IMF ud af Ecuador – folkeopstanden udvikler sig

I Ecuador udvikler folkeopstanden sig mod IMF-marionet regeringen med generalstrejke og demonstrationer, lukning af oliefelter. Regeringen er flygtet fra hovedstaden, militæret sat ind med blodig undertrykkelse. De oprindelige folk er en kraftfuld del af den folkefront mod undertrykkelsen, der er opbygget. Sammenslutningen af de indianske nationaliteter i Ecuador (CONAIE) udtaler:

Massemødet for demonstranter fra de oprindelige folk i Ecuador forsamlet i Casa de Cultura, Quitos udtaler:

Vi har levet gennem dage med en stor omvæltning, har overrasket os med vores egen kapacitet til at kæmpe og modstå, og har vist verden, at vi, den oprindelige folks bevægelse og det ecuadorianske folk, er en udelt helhed. Når vi tager vores retmæssige plads i historien, har vi rystet de etablerede kræfter til deres kerne. Vores ord er endeligt: vi ophører ikke, før IMF kommer ud af Ecuador.

Som enhver anden svag og diskrediteret regering har Lenín Morenos administration intet svar, men kun vold og undertrykkelse. I mangel af den mindste hensyn til grundlæggende normer for respekt for menneskerettighederne har regeringen behandlet folket som dens fjende. Myndighederne har ignoreret vores udpegede sikkerhedszoner og kastet tåregas-dåser ind på steder, der beskytter vores børn og vores ældre. De har forhindret os i at danne humanitære korridorer for at give de sårede mulighed for at komme til hospitaler. Og de har massakreret vores faldne kammerater, der er døde af kugler, fra tåregas kanister, fra slag eller fra at blive knust under heste eller kastet fra broer. Hvad vi har gennemlevet i dette land, er ubeskrivelig!

Hvem vil nu indkalde til støtte for denne regering og styrke den til at fortsætte sin krig mod folket? De samme elementer, som vi for nylig så, kom til hjælp fra regeringen i Guayaquils gader: den pro-imperialistiske erhvervsklasse, der kun søger yderligere lån fra IMF, så deres egen gæld, deres egen krise, kan fortsætte med at være betalt af arbejderklassen, de oprindelige folk og den almindelige befolkning.

Dette er ikke en kamp udelukkende om en stigning i prisen på brændstof i her og nu – det er også en kamp for at forhindre, at vores herskere sælger vores fremtid og tvinger os til at betale med to eller tre generationer af sult og fattigdom for vores manglende stopper for denne plan i dag.

Vi har grædt mange tårer af vrede, men vi har lært af vores forfædre, at den måde, hvorpå vi kan ære de dræbte i kampen, er at bringe stadig flere af os ind i kampen. Den ‘dialog’, som Lenín Moreno fremsætter, er en farce. Derfor skal vi, brødre og søstre, nu radikalisere vores handlinger. Ingen “dialog” med en morderisk regering, før den imødekommer vores minimale krav: afskedigelse af [indenrigsminister] María Paula Romo og af [forsvarsminister] Oswaldo Jarrín, og tilbagetrækning af eksekutivbekendtgørelse 883 [der muliggør rejse af pris på brændstof].

I mellemtiden er vores opgave at kæmpe, forny vores styrker og opretholde blokaderne af veje og overtagelse af regeringsfaciliteter og offentlige bygninger, at fortsætte med at organisere forsamlinger i alle samfund i hele landet og danne alliancer med alle sektioner af befolkningen.

Ingen kan tale på de oprindelige folks bevægelses vegne med denne mordiske regering, indtil vores krav er opfyldt. Vores eneste autoriserede stemme er Forbundet for oprindelige nationaliteter i Ecuador (CONAIE); Når det er sagt, vil ledere, der krænker det folkelige mandat, være underlagt oprindelig og folkelig retfærdighed.

Ikke et skridt tilbage!
IMF ud af Ecuador!
Strejken fortsætter!

Udtalelse fra CONAIE, Sammenslutningen af de indianske nationaliteter i Ecuador,
11. oktober 2019


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater