Profitretten hersker – fælles kamp mod kapitalismen!

‘Retsstaten’ beskytter os ikke – Profitretten hersker
– Solidaritet og fælles kamp er nødvendig!


SLUT MED ARBEJDSGIVERPOLITIK – DE RIGE SKAL BETALE!

APK, Arbejderpartiet Kommunisterne har vedtaget en platform for at styrke enheden i kampen mod arbejdsgivernes nyliberale nedskærings- og krigspolitik. Den indeholder 12 punkter med konkrete krav, der har fokus på centrale klassekampsfelter for arbejderklassen. Arbejdstiden, sociale rettigheder, retten til uddannelse, arbejde og ligeløn, Ud af EU og NATO og stop for militarisering og imperialistisk krigsdeltagelse.

Det er ikke et valggrundlag. APK stiller ikke op til valget. Det er derimod et grundlag for at styrke enheden og udvide den gensidige solidaritet mellem forskellige sektorer og fag, mellem arbejdsløse og folk i arbejde, privat og offentlig ansat, reformramt eller løst ansat, på erhvervsskole eller med folkepension, mænd som kvinder – og opbygge en stærk aktionsenhed.

Læs videre her

Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! Enhedsplatform for fælles kamp

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater