“I får ikke lov til at komme igennem” – Tale ved Tingbjerg på Almen modstand demonstration d. 28. sept.

Fatma Tounsi holdt tale ved menneskekæden i Tingbjerg som afslutning på den Almene demonstration på den landsdækkende aktionsdag den 28. september imod ghettopakken og dens konsekvenser og understregede bl.a.:
“Og hvis bulldozeren kommer en dag for at nedrive et eneste hjem, så får den ikke lov til at komme igennem. Denne uretfærdighed er så stor at vi bliver nødt til at stå her standhaftige og solidariske foran politikerne, foran ledelserne i boligorganisationerne, foran bulldozeren og sige nej. I får ikke lov til at komme igennem.”

“Vi er her i dag for at sige til alle beboerne i Mjølnerparken og alle
beboerne i Tingbjerg og især til beboerne på Langhusvej, at vi vil ikke se
passivt på, mens de smides ud af deres hjem. Vi kan ikke acceptere, at
vores samfund bliver et samfund, hvor man smider folk ud af deres hjem.
Smider handicappede beboere ud af deres hjem. Vi vil stå her ved jeres
side indtil den her plan er droppet og kampen er vundet.

Vi er her i dag også for at sige til alle de politiske partier, der har stemt ja
til de her planer, og til Frank Jensen, til borgerrepræsentation og til
ledelserne i boligorganisationerne FSB, SAB og BoVita, at deres planer får
ikke lov til at komme igennem.

Vi nægter at se passivt på mens denne uretfærdighed finder sted.
Mennesker er ikke brikker i et spil. Når vi stemmer på en politiker eller på
en bestyrelse i en boligorganisation, betyder det ikke, at vi har givet afkald
på vores ret til at bestemme over vores egne hjem.

Når vi snakker om demokrati, så snakker vi om et demokrati, der opfylder
vores fælles bedste, ikke et demokrati hvor vi diskriminerer mod
hinanden, stigmatiserer hele befolkningsgrupper og boligområder, og
smider folk ud af deres hjem, nedriver almene boliger og sælger boliger
og byggegrund, så private investorer kan tjene kassen på at udleje dem til
en højere pris.

Vi er her i dag for at sige til de private investorer…om det er NREP,
Blackstone, eller pensionskasserne, at vores hjem er ikke til salg. De
private investorer tror, det er deres ret at tjene penge på at vi har et sted
at bo. De tjener penge på jord, de ikke har skabt. De opkræver husleje på
huse, de ikke har bygget. Det er os, arbejderklassen, der har bygget dem.
Og de bestemmer over hjem og nabolag, hvor de ikke selv bor. Men de
almene boliger kan de ikke tjene penge på og bestemme over. De er
vores. De er vores kollektive ejendom. De er vores hjem.

Vi er ikke tandhjul i profitmaskinen. Boliger er der, så mennesker kan bo i
dem. Profitmaskinen får ikke lov til at spise os op og kaste os op igen. Vi
står her for at forsvare rækkehusene på Langhusvej og vi vil bruge alle de
fredelige midler, vi kan for at forsvare dem. Denne uretfærdighed får ikke
lov til at finde sted.

Og hvis I kommer en dag for at tvangsfjerne en eneste familie, så får I ikke
lov til at komme igennem. Og hvis bulldozeren kommer en dag for at
nedrive et eneste hjem, så får den ikke lov til at komme igennem. Denne
uretfærdighed får ikke lov til at finde sted. Denne uretfærdighed er så stor
at vi bliver nødt til at stå her standhaftige og solidarisk foran politikerne,
foran ledelserne i boligorganisationerne, foran bulldozeren og sige nej. I
får ikke lov til at komme igennem.

Vi er mennesker. Og lige meget hvad farve vores hud er,
lige meget hvilket sprog vi snakker eller hvilken religion vi dyrker, hvor
meget vi tjener, lige meget hvor lang eller kort en uddannelse vi har, så har
vi ret til at have gode boliger, grønne områder, og legepladser. Bolig er en
menneskeret.”

Se også video fra demonstrationen her:
Almen modstand – Forsvar beboerdemokratiet

Landsdækkende Almen Modstand aktionsdag – KBH

Aarhus – Bevar de Almene Boliger – afskaf ghettolovene.

Odense: Ja til opbygning og frihed – Nej til nedrivning og tvang

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater