt tidligere pension for dem der er så nedslidte at de ikke kan komme ud af sengen.

Demonstrationer på vej mod regeringens politik – Bak op!
Medierne bærer den socialdemokratiske regering frem, som om der nu kommer en helt ny politik – Enhedslisten smiler og nejer – og tier!! Imens er de nye blå Corydon’er i fuld gang med at regne en nedskærings-finanslov ud. Tilsvarende er de i fuld gang med at lægge nedskæringsbudgetter i Københavns Kommune – og i de fleste af landets øvrige kommuner. I den kommende tid vil demonstrationer og aktioner vende sig mod den førte reaktionære politik på en række konkrete områder. D. 9. oktober inviterer APK, København til debat under overskriften: Genopret den forsvundne velfærd NU! – Hvordan!
AfLisbet Bonde, APK København

 

GLOBAL KLASSEKAMP

Folkeopstand i Ecuador:

Sejr gennem enhed og fælles kamp – Udtalelse fra PCMLE, Ecuador
Folket i Ecuador har vundet en vigtig sejr med folkeopstanden, der har varet i elleve dage. Vi har tvunget regeringen til at trække sig tilbage, på trods af dens massive brug af brutal undertrykkelse og af opildning fra hele højrefløjen og imperialismen. Den troede den kunne gennemtvinge de neoliberalistiske økonomiske tiltag. Præsident Moreno blev ved med at sige, at han ikke ville gå et eneste skridt tilbage, men blev tvunget til at trække hele dekret 883 tilbage og komme med et nyt forslag.
AF PCMLE, Ecuadors kommunistiske parti Marxist-Leninister

Folkeopstanden i Ecuador vinder vigtig sejr – regeringen trækker nedskæringer tilbage
Det folkelige oprør mod regeringens og den Internationale Valutafonds nedskæringspolitik har vundet en vigtig sejr. I går accepterede regeringen at trække nedskæringspakken fra IMF tilbage, herunder beslutningen om at fjerne subsidier på benzin, dekret 883. Dette skete ved en forhandling mellem CONAIE, de oprindelige folks organisation, som repræsentant for folkeopstanden, og regeringen. En forhandling som CONAIE havde krævet blev gennemført for åbent kamera.

IMF ud af Ecuador – folkeopstanden udvikler sig
I Ecuador udvikler folkeopstanden sig mod IMF-marionet regeringen med generalstrejke og demonstrationer, lukning af oliefelter. Regeringen er flygtet fra hovedstaden, militæret sat ind med blodig undertrykkelse. De oprindelige folk er en kraftfuld del af den folkefront mod undertrykkelsen, der er opbygget.
Af de indianske nationaliteter i Ecuador (CONAIE)

Folkelig opstand i Ecuador
En økonomisk nedskæringspakke med bl.a. fordobling af brændstofpriserne har udløst den massive sociale vrede i hele landet. I dag gennemføres en landsdækkende generalstrejke. Regeringen i Ecuador har indført undtagelsestilstand og møder protesterne med brutal vold.

Tyrkiets angreb på Syrien:

USA lover støtte til Tyrkiets besættelse af Syrien
Efter 8 dages fremrykning i Syrien, erklærede Tyrkiet torsdag aften at den brutale og folkeretsstridige invasion af Syrien er sat på pause, men ikke opgivet.

Erdogans invasionsplaner i det nordlige Syrien må ubetinget fordømmes
Igennem rigtig lang tid har Tyrkiet med tyrkisk kontrollerede styrker invaderet områder i det nordlige Syrien under påberåbelse af ”faren for kurdisk terrorisme” og erklæret at de vil oprette ”en 30 km sikkerhedszone” inde i Syrien på grænsen til Tyrkiet. Trump har meddelt, at USA trækker en del af deres tropper ud af Syrien, og åbner derved for et større tyrkisk angreb på Syrien og de kurdiske områder.

Tyrkiets Eufrat-operation i Syrien: Erdogans mål og realiteter
D. 9. oktober indledte tyrkiske styrker et militært angreb mod Syrien. Erdogan vil skabe en “sikkerhedszone”, renset for kurdere og kurdiske militser, som led i Tyrkiets undertrykkelse af kurderne og med ambitionen om kontrol over dele af Syrien.
Fra EVRENSEL

Arbejderpartiet EMEP, Tyrkiet: Vi vil ikke betale – Nej til krig med Syrien!
Tyrkiets Arbejderparti EMEP opfordrer arbejderne til at nægte at betale og sige ’Nej til krig’:
”Vi ønsker fred og demokrati og at folkene lever godt og fredeligt sammen indenfor og uden for vores grænser.”

USA: Bilarbejderne er guld værd for kapitalen bag GM – Overskuddet ligger på en halv milliard kr om ugen
De 50.000 strejkende General Motors arbejdere, der begyndte deres strejke d. 16 september vil strejke mindst en uge endnu

Det amerikanske firma SpaceX er klar med gigantisk rumfartøj – forskningen kan bruges i USA’s rumkrigsplaner
I sommers var det 50 år siden det lykkedes at sende den første bemandede mission til månen, men siden Apollo 17 i december 1972, er der kun sendt robotmissioner. Der lå ingen ædelmetaller og ventede, så Månen var simpelthen ikke profitabel nok. Nu har teknologien i mellemtiden indhentet ambitionerne om at kunne udvikle minedrift på Månen, og USA’s nye Space Force drømmer om at kunne bruge de nye teknikker til endnu mere effektiv spionage, men også transport af våben og tropper gennem rummet, langt hurtigere frem til en krigszone end i dag.

Omkring 50.000 automobilarbejdere i USA har strejket i 3 uger
Omkring 50.000 amerikanske automobilarbejdere hos General Motors har nu strejket i 3 uger og lammet koncernens indenlandske produktion efter de den 16. september nedlagde arbejdet.
-Med en styrke som ikke har været set i årtier i USA hvor de ansatte ved GM viser et modigt eksempel for arbejdere over hele USA og verden, skriver The Red Phoenix, avis for The American Party of Labor

Tætte bånd mellem storkapitalen og den nye EU-kommission
Allerede før den nye kommission er godkendt af EU-Parlamentet, blev en stribe kandidater ramt af anklager om rod i regnskaberne, omgåelse af regler, korruption og misbrug af positioner og offentlige midler. De kort sagt perfekte til embedet i EU’s centralregering.

EU-parlamentet genopliver angreb på det socialistiske Sovjetunionen
Et flertal i EU-parlamentet har vedtaget en resolution, der genopliver den antikommunistiske historieforfalskning om at det socialistiske Sovjetunionen og Nazityskland begge og på lige fod er de skyldige i udbruddet af 2. verdenskrig. Resolutionen opfordrer til krig mod revolutionære idéer, forbud mod kommunistiske symboler – og til en ny ‘drang mod osten’.

OKTOBER RADIO

Oktober Radio: Brexit og dagsordenen i EU
Den seneste uge har EU-landene afholdt topmøde, og skulle bl.a. tage stilling til en ny aftale om Brexit og en udvidelse med de sidste Balkanlande, og ikke mindst drøfte EU’s flerårige finansielle ramme for den næste periode 2021-2027.

Oktober Radio: Tyrkiets invasion af Syrien – Krigen mod Syrien fortsætter
I denne ugens podcast kommer vi først ind på Tyrkiets nye angreb på Syrien. Endnu engang har USA imperialismen pustet til en konflikt i Mellemøsten.

Den dag klimabevægelsen forbindes med en kamp mod imperialismen, bliver den farlig – Oktober Radio
Modtagelse af klimastrejkebevægelsen på talerstolen ved FNs generalforsamlings klimamøde, og uge med mange kæmpe demonstrationer i hele verden, viste at bevægelsen står ved en skillevej.
Ikke forstået på den måde at sejren er i hus, og alle i samfundets top nu vil lytte til videnskaben og forstå at handle i tide, tværtimod. Nu hvor FNs møde er overstået og løfterne skal udmønte sig i konkrete plane og handling, så står en langt hårdere kamp.

FRA APK’S TEORETISKE MAGASIN ENHED OG KAMP

Kommunistisk Internationale og den arabiske verden
Hvilken analyse havde Komintern af udviklingerne i den arabiske verden i 20’erne og 30’erne i sidste århundrede, og hvordan kunne den støtte de fremvoksende arabiske kommunistiske partier i at blive aktive og beslutsomt deltage i disse udviklinger?
Af Tunesiens Arbejderparti

Den kommunistiske Internationale og kampen for arbejderklassens revolution i Latinamerika
Oktoberrevolutionens historiske sejr spredte dens erfaringer og dets eksempel i alle verdens lande. Dens ekko nåede arbejderne og folkene i de latinamerikanske lande, organiseringen af Den Kommunistiske Internationale, Komintern, var af stor betydning for dannelsen af de kommunistiske partier i Latinamerika.
Af Pablo Miranda, Ecuadors Marxistisk-Leninistiske Kommunistiske Parti, PCMLE

20 år med Den Internationale Konference af Marxist-Leninistiske Partier og Organisationer
For 5 år siden udgav APK anledningen af 20 året for dannelsen af CIPOML, pjecen ”20 års kamp for revolution og socialisme” med et lille udpluk af konferencens dokumenter og udtalelser.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne