350 milliarder til grøn omstilling – hvis altså det giver overskud

Først deltog Mette Frederiksen begejstret på Dansk Industris topmøde, hvor industriens ‘grønne klimaplan’ blev lanceret. Få dage efter stod hun frem på FN’s topmøde og proklamerede Danmark som ledende klimanation, på baggrund af pensionskassernes løfter om klimainvesteringer. Men kapitalens ‘løsninger’ bliver kun til virkelighed hvis de giver profit.

DI’s ‘klimaplan’ er én stor omfordelingsplan, hvor almindelige mennesker skal betale med tilskud til industrien. Bl.a. gennem nye velfærdsnedskæringer.

Og få dage senere kunne hun fra FN’s talerstol ikke mindre begejstret annoncere, at alle klimaproblemer i Danmark nærmest var løst, nu var pengene fundet til den grønne klimaplan. Vi kunne trygt gå fremtiden i møde. Danske pensionskasser havde nemlig lovet at bidrage med 350 milliarder inden 2030 til grønne investeringer. “Nu bliver Danmark ledende i verden”, lød overskrifterne.

Men det er helt absurd at lægge en styring af et samfunds store problemer i kapitalens hænder. Den slags kan ikke gøres afhængig af vilkårlige investeringer.

På FN’s klimatopmøde i New York blev de 350 milliarder til grønne investeringer fremlagt som en forpligtelse af Torben Möger Pedersen, næstformand i Forsikring & Pension samt topchef i PensionDanmark, og Danmark blev tiljublet som klimahelte.

“Det er nødvendigt med store investeringer fra den private sektor, hvis vi skal realisere FN’s verdensmål og Paris-aftalen”, sagde Torben Möger Pedersen, næstformand i Forsikring & Pension og administrerende direktør i Pension Danmark…”Derfor forpligter den danske pensionsbranche sig nu til at investere yderligere 350 milliarder kroner frem mod 2030 i den grønne omstilling” (pressemeddelelse fra statsministeriet).

Der var så lige et par forbehold

Senere læste DR Detektor også den del af ’løftet’, der ikke var blevet highlightet, og det viste sig at der lå visse betingelser. Hvad der uundgåeligt må være, når private kapitalinteresser investerer.
Faktisk var ‘løftet’ helt uforpligtende.

Danske pensionskasser vil investere 350 milliarder i grøn omstilling inden 2030, HVIS:

– det giver tilstrækkeligt overskud
– der fra pensionskassernes medlemmer fortsat være opbakning til at investere grønt, og indbetalinger til pension fortsætter som forventet
– de politiske rammer stadig gør det attraktivt at investere grønt

Så alt i alt – der skal være politisk bestemte tilskud, skattefordele eller lignende, det skal give profitter der kan matche andre investeringer, og der skal være pensionsmidler nok i kassen til at man sætter 10 % af til det grønne.

Pensionskasserne vil nemlig også fortsat investere i gas og kul (og våbenfabrikation osv), for det betaler sig. Kun 10 % er sat af til grønne investeringer.

Torben Möger Pedersen har afvist at stille op til en nærmere forklaring. En repræsentant for pensionskasserne udtalte herefter til DR, at han vurderede at ’sikkerheden’ for at de grønne investeringer blev til virkelighed lå på omkring 75 % – men kort tid efter blev det meddelt, at det mente han ikke alligevel – tværtimod følte pensionskasserne sig meget forpligtede, tæt på 100 % faktisk.

Sandheden er, at der ingen forpligtelse ligger, kun en forventning fra denne finansgruppe, der rutter med vores pensionspenge om at de vil kunne opnå profitter på grøn omstilling. Grønne investeringer kan gå hen og blive det nye sort, et nyt forretnings- og eksporteventyr – måske.

Mette Frederiksen udtalte i pressemeddelelsen:

“Jeg er glad for, at den danske pensionsbranche har meldt ud med et så markant tilsagn om støtte til den grønne omstilling. Det viser, at vi i Danmark kan noget helt særligt, når vi sætter ambitiøse politiske mål og samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor”.

Hun vil basere planen for at nå Danmarks klimamål på konjunkturer og handlinger styret af profitinteresser – det rene sand. Markedet og finanskapitalen løser ingen samfundsproblemer, de er kun styret af egeninteresse.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne