EU-parlamentet genopliver angreb på det socialistiske Sovjetunionen

Et flertal i EU-parlamentet har vedtaget en resolution, der genopliver den antikommunistiske historieforfalskning om at det socialistiske Sovjetunionen og Nazityskland begge og på lige fod er de skyldige i udbruddet af 2. verdenskrig. Resolutionen opfordrer til krig mod revolutionære idéer, forbud mod kommunistiske symboler – og til en ny ‘drang mod osten’.

Premierminister Chamberlain vender hjem med aftalen “Peace for our time” underskrevet af ham selv og Adolf Hitler. I følge Chamberlain var Tyskland og Storbritannien de to søjler for europæisk fred og anti-kommunisme, og de måtte derfor overvinde deres uoverensstemmelser på fredelig vis. Krigen skulle vendes mod øst – mod Sovjetunionen

Det er en gammel historieforfalskning som EU-parlamentet her bringer til torvs i deres resolution. EU-parlamentet forsøger at flytte ansvaret for krig og ødelæggelse væk fra imperialismen og nazismen, hvor den hører hjemme. Den imperialistiske stræben der netop kendetegner EU og i disse år driver unionen til stormagtsdrømme og opbygning af en EU-hær.

Faktisk fremstår resolutionen netop som et led i EU’s imperialistiske stræben om at æde sig ind på lande ‘mod øst’ –  Ukraine, Georgien og Moldova skal hurtigst muligt indlemmes i EU. Og herefter følger bestræbelserne på også at “skabe positiv forandring i Rusland. To af punkterne lyder:

(Europa-parlamentet) “gør opmærksom på, at landene i Øst- og Centraleuropa i lyset af deres tiltrædelse af EU og NATO ikke blot er vendt tilbage til den europæiske familie af frie demokratiske lande, men også har haft hidtil uset succes med, via EU’s bistand, at gennemføre reformer og skabe socioøkonomisk udvikling; understreger imidlertid, at det europæiske freds- og integrationsprojekt ikke vil være fuldført, før alle de europæiske lande, der vælger at indføre europæiske reformer, såsom Ukraine, Moldova og Georgien, bliver fuldgyldige medlemmer af EU;

(Europa-parlamentet) mener, at Ukraines, Georgiens og Moldovas succes, som kun kan sikres gennem deres integration i EU, vil være det mest effektive instrument til gennem skabelse af præcedens at fremme en positiv forandring i Rusland, hvilket kunne give Rusland mulighed for omsider at overvinde de tragiske konsekvenser af Molotov-Ribbentrop-pagten;”

Hele resolutionen forsøger at skabe en forståelse af nazisme og kommunisme som to lige totalitære og undertrykkende systemer og ideologier. Den gamle idé om “kommu-nazisme”, som bl.a. socialdemokraterne har hyldet gennem historien. Nye generationer skal holdes væk fra socialistiske og revolutionære tanker.

Resolutionen lægger op til forbud mod kommunistiske symboler, og til at ethvert forsvar for Stalins og Sovjetunionens kamp mod nazismen vil være at betragte som misinformation og fake news. Og i det omfang Rusland måtte fremstille Sovjetunionens politik positivt, må dette anses for:

“et farligt element i den informationskrig, der føres mod et demokratisk Europa, og som har til formål at splitte vores kontinent; opfordrer derfor Kommissionen til at imødegå disse bestræbelser på en beslutsom måde;”

Når alt kommer til alt er det tydeligt at reaktionære kræfter, imperialister såvel som monopolkapitalens sammenslutning EU aldrig har mistet frygten for socialismens eksempel og revolutionens mulighed.

Vi bringer her links til artikler, der grundigt behandler spørgsmålet

Grover Furr, der forsker i Sovjetunionens historie afdækker i en artikel både løgnen om at Sovjetunionen invaderede Polen og løgnen omkring Ikke-angrebspagten mellem Tyskland og USSR i august 1939:
Invaderede Sovjetunionen Polen i september 1939?
KPnet 31.juli 2009

Troels Riis Larsen, historiker gennemgår i den følgende artikel, hvordan Sovjetunionen med underskrivelsen af ikke-angrebspagten undgik en tofrontskrig. Desuden udskød man krigen i 22 måneder. En tid Sovjet brugte til at forberede sig på den kommende krig.
Sovjetunionen og kampen mod Hitlertyskland
KPnet 6. maj 2005

I artiklen
“Drang nach Osten”: Hvad udløste 2. Verdenskrig?
KPnet 11. september 2009
beskriver den tidligere general Leonid Ivashov den imperialistiske erobringstrang der i sin tid lå bag 2. verdenskrigs udbrud, som i dag driver NATO og EU i samme retning.

Resolution vedtaget i EU-parlamentet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater