Kommunistisk Politik Digital 10 og 11-2019 – Nyheder hvor der kæmpes

 

Nr. 10 og 11 – 2019

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 19 – 22, 2019

14-dages blad på nettet – Få overblik med  KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

 MINDEORD

Gerd Berlev 1946-2019 – En ukuelig revolutionær
Mindeord
Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Der skrives ikke poesi om Gerd Berlev’er
K. Dalgaard
Til mindet om min kammerat Gerd Berlev

 

ARTIKLER FRA VALGKAMPEN

Røde linjer i sandet og illusioner om Socialdemokratiet
Socialdemokratiet vil angiveligt som fugl Føniks rejse sig af asken som et genfødt klassisk socialdemokrati fra en svunden tid, der for længst er forbi. Her op til Folketingsvalget bygges der igen store illusioner op om Socialdemokratiet og Mette Frederiksen som ny statsminister. Ikke bare fra Socialdemokratiet selv, men også fra dets parlamentariske støttepartier SF, Enhedslisten og fagtoppen. De lover alle sammen, at tavlen kan viskes ren – aldrig mere en Thorning-regering, siger de samstemmende. Men derimod gerne en social afbalanceret og grøn Mette Frederiksen.
Af Dorte Grenaa, Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
Artiklen er bragt i APK’s magasin Enhed og Kamp 2,2019

Det ’økonomiske råderum’ er en falsk idé – Lad de rige betale!
Folketingspartierne opererer i deres planer med et ’økonomisk råderum’, som var det en given ting hvor mange penge der er til rådighed, når områderne skal prioriteres. Partierne V g S når også stort set frem til de samme ’løfter’ og brug af dette råderum, og uddeler det gerne flere gange i løbet af valgkampen, når særlige grupper af vælgere skal nås. Omvendt bruges det også til at skabe ‘forståelse for’ at vi ikke bare kan kræve velfærd, når nu klimaet er så vigtigt. Men hele idéen er falsk. APK peger på det enorme og fredede råderum der findes i den private profit fra produktion og spekulation. Lad de rige betale!

Det mindste onde!
Skal man gå op og stemme blank d. 5. juni, i protest mod at eneste alternativ er mere af den politik der føres, bare med en anden farve, eller skal man stemme på Enhedslisten som det mindste onde? Det spørgsmål stiller nogen sig i disse dage.

Arbejderpartiet Kommunisterne: Derfor stem blankt!
APK støtter hverken blå eller rød bloks politik og den eneste måde at vise sin modstand er ved ikke at stemme på dem ved Folketingsvalget. At stemme blankt er en politisk aktiv handling, hvor man klart viser: vi ønsker et opgør med den førte nyliberale politik.
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Efter folketingsvalget: Hvad stiller vi op med de mest brændende politiske problemer – Tag debatten på revolutionær sommerlejr med APK!
Arbejderpartiet Kommunisterne holder sommerlejr med fire spændende og vigtige dage i det vestsjællandske sommerland fra d. 22. til d. 26. juli. Hvordan kæmper vi for samfundsforandring, hvordan organiserer vi os? Sommerlejren er for alle politisk interesserede, i alle aldre og med en særlig børnelejr.

Rasmus Paludan blev stoppet i Vollsmose
Torsdag eftermiddag sagde rygtet at den dømte racist Rasmus Paludan ville komme til Vollsmose i Odense for at tale på Bøgetorvet i Bøgeparken. Det skulle han ikke få lov til! Provokationen føltes ekstra stor, da lige præcis Bøgeparken for nylig har fået at vide at over halvdelen af lejlighederne skal RIVES NED pga. “Ghettoplanen” og aftaler mellem Odense kommune og boligselskaberne. At en dømt kriminel racist så skulle have lov til at tale, var en provokation for beboerne som var mødt talrigt frem i protest.

Kan et kryds 5. juni stoppe fascister?
Ingen fascister i vores gader! Det er det taktfaste råb folk som Paludan fra Stram Kurs er blevet mødt med, når han under politibeskyttelse rejser rundt og brænder koranen af og prædiker had og afskaffelse af dem, han mener er undermennesker og uværdige i vores samfund.

“Der er noget galt i Danmark” – Nogen forsøger at gøre det ekstreme stuerent
For ikke så længe siden i april måned drog en lille skare svenske nazister fra Nordiska Motståndsrörelsen over sundet for at trampe rundt i de københavnske gader. De havde ikke ansøgt om tilladelse til at demonstrere. Nyheden om deres ankomst spredte sig snart, så det varede ikke længe før råbet »ingen nazister i vores gader« rungede. Politiet reagerede også hurtigt. De opløste ikke den uanmeldte demonstration, men slog en beskyttende ring rundt om de svenske nazister, som så uantastet kunne marchere videre rundt i byen.
Leder Håndslag nr. 2/2019

Når parlamentariske taktikker styrer: Enhedslisten i støtte til nedrivninger i Tingbjerg
Over hele landet er byrådene i gang med at føre ’Ghettoplanen’s beslutninger om nedrivninger og privatisering af de almene boligområder ud i livet, og d. 1. juni indberetter de deres planer til ministeriet. Her viser det sig, at ét er hvordan partierne har stemt i Folketinget, noget andet når det kommer til gennemførslen ude i kommunerne. I sagen om Tingbjerg har Enhedslisten accepteret både nedrivninger og nybyggeri af private boliger på bekostning af almene.

Menneskekæde hele vejen rundt om supersygehuset i Skejby – Stop nedskæringerne!
Over 3000 mennesker dannede d. 28. maj ring om det kæmpemæssige område der huser Århus Universitetshospital i Skejby. Menneskekæden nåede sammen og markerede at de ansatte fra sygeplejersker, teknisk personale, læger, radiologer m.fl. har fået mere end nok af besparelser og demonstrerede dette i fællesskab.

Åbent brev til boligforeningens repræsentantskab: Stem nej til nedrivningerne!
Almen Modstand har sendt dette åbne brev til Østjysk Boligs/Brabrand Boligforenings repræsentantskab, der d. 27. maj afholder et vigtigt møde. Her skal man afgøre om man siger nej eller ja til Århus Kommunes plan om at nedrive 1000 velfungerende og betalelige almene boliger i Bispehaven, Gellerup og Toveshøj. Kommunen anvender trusler om ekspropriation og endnu flere nedrivninger, hvis foreningerne ikke makker ret, men dette vil blive dyrt for politikerne, både politisk og økonomisk. At det vil blive gennemført er ikke en given sag, og der vil blive kæmpet imod det.

Kampen for klimaet kræver opgør med kapitalismen
Ungdommen går på gaden for klimaet, og klimahandling er blevet et bredt folkekrav. Mens politikerne alle taler med grønne tunger, men i praksis lader stå til, til fordel for de massive kapitalinteresser i olie, CO2-forbrugende landbrug, industri og militær. Skal der tages hånd om problemerne er der ingen vej udenom et opgør med den private ejendomsret til produktionen, der betyder at de kortsigtede, private profitinteresser er stærkere end en fælles fremtid.

Demonstration i Århus: Nej til nedrivninger og til byrådets gangstermetoder og løgne
Den 15. maj 1. behandlede Århus Byråd den nedrivningsplan, der vil jævne ti blokke i Gellerup og seks blokke i Bispehaven med jorden. Aftalen trumfes igennem, selvom den endnu ikke er behandlet eller godkendt på boligforeningens repræsentantskabsmøde, der finder sted d. 27. maj. Siger de Nej der, truer politikerne med at nedrive endnu flere lejligheder! Demonstranterne udenfor sagde NEJ til nedrivninger og tvangsforflytninger.

Vi flytter ikke! Demonstration mod nedrivninger og tvangsforflytninger i Vollsmose
Odense Byråd vedtog d. 22. maj den brutale plan om at nedrive 1000 almene boliger ned og tvangsforflytte 3000 beboere i boligområdet Vollsmose. I sidste øjeblik valgte partierne Enhedslisten og Alternativet at trække sig ud af aftalen. På demonstrationen udenfor byrådssalen slog talere fast, at kampen mod planen på ingen måde er slut.

Stop nedrivningerne af folks hjem! Demonstration Århus Rådhusplads den 15. maj
Ghettoplanens konsekvenser sker nu for øjnene af os, nedrivning af folks hjem er ved at blive til konkret virkelighed. Lige midt i valgkampen afslører det med al tydelighed menneskefjendskheden hos den kommende regering – uanset hvem der ender på taburetterne. For alle regeringskandidaterne raden rundt har stemt for ghettoloven og kører den igennem ude i kommunerne.


Alternativets grønne EU er et illusionsnummer – og Elbæk peger på en SV-regering
Alternativets grønne projekt falder til jorden. Ikke mindst på baggrund af deres rent parlamentariske fokus, og de illusioner de bygger op om mulighederne i EU. Desuden peger partiet nu på en SV-regering som ‘den bedste realistiske mulighed’. Med sikkerhed for at alt bliver ved det gamle.

Hverken Løkke eller Frederiksen vil afskaffe kontanthjælpsloftet
Dagpenge, førtidspension, sygedagpenge, folkepension mm er systematisk blevet beskåret gennem de senere år. Flere arbejdsløse og syge bliver i stedet henvist til kontanthjælp – på et stadigt lavere niveau. EU ønsker det, og hverken V eller SD vil skifte kursen.

Folketingsvalget er udskrevet – Styrk modstanden mod den reaktionære politik!
Lars Løkke Rasmussen har udskrevet valget til d. 5. juni. Det eneste nye er, at vi nu kender datoen for folketingsvalget. Til gengæld er der intet nyt i den politik der føres og alle de valgløfter der flyver rundt.
Af Dorte Grenaa, forkvinde Arbejderpartiet Kommunisterne

Tag kontrollen med arbejdstiden tilbage! Fælles kamp mod kapitalismen og mod EUs indblanding!
Af Thomas Boldt, lokofører
1. maj-tale på Den Røde Plads i Fælledparken

Revolutionært sommertræf: Debat med Latifah Adil El-Set, sosuassistent – Jonas Ørting, sygeplejerske – Aleksander Hauschild, kokkeelev – og rap med Line Kattepine
Nu kan vi oplyse mere om det spændende program, der er på revolutionær sommerlejr i år. Kom med på lejren fra 22. – 26. juli. Der lægges stærkt ud fra første dag, mandag den 22. juli. Aftenens program handler om kampen for bedre sundhed og flere varme hænder.

Kvindekamp 1. maj: For økonomisk uafhængighed og kvindefrigørelse
Af Nadja Jensen, Kvinder i Kamp
1. maj tale på Den Røde Plads i Fælledparken

Parodi på demokrati – Af Karsten Jonassen
Vælg mellem to kulsorte regeringsalternativer – eller en nazist der bæres frem af medierne. Vælg politikere der lader krigsforbrydere gå fri, mens de der afslører dem straffes. Det er den reaktionære dagsorden der er sat op til det kommende folketingsvalg.
Af Karsten Jonassen, APK

FAGLIG KAMP

Støttehilsen til de aktionerende lokoførere fra APK: Fuld støtte til de DSB-ansattes kamp!
De DSB-ansatte har gennem mere end et år stået i front i kampen mod EU’s liberaliseringer og privatiseringer.
I december 2017 opsagde DSB-ledelsen alle lokalaftaler og gældende overenskomster på baggrund af bl.a. EU’s 4. jernbanepakke og krav om tvangsliberaliseringer. Og – ikke at forglemme – med fuld støtte fra den politiske top i Danmark.
Ledelsens angreb på de ansattes arbejdsforhold er seneste skridt i føljetonen af liberaliseringer på statens områder, der forvandler velordnede områder til ukendelighed. Postvæsenet er et eksempel herpå.
Derfor er denne kamp heller ikke de DSB-ansattes helt egen kamp, men derimod hele den danske arbejderklasses fælles kamp. Det er en forståelse som må udbredes.

Erik Bach, lokofører og kandidat for Folkebevægelsen mod EU: Problemerne i DSB stammer fra EU’s tvangsliberalisering af jernbanen
”De kommer med EUs jernbanepakke i ryggen – post, vand, el, jernbanen, alt skal liberaliseres, det ligger i EU”. Erik Bach, lokofører talte ved fanemarchen for DSB-arbejdernes kamp for fair forhold.

Taler fra KPnetTV ved faneborg for fair forhold i DSB: Sammen er vi stærkest
Lokomotivfører Thomas Bold holdt åbningstalen ved faneborgen for fair forhold i DSB torsdag den 30.maj 2019 foran fagforeningens hus på Islands Bygge. Derefter næstformand i Danmarks Lærerforening Dorthe Lange. Faneborgen fortsætter d. 31.5. til kl. 18.

Skraldestrejke er afsluttet med en aftale – det nytter at kæmpe
I begyndelsen af maj eskalerede en ulmende konflikt mellem skraldemændene og kommunerne Jammerbugt og Frederikshavn. Baggrunden var det pres som udlicitering og jagten på profit lægger på arbejdsbetingelserne. Efter en uges konflikt var skraldefolk fra hele 26 kommunerne gået med i sympatistrejke, og solidariteten og den voksende opmærksomhed betød at Remondis blev tvunget til at forhandle en aftale på plads med 3F.

Skraldekonflikten i Frederikshavn spidser til – Men de strejkende står fast og etablerer blokade
Skraldekonflikten i Frederikshavn spidser nu til ved at renovationsfirmaet Remondi nægter at forhandle og tværtimod skærper konflikten ved at ledelsen onsdag pålagde de strejkendes tillidsmand at køre ud med skraldevogn som en anden skruebrækker. Det resulterede omgående i at de strejkende etablerede blokade mod udkørslen.

Frederikshavns skraldefolk fortsætter strejke for ordnede arbejdsforhold
Skuffede skraldefolk fortsætter mandag deres arbejdsnedlæggelse

 

INTERNATIONALT

“Sandheden er den sidste ting, vi har” – Julian Assange fra fængslet
USA´s krav om udlevering af Julian Assange til retsforfølgelse med 17 anklager om medvirken til spionage,  kommer efter at  det britiske politi har tvangsfjernet ham fra Ecuadors ambassade i London,  og fænglet ham i 50 uger som en anden storforbryder. Det bekræfter til fulde baggrunden for Assanges fremførte frygt om at blive udleveret til USA med mulighed for dødsstraf for at videreformidle sandheden om USAs krigsforbrydelser.
I et offentliggjort håndskrevet brev fra fængslet opfordrer Assange indtrængende til mobilisering for at sikre hans liv og fohindre hans udlevering til USA en sag i alle frihedselskendes interesse.

Ungdommen klæder magthavernes freds- og miljøhykleri af
Rigtig mange unge engagerer sig aktivt i kampen for miljøet og i tiltag, som kan reducere udslip af drivhusgasser. Det er et sundhedstegn. Kpml opfordrer ungdommen til at optrappe sin kamp mod kapitalens miljøødelæggelser og imperialistiske krige. Det er to sider af samme sag.
Udtalelse fra landsmødet i Kommunistisk platform (Norge), april 2019

Populistisk regeringskontrakt mod arbejderklassen i Italien og opgaverne for de revolutionære arbejdere
I Italien imødeses valget til EU-parlamentet med en vis spænding. Det er det første valg efter det klare brud med de gamle partier ved sidste parlamentsvalg, og som endte med at bringe de populistiske partier Fem-stjernebevægelsen og Liga (det tidligere Liga Nord) ind i regeringskontorerne i protest mod EUs diktater og neoliberale politik. Læs analysen af situationen i Italien og kampen for at skabe et revolutionært alternativ.
Af Kommunistisk Platform – for Arbejderklassens kommunistiske parti i Italien
Februar 2019
Artiklen har været bragt i APKs tidsskrift Enhed og Kamp

1. maj på Den Røde Plads: Solidaritet med Venezuelas arbejderklasse og folk
Af Endel Pernia
Tale 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken

EU-VALGKAMP OG EU-MODSTAND

Kampen for Ud af EU fortsætter
Valgresultatet blev en gyser for EU-modstanden. Folkebevægelsen mod EU mistede sit mandat i EU-parlamentet og blev halveret. Er det et udtryk for at EU-modstanden er blevet mindre? – Nej, det tror jeg så ikke, lyder det fra APKs forkvinde Dorte Grenaa.

Grøn bølge ændrer ikke monopolernes EU
Skulle man tro den netop overståede valgkamp til EU-parlamentet er alle partiers mål et socialt og grønt Europa – og EU et sandt forbillede for hele verden. Borte var EUs erklærede mål om at blive en centraliseret stormagt med egen hær, en union for billig arbejdskraft, minimal velfærd og minimale klimamål. Situationen har været manipuleret fra ende til anden, og en særlig rolle har Enhedslisten haft i at gøre EU spiselig og få fjernet den danske EU-modstand fra EU-parlamentet.

Oktober Radio: Stem på Folkebevægelsen mod EU
Et af de argumenter som er kommet fra De Radikale og andre af de borgerlige partier er, at uden EU ville Danmark ikke have velstand. Deres argument er, at der er økonomisk ruin udenfor EU, eller i det mindste at den økonomiske vækst ikke ville være så høj udenfor, som indenfor.
Dette er simpelthen ikke rigtigt.

Tidstyranniet – Oktober Radio
Onsdag den 15. maj var der en paneldebat i EU-parlamentet mellem formandskandidaterne til den kommende kommission. Det er de store grupper i det eksisterende EU-parlament der har været med til at indstille kandidaterne. Margrethe Vestager, der er kommissær fra Danmark stiller op og støttes af Alliancen af Liberale i det afgående EU-parlament.

Stem NEJ til EU på søndag – Kryds ved liste N!
Stem liste N på søndag!!! Det er vigtigt. Tal med dem du kender om at stemme på Folkebevægelsen. Det kan være ganske få stemmer der afgør, om Folkebevægelsen fortsat skal have en talerstol i EU-parlamentet.
Af Lisbet Bonde, APK og aktiv i Folkebevægelsen mod EU

APK anbefaler: Stem på Folkebevægelsen mod EU – Styrk EU-modstanden!
D. 26. maj står vi overfor et vigtigt valg: Skal EU-modstanden fortsat være repræsenteret i EU-parlamentet? Hvad betyder det for fremtiden, at kampen for at frigøre Danmark fra EU’s spændetrøje af arbejdsgiverpolitik bliver repræsenteret her? KPnet har spurgt Lave Broch, kandidat for Folkebevægelsen mod EU, hvorfor styrkelsen af EU-modstanden er så vigtig, og hvorfor den må samle langt bredere end et enkelt parti, hvis målet om et Danmark udenfor EU skal nås.

Stem på liste N den 26. maj!
I APK opfordrer vi til at stemme på liste N – Folkebevægelsen mod EU til EU-parlamentsvalget d. 26. maj – En stemme på EU-modstanden.
Af Lisbet Bonde, APK og aktiv i Folkebevægelsen mod EU

EU lader arbejderklassen betale
Folkebevægelsens kandidat til EU-parlamentet, Susanna Dyre-Greensite gav i sin tale 1. Maj på Den Røde Plads en række gode argumenter for hvorfor EU ikke er løsningen, men problemet vi skal ud af

Tag magten tilbage – Danmark skal ud af EU!
Tale af Carsten Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU
på Rød 1. maj 2019 i Munkemose

KULTUR

Filmanbefaling: Det vilde pæretræ
Den tyrkiske filminstruktør Nuri Bilge Ceylan berører det dybe, politiske, socialrealismen, filosofien og konflikterne i sine film, og han har altid en mission der rækker højere end blot at underholde. ‘Det vilde pæretræ’ er er et sandt mesterværk.
Filmanmeldelse ved Oscar Özgür Serin, skuespillerelev

Oktober Radio podcast: De uvelkomne
Regningen for at flytte de fire hospitaler i Århus sammen på ‘en fælles adresse har tilsyneladende været højere end først beregnet. Det kommer i første omgang til at betyde at 40 ansatte skal fyres, og nedskæringerne på bemandingen forventes at fortætte de kommende mange år.

Profitretten hersker – fælles kamp mod kapitalismen!
‘Retsstaten’ beskytter os ikke – Profitretten hersker
– Solidaritet og fælles kamp er nødvendig!

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater