Støttehilsen til de aktionerende lokoførere fra APK: Fuld støtte til de DSB-ansattes kamp!

De DSB-ansatte har gennem mere end et år stået i front i kampen mod EU’s liberaliseringer og privatiseringer.
I december 2017 opsagde DSB-ledelsen alle lokalaftaler og gældende overenskomster på baggrund af bl.a. EU’s 4. jernbanepakke og krav om tvangsliberaliseringer. Og – ikke at forglemme – med fuld støtte fra den politiske top i Danmark.
Ledelsens angreb på de ansattes arbejdsforhold er seneste skridt i føljetonen af liberaliseringer på statens områder, der forvandler velordnede områder til ukendelighed. Postvæsenet er et eksempel herpå.
Derfor er denne kamp heller ikke de DSB-ansattes helt egen kamp, men derimod hele den danske arbejderklasses fælles kamp. Det er en forståelse som må udbredes.

BAK OP OM DE DSB-ANSATTES KAMP

Støttehilsen til de aktionerede lokoførere og DSB-ansatte ved 34-timers faneborgen for Fair forhold i DSB den 30.-31. maj

Til de aktionerende lokoførere

Siden DSB opsagde lokalaftalerne for 1½ år siden er I blevet udsat for et utal af provokationer.

I er oppe mod hårde kræfter, hvor EU med deres tvangsliberaliseringer spiller med musklerne. Buschaufførerne har ’trykket STOP’. Piloter og andre ansatte i flybranchen er blevet presset og har aktioneret. Transportsektoren forsøges tvunget i knæ med arbejdsgivernes brug af løndumpning og umenneskelige arbejdsforhold.

Ansatte i den offentlige sektor har i en årrække reageret på overgreb – og solidariteten mellem brugere og ansatte skinner tydeligt igennem. Senest på det pædagogiske område: ”Hvor er der en voksen”!

Senest har renovationsarbejderne i Frederikshavn sat sig til modværge med sympatistrejker i 26 andre kommuner.

Der er opbrud i klassekampen – og i dette perspektiv er jeres kamp central!

I repræsenterer i situationen hundredtusinder af arbejdere, som i en lang årrække er blevet presset af den neoliberale tsunami, som ingen grænser kender.

Jeres kamp er derfor hele arbejderklassens kamp – og fortjener fuld tryk på solidariteten.

Ud af jeres kamp udspringer også den nødvendige koordinering i transportbranchen – ligesom sammenholdet mellem privat og offentlig sektor vil finde veje til koordinering.

Sammen er vi stærke – knæk neoliberalismen og kapitalens arrogance

De rødeste hilsner

AKP, København

Se også

Faneborg for #fairforhold i DSB

Lokofører Thomas Boldts 1. maj-tale på Den Røde Plads i Fælledparken


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater