Vores krav kan ikke vente til fremtiden!

APKs løbeseddel til de aktuelle demonstrationer mod ghettoplan, nedskæringer i kommunerne og ved Folketingets åbning

Der skal en hel anden politik til. Ikke smukke ord og løfter – men reel handling. Det må være slut med kommunernes, regionernes og statens arbejdsgiverpolitik, hvor erhvervslivet får og befolkningen betaler.

Kommunale nedskæringer, effektiviseringer og fyringer buldrer fortsat afsted med budgetforslagene. Skoler, børn, unge ældre, handicappede skal igen holde for. Sundhedsvæsenet i regionerne er bare løftet op til at holde regningerne til medicinalindustrien og supersygehusene i skak.

I finanslovsforslaget er der kun lagt op til enkeltsags forbedringer. De store problemer som budgetloven, der kræver offentlige besparelser, velfærdsforliget der bare hæver pensionsalderen, kontanthjælpsreformen der skaber fattigdom, har regeringen sparket til hjørne. Mens de har øget militær- og krigsudgifterne kraftigt.

Med Ghettopakken har regeringen godkendt nedrivningen af knapt 4.000 almene boliger og salg af over 700 yderligere til spekulation. I en tid med boligmangel skal endnu flere tvangsforflyttes ud af byerne. Folk med lavindkomst, anden etnisk baggrund eller lavere uddannelse nægtes en bolig i det almene.

Hver tiende ung får slet ikke uddannelse eller job i dag. Det er helt nødvendigt at få afskaffet karakterkrav, konkurrence- og kontrolsystemerne og reformer som fremdriftsreformen, der kun gavner erhvervslivet.

Staten har skåret så meget i de offentlige budgetter, at de nu hvert år sparer ca. 40 mia. kr. alene på renter af statsgælden. Det svarer til en tredobling af udgifterne i daginstitutioner og forældrenes krav omkring minimumsnormeringer – en tredobling af udgifterne på uddannelsesområdet. Eller sådan ca. til det beløb staten lader banker og svindlere ”lovligt” stjæle af SKATs ’tag selv bord’ for de rige.

Den socialdemokratiske regering har ikke leveret forandring, bare snak om fremtiden. Men fremtiden starter nu. Vores tid og liv er nu. Danmark er et rigt land, og den offentlige økonomi er til, at alle kan få adgang til vuggestue, læge, sygehus, offentlige busser eller tog, boliger der er til at betale, værdig hjælp til at klare sig. Vi behøver ikke at skulle vælge mellem klima og velfærd.

Forandring kræver sammenhold og styrke på tværs af alle forskelligheder og enkeltsager, at vi står fast indtil politikerne lokalt og i regeringen tvinges til at slutte deres arbejdsgiverpolitik og begynder at lade de rige betale, i stedet for at forgylde dem.

Vi kræver forbedringer – ikke spareforslag og nedskæringer!

Skrot de asociale reformer og udplyndringen af den offentlige velfærdssektor!

Slut med arbejdsgiverpolitik – lad de rige betale!


APK, Arbejderpartiet Kommunisterne

Læs også:

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne´s enhedsplatform
Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! – Enhedsplatform for fælles kamp

Demonstrationer på vej mod regeringens politik – Bak op!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater