Kommunistisk Politik Digital 24 – 2023 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 24 – 2023NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 47-48/2023

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Skab enhed i kampen  mod borgerskabet og imperialismen
CIPOML opfordrer verdens arbejderklasse og folk til enhed og kamp mod borgerskabet og imperialismen – Sluterklæring fra CIPOML’s 28. verdenskonference

Socialismen som eneste realistiske alternativ
Podcast om hvorfor socialismen står på dagsorden og hvad vi mener med socialisme. Imperialisme betyder krig, udbytning, undertrykkelse, ødelæggelser. Den er ude afstand til at løse de store problemer, som er indbygget i den kapitalistiske samfundsstruktur, der bygger på profit. Socialismen med arbejderklassen ved magten kan skabe de virkelige forandringer til løsninger og til at udvikle samfundet fremad mod kommunisme.

CIPOML: Solidaritet med det palæstinensiske folk!
Efter Al Aqsa Flood-operationen, lanceret den 7. oktober af forskellige palæstinensiske modstandsgrupper, indledte den zionistiske stat Israel under ledelse af Netanyahus fascistiske regering et terrorbombardement af Gazastriben og Vestbredden med sine stærke militærstyrker, der har dræbt omkring 15.000 palæstinensere, hvoraf to tredjedele var børn og kvinder.

Israel: Zionisme og anti-kommunisme
Denne artikel af Klaus Riis fra 2008 giver nyttig baggrundsviden til forståelse af den nuværende situation i Gaza og på Vestbredden. Den beskriver zionismens og imperialistmagternes oprettelse af staten Israel og fordrivelsen af palæstinenserne, der startede allerede for mere end 100 år siden. Israel har lige fra starten været grundlagt som en apartheid-stat, en folkemorderisk stat. Ikke bygget på demokratiske principper, men på et religiøst og anti-kommunistisk fundament. Artiklen indgår i en pjece, der netop er udgivet af APK: Stop Israels folkemord – For et frit Palæstina. Den kan downloades gratis.

STOP ISRAELS FOLKEMORD

Fuld kraft i solidariteten med Palæstina – mod regeringens støtte til Israels folkemord
Flere tusind tilskuere på gaderne, i husene, i busser og tog oplevede igen en flot solidaritetsdemonstration med vajende Palæstina-flag, masser af skilte, masser af børn og råb fra start til slut, da en demonstration under overskriften Stop Israels Folkemord lørdag gik gennem Østerbro. Også i Odense og flere andre steder i landet har folk været på gaden i solidaritet med Palæstina i weekenden.

Sundhedspersonale i solidaritet med Gaza
Under hashtagget #WeStandWithOurColleaguesInGaza har sundhedsansatte over hele Danmark – og i verden i øvrigt – markeret deres solidaritet med deres kolleger og med det palæstinensiske folk. Vi har samlet en del af de mange billeder. Bl.a. kommer de fra ansatte på Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital, Esbjerg Sygehus og Slagelse Sygehus.

EU, USA, Kina og Rusland presser på for en to-stats løsning for at redde Israel
De palæstinensiske modstandsbevægelser har fået sat Palæstina og det palæstinensiske folks sag på det internationale landkort igen. Ikke bare Israel er presset – magthaverne i EU, Kina, USA og Rusland taler nu om en to-statsløsning som den bedste sikkerhed for Israel.

Studerende fra en række uddannelser bakker op om solidaritetserklæring fra Kunstakademiet
Studerende på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København erklærede allerede i oktober deres solidaritet med palæstinenserne og mod Israels systematiske udryddelse af Palæstina og den etniske udrensning af det palæstinensiske folk. Siden har studerende på en række uddannelsessteder på det kulturelle område tilsluttet sig erklæringen. Vi bringer her erklæringen i sin fulde ordlyd.

Universitetsstuderende og ansatte ved Aarhus Universitet i solidaritet med palæstinenserne
Mere end 1000 studerende og ansatte ved Aarhus Universitet har underskrevet denne solidaritetserklæring. Underskriverne ønsker, at Aarhus Universitet tager stilling til situationen og fordømmer den israelske regerings brud på menneskerettighederne. Og at Aarhus Universitet øjeblikkeligt stopper samarbejdet med Terma, som udvikler mekanismer til de F35 fly, der angriber Gaza.

Palæstinensere arresteres og flygtningelejre angribes på Vestbredden under humanitær pause i Gaza
Mens den humanitære pause i Gaza nu er forlænget med to dage, så fortager Israel massearrestationer af palæstinensere på Vestbredden og i Jerusalem. En 16 årig palæstinenser blev genarresteret efter at hun var løsladt som en del af fangeudvekslingen.

Podcast: For et frit Palæstina
Podcast: For et frit Palæstina – Oplæg ved Hussein Al-Hussein, (Den palæstinensiske Nationalforsamlingen i Danmark). Oplæg og debat om situationen og kampen for et frit Palæstina. Mens Israel har regeringernes opbakning – så har palæstinensernes folkenes og vi må forsætte og udvikle solidaritetsbevægelsen.

En pause i Gaza er ikke nok
Natten til onsdag blev der indgået en foreløbig aftale mellem apartheidstaten Israel og de palæstinensiske modstandsorganisationer om en fire dages pause i kamphandlingerne i Gaza. Det der er brug for, er en permanent våbenhvile og Israel, USA og NATO ud af de besatte områder.

Fagforeninger verden over blokerer for våbenleverancer til Israel 
Palæstinensiske fagforeninger har opfordret fagforeninger i alle lande til at deltage i solidaritetsbevægelsen for Palæstina og mod Israels folkemord i Gaza. Og i flere og flere lande har fagforeningerne taget handsken op. Det sker ikke bare i ord og erklæringer, men også i aktiv handling gennem blokader af våbentransporter og våbeneksport til Israel og demonstrationer. Vi spørger stadig: Hvor er de danske fagforeninger henne?

Åbent brev til Aarhus Universitet: Stop samarbejdet med våbenfabrikken Terma
Bør universitetet medvirke til at skabe en verden, hvor det er muligt at massebombe sagesløse civilbefolkninger uden adgang til el, vand, mad, medicin, og andre absolutte livsfornødenheder? Ikke efter vores opfattelse, skriver mere end 100 studerende i et åbent brev til Aarhus Universitet, hvorfor universitetet med øjeblikkelig virkning bør indstille alt samarbejde med våbenfabrikken Terma.

Israels ødelægger systematisk Gaza’ sundhedssystem  
Den norske læge Mads Gilbert, der har rejst til det besatte Palæstina siden 1989, fremhæver, at katastrofen i Gaza er 100% menneskeskabt, planlagt og udført af den israelske regering. At Israel systematisk har ødelagt det palæstinensiske sundhedssystem i både Gaza og på Vestbredden gennem årene og eskaleret det med det nylige angreb på områderne.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Finanslovs-hokus pokus
Regeringen har fremlagt finanslov for 2024 med deltagelse af alle partier minus Enhedslisten. Eller rettere sagt, politikerne har fremlagt udvalgte dele af finansloven, nemlig dem de mener sætter dem i et positivt lys hos befolkningen. Helheden snakker man ikke rigtig om, den hvor der postes milliardbeløb i oprustning, krig og skattelettelser, mens kommuner og regioner må fortsætte deres nedskæringer på hele velfærdsområdet. Beslutningen om 25,8 mia ekstra til krig i Ukraine skal åbenbart ikke holdes op mod den lovpriste ”1 milliard ekstra til den borgernære velfærd”.

Forsvar SU’en! Uddannelsesalliancen kalder til demonstration 5. december
Regeringen vil fjerne det fleksible SU-år, så uddannelsesforløbet skal gå efter en fastlagt og strømlinet plan fra dag et, uden mulighed for studieskift på vejen. Har man ikke en velbeslået familie i ryggen er man tvunget til at gældsætte sig, hvis alt ikke går efter en snor. Uddannelsesalliancen, der repræsenterer studerende på en lang række uddannelser indkalder til demonstration d. 5. december kl. 13 i København.

Migrantarbejder i Danmark: Farligt og beskidt arbejde i mange timer til lav løn
EU har sat arbejdskraftens frie bevægelighed i system og for migrantarbejdere tilsidesættes alle rettigheder, der er kæmpet igennem af arbejderklassen. En ny rapport fra Aalborg Universitet har kortlagt hvordan migranternes arbejdsmarked i Danmark fungerer med konstant trussel om fyring, lavere løn, arbejdsulykker og dødsfald. Fra Dansk Industri udtaler man hyklerisk om udnyttelsen og forskelsbehandlingen, at ”det er helt forfærdeligt” – men man afviser at stille firmaerne til ansvar, f.eks. gennem kædeansvar.

Kampen mod Ghettoloven fortsætter – gå med som blok i Palæstina demonstration fredag
Den forhadte, diskriminerende og ødelæggende ghettolov har nu eksisteret i 5 år. Organisationen “Almen Modstand – Forsvar Beboerdemokratiet” havde derfor forberedt en stor demonstration på lørdag. Men i solidaritet med de palæstinensiske familier der bor i de stemplede almene boligområder har man besluttet i stedet at slutte op om demonstrationen Alle på gaden for Palæstina.

Pengene til minimumsnormeringer tørres af på forældrene
Forældrebevægelsen har kæmpet hårdt for at få gjort noget ved normeringerne i børnehaver og vuggestuer, der støt er blevet forringet igennem de seneste årtier. Som et resultat blev loven om minimumsnormeringer vedtaget og skal træde i kraft d. 1. januar 2024. Nu vælter kommuner en regning på 5000 kr om året pr barn over på forældrene.

Bekæmp vold mod kvinder
Vold mod kvinder er et samfundsproblem. Det er ikke et individuelt problem. 25. november er FNs internationale dag for bekæmpelse af vold mod kvinder og i mange lande går en voksende kvindebevægelse på gaden for sine krav.

3,5 milliarder ekstra lønkroner til offentligt ansatte – i militæret
Militær og oprustning skal have først, det er et princip i dansk regeringspolitik. Når alle offentligt ansatte skal dele 3 milliarder er det helt naturligt for politikerne at øremærke 3,5 mia. alene til højere løn for ansatte i militæret.

Drejebog for ja til OK24 lagt frem på FOA’s kongres
Omkvædet fra den gamle arbejdersang ”du får steg i himlen, når du dør” dækker meget godt, hvad FOA’s forkvinde Mona Striib lovede sine medlemmer på FOA’s netop afsluttede kongres i Ålborg.

Nitrat i drikkevand giver tarmkræft – grænseværdien og nitratudledningen må ned
Nitrat i drikkevand giver øget risiko for tarmkræft. EU har sat en grænseværdi, der er en minimumsgrænse, men skaderne opstår allerede under denne grænse. Et nyt studie viser, at sænkes indholdet af nitrat i drikkevandet, kan 127 kræfttilfælde om året undgås.

Sundhedsberedskabet i landområderne og de mindre byer spares væk
Bid for bid lukker politikerne ned for sygehuse, lægebiler, sundhedshuse ude i landet. Bliver du akut og livstruende syg, må du klare dig selv, hvis det står til politikerne. I Grenå samlede omkring 1400 mennesker sig til borgermøde i protest. Nedskæringsbudgettet skal gøres om.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

FN’s årlige klimakonferencer er overtaget af storkapitalen
Verdens fossile industri har i de seneste år været sponsorer for FN’s store klimakonferencer, og i disse uger finder COP28 helt symbolsk sted i De Forenede Arabiske Emirater. 60.000 delegerede fra hele verden vil i de kommende uger med bekymrede miner snakke og indgå aftaler om fortsat afbrænding af olie. I løbet af konferencen vil der blive brugt flere penge på krig end det samlede årlige beløb til klimaforebyggelse.

Solidaritet med tekstilarbejderstrejke i Urfa Tyrkiet
Arbejderne på tekstilfabrikken Özak i Urfa, en by i det sydøstlige Tyrkiet, har indledt en protest og strejke, efter at en arbejder blev fyret for at skifte fagforening. Arbejderne meldte sig ud af fagforeningen Öz İplik-İş der samarbejde med arbejdsgiveren og ind i fagforeningen Unified Textile, Weaving, and Leather Workers Union (BİRTEK-SEN) for at organisere sig og kræve, at deres afskedigede kollega blev genansat.

Italien: Erfaringer med arbejderklassens deltagelse i strejker og demo’er mod krigene i Ukraine og Palæstina
Der var i år flere internationale bidrag på APKs novemberkonference, hvilket afspejler den internationale klassekampssituation vi står i. Udover  Hussein Al-Hussein fra den Palæstinensiske Nationalforsamling i Danmark år holdt en kammerat fra Kommunistisk Platform i Italien dette spændende og lærerige indlæg om deres erfaringer med at opbygge militante aktioner, strejker og demonstrationer mod den imperialistiske krig i Ukraine og den kolonialistiske krig Israel fører i Palæstina. Og ikke mindst med en bred arbejderdeltagelse med aktionsenhed på et klart politisk grundlag.

Indiske fagforeninger afviser “eksportaftale” om at erstatte palæstinensiske arbejdere i Israel
Indiske fagforeninger siger nej til at erstatte palæstinensiske arbejdere i Israel med indiske. De kræver aftalen skrottet, stop for Israels besættelse og folkemord og opfordrer til boykot af israelske produkter og til at slutte sig til deres kolleger i andre lande og nægte at håndtere israelsk gods i solidaritet med den internationale opfordring fra palæstinensiske fagforeninger.

Amazon arbejdere strejker og varehuse blokeres på Black Friday
Amazon arbejdere i en række lande i Europa strejker i dag på handelens store salgsdag Black Friday og og varehuse blokeres. Kravet er højere løn, at få en større del af virksomhedens enorme profit under mottoet ”Make Amazon pay”. Kampagnen retter sig også imod, at Amazon leverer våbenteknologi til Israel. I USA har Amazon chauffører strejket ved Amazon lagre i 4 måneder.

Kina og USA mødtes for at dele verden op
Dagen før APEC topmødet (Det økonomiske samarbejde mellem asiatiske og Stillehavslande) d.16.-17. november i San Francisco mødtes Kinas præsident Xi Jinping og USA’s præsident Joe Biden. Under pressekonferencen sagde Xi Jinping, at: “Jorden er stor nok til, at begge lande kan lykkes”, og opsummerede med denne sætning begge imperialistiske magters interesser: deling af verden.

Podcast: Imperialismen som bagtæppe for de aktuelle krige og flygtningestrømme
Podcast om sammenhængen mellem krige og flygtningestrømme i Mellemøsten, Afrika, Ukraine og Sydøstøstasien gennem de sidste årtier. Man hører oplæg og diskussion fra APK’s konference ”Alternativet til krig og folkemord – hvordan skaber vi det?”

Det norske storting klasker hælene sammen – USA siger nej
I sidste uge behandlede det norske Storting et forslag om at anerkende Palæstina nu og samtidig om at stille forslag til FN omkring Israels forbrydelser med apartheid samt boykot af israelske varer der produceres i de besatte områder. Men da NATO og USA siger nej hertil blev forslaget som ventet underkendt. Norge har det som Danmark, man vil ikke røre en finger for at anerkende Palæstina, før USA accepterer en sådan beslutning.

 

Håndslag -Tidsskriftet mod fascisme og krig – Nyt nummer udkommet
Det antifascistiske tidsskrift Håndslag, der er udkommet i 38 år, har netop udsendt årets fjerde og sidste nummer. Om det nye nummer skriver Håndslag på deres hjemmeside:
I sagens natur behandler og fordømmer bladet Israels folkemord i Gaza. Bl.a. bringes forskellige udtalelser og taler fra de mange demonstrationer og aktiviteter til støtte for det modige palæstinensiske folk modstand mod den årelange besættelse og frihedskamp.

Radikaliseret
Når man følger TV og aviserne må man forstå, at Israels bomber er forsvarsvåben, mens håndgranater og raketter fundet i Gaza er terrorvåben.
Men når et land er besat har det ifølge international lov ret til at kæmpe modstandskamp.
Skal palæstinenserne gøre det uden våben?
Eller mener I ikke Palæstina er besat?

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater