USA lover støtte til Tyrkiets besættelse af Syrien

Efter 8 dages fremrykning i Syrien, erklærede Tyrkiet torsdag aften at den brutale og folkeretsstridige invasion af Syrien er sat på pause, men ikke opgivet. De vil holde 5 dages våbenhvile, før de militære opperationer genoptages. Det anslås at over 300.000 mennesker er sendt på flugt fra Erdogans tropper, og i følge aftalen med USA vil pausen i kamphandlingerne give beboerne i den 32 km brede terrorzone langs grænsen til Tyrkiet mulighed for at trække sig tilbage (flygte) fra invasionshæren. Fjerner de sig ikke, vil kamphandlingerne blive genoptaget. Som en del af aftalen anerkender USA Tyrkiets ret til at besætte området, der er en del af Syrien. Samtidig har kurderne nu ændret holdning trængt af realiteterne og har indledt en vis alliance med de syriske styrker, som har muliggjort at den syriske hær nu for første gang kunne rykke frem og indtage bl.a Kubani og den anden grænseby Ayn al-Arab nordøst for Aleppo langs grænsen til Tyrkiet.

Aftalen om våbenhvilen blev tilsyneladende indgået af den amerikanske vicepræsident Mike Pence under et besøg i Ankara, og den blev hilst velkommen af den amerikanske præsident. Samtidig trækker USA sanktioner mod Tyrkiet tilbage.

Den seneste udvikling tegner et billede af en plan for en massedeportation af det Kurdisk Syriske mindretal langs grænsen, og en permanent Tyrkisk okkupation af Syrien med amerikansk velsignelse. Erdogan har også udtalt at de vil flytte EU’s flygtningelejre til området, så de kommer til at fungere som en buffer, mens Erdogan fortsat kan få sin betaling fra EU.
Men også en plan som for Tyrkiet kompliceres af den nye udvikling hvor kurderne trængt af realiteterne har indledt en alliance med de syriske styre så syriske hærenheder har kunne indtage visse grænsebyer ved grænsen til Tyrkiet.

Fra den danske regering har man især været bekymret over risikoen for at komme til at stå ansvaret for de danske statsborgere der har deltaget i borgerkrigen i Syrien. Fordi en del var blevet taget som krigsfanger af Kurdernes Demokratiske Hær og tilbageholdt i lejrer i de områder som Tyrkiet nu angriber, og den danske regering frygter at de i ly af krigens kaos vil flygte og vende hjem til Danmark.

Mette Frederiksen har erklæret at man vil vedtage en lov der med tilbagevirkende kraft kan fratage denne gruppe det danske statsborgerskab, og håber at de på denne måde kan undslå sig fra at påtage sig et ansvar for at føre retssager, eller gennemføre en efterforskning af hvem og hvordan småkriminelle unge mennesker fra fattigkvarterer kunne lade sig rekrutterer til deltagelse i Borgerkrigen i Syrien, mens i de sad i danske fængsler i danske myndigheders varetægt.

Enhedslisten har både gennem Nicolaj Willumsen, MEP og Eva Flyholm, der er Forsvarsordfører og Udenrigsordfører i Folketinget givet udtryk for at de har tiltro til at de imperialistiske alliancer EU og NATO skal komme den kurdiske befolkning til hjælp og sætte Tyrkiet stolen for døren, så Rojava kan sikres som en selvstændige stat. De fordømmer ikke angrebet som et angreb på den suveræne stat Syrien.

De kræver f.eks., at Tyrkiet smides ud af NATO. Men NATO er ikke en organisation for fred og retfærdighed, som ’skurkene’ skal smides ud af. NATO er en krigsalliance, som bør opløses og som Danmark bør melde sig ud af.
Selvstændighed sikres ikke ved at gøre sig afhængig af stormagternes eller deres alliancers svigefulde militære støtte. Der var kun hjælp at hente fra USA, så længe kurderne og deres hær kunne bruges i USA’s imperialistiske spil.

Danmark har gennem den nu 8 år lange Syrienskonflikt lagt sig tæt bag ved den amerikanske ledelse. Den danske stat støttede under Helle Thorning regeringen den såkaldt Frie Syriske Hær – som nu opererer under tyrkisk ledelse i angrebet på Nord-Syrien – og har siden støttet andre militser, der mere og mere antog form af en lejehær, og da borgerkrigen gav plads til oprettelsen af en yderligtgående islamistisk milits, der kaldte sig selv ISIS, vendte man sammen med USA rundt på en tallerken og gik med i et fuldskala bombetogt i samarbejde med den kurdiske demokratiske hær.

Målet for den danske indsats har hele tiden været i modstrid med folkeretten, at afsætte den lovligt valgte Syriske regering med militær magt.

APK fordømmer angrebet på Syrien og massakren på den kurdiske befolkning. Angrebet må stoppes fuldstændigt, ikke kun som en midlertidig våbenhvile. Alle imperialistiske magter må forlade Syrien!

Link til regeringens hasteforslag om at administrativt frakende fremmedkrigere dansk statsborgerskab.

Læs også
Erdogans invasionsplaner i det nordlige Syrien må ubetinget fordømmes
KPnet 8. oktober 2019

Arbejderpartiet EMEP, Tyrkiet: Vi vil ikke betale – Nej til krig med Syrien!
KPnet 9. oktober 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne