Fagtoppen vil lægge klimaskat på lønnen

FH formand Lizette Risgaard er i Børsen ude med et forslag om at der skal lægges en ekstra klimaskat på alles løn, ”fra rengøringsassistenten til Ørsted-direktøren”. Med andre ord,’ lad arbejderne betale’. Fra APK siger vi: Lad kapitalen betale!

Hvilke klima’løsninger’ vil staten mon skyde skattepengene i? Følger man Dansk Industris plan, som Mette Frederiksen er begejstret for vil der blive sendt milliarder til danske virksomheder, så de angiveligt kan få råd til at udvikle grønne teknologier. Lizette Risgaard går i samme retning og foreslår en ny statslig investeringsfond til forskning og udvikling. Forskning, der som bekendt ikke ligger under det offentlige, men i private virksomheder, og hvor resultaterne kun vil blive taget i brug, hvis profitten bliver høj nok. Det samme lyder fra pensionsfondene, der slog sig op som klimahelte: Vi lover at investere grønt – hvis altså afkastet er stort nok.

Dansk Industri har ansat 2030-målet om at reducere CO2 med 70 % til en pris af 28 mia. kr. i tilskud til erhvervslivet. Penge der skal gå direkte i industriens lommer, hvor de angiveligt vil forvandles til grøn kapital.

Politikerne diskuterer frem og tilbage hvordan arbejderne og den brede befolkning skal betale, på den ene eller den anden måde. SF hælder til skatteforhøjelser a la Lizette Risgaard, Enhedslisten til afgiftsforhøjelser, der kompenseres gennem grøn check. Og vi skal alle sammen ændre vores forbrug og vaner, så f.eks. efterspørgslen efter oksekød daler. Dvs at give os alle skylden og gøre løsningen individuel. Det er det samme som at sige, at markedet kan løse klimaspørgsmålet – ved at klimabelastende varer ikke længere efterspørges, og ved at grønne laves på basis af at være en god forretning, med eller uden tilskud. Begge dele vil have en yderst begrænset virkning, der aldrig kan skabe en helhedsløsning, eftersom det er profitten der styrer.

Hvad med at kræve at kapitalen og forureneren betaler? Det er industrien der har profiteret, og stadig profiterer på afbrænding af kul, olie, biobrændsel og gas, på privatbilismen, på brug og smid væk-systemet, ved at producere udelukkende med egen profit for øje. Klimaproblemet har været kendt i årtier, men forureningen fortsætter ufortrødent.

Klimaspørgsmålet er den moderne måde at læsse krisens byrder over på arbejderklassen.
APK siger: Vi skal ikke hjælpe kapitalen, så de kan se en forretning i nye klimaløsninger. Det er ikke et spørgsmål om ’velfærd eller klima’ hvor vi alle skal betale over skatter, afgifter eller højere priser.

Konkret må der stilles krav til industri og landbrug til at omlægge produktionen, og penge må tages fra virksomhedernes profitter. Forskning i omlægning til grøn energi bør styres ud fra nytteværdi, ikke merværdi. Krig og våbenproduktion må stoppes, også ud fra et miljø- og klimaperspektiv. Her er også 31 milliarder at hente årligt på udgifterne til militæret. Et beløb til oprustning der stiger i en stejl kurve og brændes af i destruktion af mennesker og miljø.

Lad dem der har skabt klimakrisen betale, tag pengene til omlægning fra profitterne – Lad kapitalen betale!

Læs også
Dansk Industris såkaldte klimaplan: Arbejderklassen, de syge og de studerende skal betale
KPnet 19. september 2019

Link til Børsens oplysninger
Fagbevægelsen vil lægge klimaskat på lønnen og undgå “udskamning” af flyrejsende og kødspisende danskere

Se APKsenhedsplatform til fælles kamp– Lad kapitalen betale!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater