EU lader arbejderklassen betale


Folkebevægelsens kandidat til EU-parlamentet, Susanna Dyre-Greensite gav i sin tale 1. Maj på Den Røde Plads en række gode argumenter for hvorfor EU ikke er løsningen, men problemet vi skal ud af. Hun sagde bl.a:

Som kandidat til EU-valget får jeg hørt mange fine visioner om et ”socialt EU”, hvor arbejdstagerrettigheder sættes over eksempelvis kapitalens og tjenesteydelsernes frie bevægelighed. Nogle mener vi er godt på vej, fordi vi har fået en social søjle. Den sociale søjle består af 20 hensigtserklæringer, som man ikke rigtig kan være uenig i. De handler om lige adgang til arbejdsmarkedet, ordentlige arbejdsmarkedsforhold og ordentlig social sikkerhed.

Men husk lige, at så længe EU’s grundlov er skrevet, som den er, er eksempelvis strejkeretten ikke beskyttet, hvis den gør det sværere, for et multinationalt selskab at drive forretning. Og hvis vi skal ændre EU’s grundlov, så skal alle lande være enige. Sidst den skulle ændres var Socialdemokratiet ikke med på, at der skulle indføres en social protokol for eksempelvis at beskytte strejkeretten.

Og når I hører alle de her tomme løfter om, hvordan EU skal beskytte almindelige lønmodtagere, så huske lige, hvor lønmodtagernes problemer *også* stammer fra.

Det med, at vi ikke har nok pædagoger i vuggestuen, sygeplejersker nok på hospitalet eller miljøvenligt byggeri ude i kommunerne, det skyldes dels lokale og nationale politiske prioriteringer. Men det skyldes også, at vi i Danmark har valgt at implementere EU’s Finanspagt via budgetloven. Budgetloven lægger meget stramme regler for, hvor mange penge kommunerne og regionerne overhovedet må bruge – uanset, hvor sund deres økonomi er, og uanset politisk flertal. Det er såvel udemokratisk som uholdbart.

Fordi vi ikke er medlemmer af Euroen, så kan Danmark faktisk godt vælge at træde ud af Finanspagten og skrotte budgetloven. Det er da i den grad på tide, at vi gjorde det. Og hvor er det godt, at vi har et forbehold, der tillader det.

Se også

Klassekampens 1. maj 2019 – billedreportage fra Den Røde Plads i Fælledparken

1. maj 2019: Kun en kæmpende arbejderklasse kan skabe forandring
Dorte Grenaa, APK – 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken

APK-Fyn 1. maj tale ved Jan Nielsen – Munke Mose

Rina Krøyer på Rød 1. maj i Odense: Vi lejere nægter at acceptere AFVIKLINGsplanen for Vollsmose

Tag magten tilbage – Danmark skal ud af EU!
Tale af Carsten Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU
på Rød 1. maj 2019 i Munkemose

Tag kontrollen med arbejdstiden tilbage! Fælles kamp mod kapitalismen og mod EUs indblanding!
Af Thomas Boldt, lokofører
1. maj-tale på Den Røde Plads i Fælledparken

Kvindekamp 1. maj: For økonomisk uafhængighed og kvindefrigørelse
Af Nadja Jensen, Kvinder i Kamp
1. maj tale på Den Røde Plads i Fælledparken

1. maj på Den Røde Plads: Solidaritet med Venezuelas arbejderklasse og folk
Af Endel Pernia
Tale 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater