Dansk NATO-brigade er under opbygning

En offensiv dansk brigade er under opbygning, øremærket til at kunne sættes ind i NATO-krige, hvor artikel 5, NATO’s ’musketer-ed’ er aktiveret. I denne uge træner 2000 soldater fra Danmark, Storbritannien og Litauen i øvelsen “Brave Lion” i Oksbøl under ledelsen af brigaden, som en del af opbygningen.

Brigaden skal være fuldt funktionsdygtig i 2023. Begrebet ’brigade’ dækker over en militærenhed, der skal kunne indsættes som en selvstændig enhed i en krig og kunne fungere med alle ’nødvendige’ kapaciteter. Når brigaden er opbygget, vil den ifølge forsvarsforliget bestå af 4000 soldater. Et udtryk for, at dansk militær skal råde over større kampenheder og stærkere våben.

Brigaden er også et udtryk for NATOs planer for en aggressiv og offensiv retning mod krig og indblanding over hele verden. Krigsminister Trine Bramsen begrunder i forbindelse med øvelsen i Oksbøl brigadens funktion og nødvendighed som ’en sikring af Danmarks grænser’. Dette er helt i modstrid med den simpleste indenadslæsning, da brigaden netop skal sættes ind i NATO-krige, i Baltikum eller andre ’missioner’ ude i verden.

Øvelsesområdet i Oksbøl udvides til mere end det dobbelte

I forbindelse med opbygningen af brigaden udbygges det militære skyde- og øvelsesområde i Oksbøl fra 6.000 til 14.000 HA. Her hørte vi tidligere på måneden den sædvanlige sang, som vi har hørt fra skiftende krigsministre i de seneste år, denne gang fra Trine Bramsen:

– Vi ser flere trusler rundt omkring i verden. Så i de kommende år kommer Danmark til at deltage i meget alsidige missioner rundt omkring i verden. Derfor skal vores Forsvar være større, siger forsvarsministeren … Og det betyder, at vi har brug for flere soldater, og de får brug for mere plads at træne på.

Sommerhusejerne med bekymringer over den øgede larm og ødelæggelse af området fik adgang til pressen. Bl.a. skal et 125 kilometer og otte meter bredt kampvognsspor pløje sig igennem fredede naturområder.
Men hvor får de presserende bekymringer over, at NATO og danske politikere planlægger krig mod Rusland – og i andre interesseområder –  lov at komme ud?

NATO’s militarisering og oprustning øger risikoen for krig – NATO lægger planer for krig. Og den stjæler milliarder fra velfærd.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater