Oktober Radio: Brexit og dagsordenen i EU

UDSENDELSEN D. 19. OKTOBER 2019Den seneste uge har EU-landene afholdt topmøde, og skulle bl.a. tage stilling til en ny aftale om Brexit og en udvidelse med de sidste Balkanlande, og ikke mindst drøfte EU’s flerårige finansielle ramme for den næste periode 2021-2027.

I første del af udsendelsen taler vi om alle de komplikationer som EU påfører medlemslandene, dels ved at insisterer på at optræde som en føderation, hvor alle landes borgere er transformeret til EU-borgere. Og det indre markeds ”velsignelser” betyder at arbejdere og ikke mindst ungdommen fra de fattigere medlemslande i EU, har ”fået muligheden” for at søge underbetalt ufaglært arbejde i hele unionen.

Bag ved alle skåltalerne, på Unionens topmøder, er virkeligheden at EU har forstærket uligheden mellem medlemslandene og tvunget millioner ud på landevejene for at sælge deres arbejdskraft. Mens børnene passes hos bedsteforældre hjemme, tager forældrene opvasken eller deler reklamer ud i Danmark.

En af grundene til at forhandlingerne om Brexit er trukket så langt ud, er at der skulle indgås et nyt kompromis om den snart 100 år gamle grænse gennem Irland. Den irske frihedskamp er en lang historie, men under første verdenskrig i 2016 erklærede Irland sig uafhængigt, og det blev indledningen til en brutal krig, som først sluttede i december 1921, med en fredsaftale der anerkendte den midlertidige deling af Irland. Denne grænseaftale har EU-medlemskabet så efterfølgende påvirket, og EU har taget en del æren for at parterne indgik en ny fredsaftale med afvæbning af IRA i 1990erne. Nu viser uenighederne om Brexit, at der stadig ikke er en holdbar fredsløsning for Irland, og EU ikke har spillet positiv rolle for udviklingen af fred, eller af økonomien.

Topmødet i EU, blev i øvrigt ikke enige om at optage de sidste balkanlande, den beslutning er udskudt et halvt år til maj 2020. De blev heller ikke enige om at udvide EU’s budget, eller blot dække tabet efter Brexit ind. Den beslutning blev skudt til topmødet i december.

De elendige

I sidste del af udsendelsen taler vi først om en ny fransk dramaserie om forfatteren Victor Hugo, (Victor Hugo – Ennemi d’etat) der blev vist på Danmarks Radio, og anbefaler i stedet at læse hans værker, der levende beskriver forholdene for den franske underklasse, og studere Europas historie og ikke mindst Karls Marx analyser af klassekampen i Frankrig.
Disse dramatiseringer af historiske begivenheder og berømte personer, kan man sjældent bruge som kilder, det er en blanding af underholdning og politiske vinklinger og historien set gennem nutidsbriller.

F.eks. kan man læse De elendige der udkom i en komplet oversættelse på Forlaget Vandkunsten i 2014: De elendige

Folkebevægelsen landsmøde i næste weekend
Folkebevægelsen mod EU holder landsmøde i den kommende weekend, og her skal man vedtage kommende aktiviteter og finde ud af hvordan man kan styrke organisationen og sikre flere frivillige kræfter. Vi har givet tilsagn om at vi vil øge vores støtte og arbejde i Folkebevægelsen, bl.a. ved at stille op til den kommende landsledelse.

Vi er sikre på, at EU-modstanden vil overkomme de nuværende vanskeligheder og tilbageslag. Det er klart, at vi må tage bestik af den nye situation, og organisationen må genopbygge sig på egne frivillige kræfter. Landsledelsen kommer fremover, sammen med komiteerne, til at stå for flere opgaver. Der er derfor brug for alle ægte EU modstandere der kan og vil bidrage.

LYT TIL UDSENDELSEN HER


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne