Når parlamentariske taktikker styrer: Enhedslisten i støtte til nedrivninger i Tingbjerg

Over hele landet er byrådene i gang med at føre ’Ghettoplanen’s beslutninger om nedrivninger og privatisering af de almene boligområder ud i livet, og d. 1. juni indberetter de deres planer til ministeriet. Her viser det sig, at ét er hvordan partierne har stemt i Folketinget, noget andet når det kommer til gennemførslen ude i kommunerne. I sagen om Tingbjerg har Enhedslisten accepteret både nedrivninger og nybyggeri af private boliger på bekostning af almene.

Almen Modstand skriver:

– Desværre har de kommunale politikere vist sig meget villige til at bøje nakken for angrebet på almene beboere. Tilbage står solidariteten og sammenholdet med vores naboer, når de bliver svigtet af alle andre.

I Tingbjerg viser det sig f.eks. at Enhedslisten har stemt for en plan, der betyder nedrivning af almene handicapboliger til fordel for privat spekulationsbyggeri. For planen stemte A, F og Ø.

Det konkrete beslutningsforslag lød på: Nedrivning af 42 rækkehuse og frasalg samt affredning af jord til opførelse af mellem 1500 og 2200 private boliger.

Argumentationen fra Enhedslisten lyder, at Tingbjerg-planen ikke formelt er en del af ghetto-planen, og partiets alibi og figenblad kan opsummeres som ’det kunne være endnu værre’. Og for at pudse deres fjer fremhæver de, at de har ”stillet en række betingelser’” Ser man på beslutningsteksten er der overhovedet ikke besluttet nogen betingelser, de er blot Enhedslistens ønsker. Enhedslistens bemærkninger om disse lyder:

”Enhedslisten vil arbejde med nedenstående forhold frem mod behandlingen i Borgerrepræsentationen og udarbejde en række forslag til behandling i Borgerrepræsentationen. Enhedslisten håber at andre partier også vil indgå i dette arbejde”.

Altså blot et synspunkt, helt uforpligtende for Tingbjergs videre skæbne.

Dvs at Enhedslisten faktisk accepterer hele princippet om nedrivning af almene boliger til fordel for private, inklusive udsmidning af de handicappede fra deres rækkehuse, i et taktisk parlamentarisk spil om ’det mindste onde’. Et typisk socialdemokratisk politikerargument, der kun kan bruges til at lægge en modstand ned.

Enhedslisten vælger i stedet for at bakke op om beboernes kamp og styrke den, at trække tæppet væk under den.

Beboerne i Tingbjerg, som i en række andre boligområder har ikke som Enhedslisten lagt sig fladt ned, men kæmper videre.

Og fra Almen Modstand lyder det:

– Kampen stopper ikke her! Vi står sammen når udsmidningsbrevene kommer, skulder ved skulder når nedrivningerne starter og vi holder politikerne ansvarlige hele vejen!

Se synspunkter i debatten på Almen Modstand facebookside her

Læs også

Det mindste onde!
KPnet 29. maj 2019

Kan et kryds 5. juni stoppe fascister?
KPnet 29. maj 2019

Røde linjer i sandet og illusioner om Socialdemokratiet  
Enhed og Kamp 2,2019

Arbejderpartiet Kommunisterne: Derfor stem blankt!
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater