Kvindekamp 1. maj: For økonomisk uafhængighed og kvindefrigørelse

Af Nadja Jensen, Kvinder i Kamp
1. maj tale på Den Røde Plads i Fælledparken


I dag, på Arbejdernes Internationale Kampdag, er det vigtigt at huske på dem der arbejder mest. Dem der udnyttes, slides ned og ikke får anerkendelse for deres hårde arbejde. Ikke alene på arbejdspladsen, men også i hjemmet. Det er kvinderne.

Den neoliberale politik er ikke alene klassisistisk men også sexistisk. De typiske kvindefag nedprioriteres igen og igen. Både når det kommer til løn- og arbejdsforhold. Man fristes vel nærmest til at tro, at det bliver taget for givet at ”sådan noget gør kvinder jo bare”.

Når typiske kvindefag stadig er blandt de mest lavtlønnede, giver det en sexistisk skævvridning i samfundet. Selv når kvinder er ansat i nøjagtig samme job som mænd, får de mindre i løn.

Selv hvis en kvinde får nøjagtig samme løn som en mand, vil hun med stor sandsynlighed få mindre i løbet af et liv. For hvem tager barslen? Hvem bliver hjemme når barnet er syg? Hvem er villig til at gå på deltid eller barselsdagpenge?

Det er åbenbart naturligt at mor holder mest barsel og er den primære og mest omsorgsfulde forælder. Det er som om, at mænds arbejde og karriere på en eller anden måde, altid er lidt vigtigere – og ikke mindst, bidrager mere til den samlede indkomst. Ja – hvorfor mon?

Konsekvensen er, at kvinder får sværere ved at komme ind på arbejdsmarkedet, sværere ved at holde sig fast når de endelig er der, og i sidste ende får en langt mindre pension end deres mænd. Igen betaler kvinder prisen. Og hvorfor? – fordi vi er kvinder.

Samtidig bliver der igen og igen skåret ned på daginstitutioner. Vuggestuer og børnehaver der har været en central del af kvinders frigørelse og adgang til arbejdsmarkedet, er hastigt ved at forgå. Som konsekvens vælger flere og flere at passe børnene hjemme. Det vil selvfølgelig sige, flere og flere KVINDER vælger at passe børnene hjemme.

Det var da også slående, at til de nylige demonstrationer for bedre normeringer var langt hovedparten af demonstranterne kvinder. Som om vores fælles institutioner med vores fælles børn, kun er kvindernes ansvar.

Som en sløjfe på den neoliberale knude der langsomt men sikkert kvæler arbejderklassens kvinder, er der også vedtaget gensidig forsørgerpligt. Med et tilsvarende boligmarked, der gør det næsten umuligt at bo alene med en lav indkomst, og et kontanthjælpsloft der virkelig får skovlen under enlige mødre, er kabalen komplet: Kvinder er igen blevet økonomisk afhængige af mænd. Vi ser kvinder der bliver sammen med psykisk – eller fysisk voldelige mænd. Eller blot mænd de ikke elsker. Fordi den økonomiske konsekvens er både uoverskuelig og foruroligende.

Vi ser kvinder der bryder ud, blot for at ende i økonomisk deroute. Enlige mødre der må låne til op over begge ører, tigge om mad, eller sågar prostituere sig for få det hele til at køre rundt.

Mens overklassens mænd griner hele vejen til banken, græder underklassens kvinder hele vejen ned på gaden.

Så hvordan gør vi kvinder os fri?

Kvinder bliver først frie når vi er økonomiske uafhængige.

Vi skal sikre kvinder en ordentlig løn og ordentlige arbejdsforhold.

Vi skal sikre lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet.

Ordentlige normeringer i institutionerne, så kvinder ikke igen er bundet til at passe børn.

Vi skal sikre, at det ikke skal være en økonomisk byrde at være født som kvinde.

Vi er halvdelen af verdens befolkning. Vi er lige så meget værd som den anden halvdel.

Så i dag, hvor vi kæmper klassekampen, lad os ikke glemme kvindekampen.

For kvindekamp ER klassekamp!

Læs også:

Klassekampens 1. maj 2019 – billedreportage fra Den Røde Plads i Fælledparken

1. maj 2019: Kun en kæmpende arbejderklasse kan skabe forandring
Dorte Grenaa, APK – 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken

APK-Fyn 1. maj tale ved Jan Nielsen – Munke Mose

Rina Krøyer på Rød 1. maj i Odense: Vi lejere nægter at acceptere AFVIKLINGsplanen for Vollsmose

Tag magten tilbage – Danmark skal ud af EU!
Tale af Carsten Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU
på Rød 1. maj 2019 i Munkemose

 

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater