Ungdommen klæder magthavernes freds- og miljøhykleri af

Rigtig mange unge engagerer sig aktivt i kampen for miljøet og i tiltag, som kan reducere udslip af drivhusgasser. Det er et sundhedstegn. Kpml opfordrer ungdommen til at optrappe sin kamp mod kapitalens miljøødelæggelser og imperialistiske krige. Det er to sider af samme sag.

Udtalelse fra landsmødet i Kommunistisk platform (Norge), april 2019

Foto: Thor Due, Natur og Ungdom Norge

Ungdommens engagement har også et internationalt solidaritetsperspektiv. De krav, der bliver stillet, går i flere sammenhænge til angreb på kapitalens hensynsløse jagt på profit. Eksempler på dette er kampen mod at søge efter olie i Lofoten og Vesterålen, aktionerne mod udvinding af olie fra tjæresand og giftdumping af affald i vores fjorde. Borgerskabet svarer som sædvanlig med fordømmelse af aktioner mod ”demokratiske beslutninger” og med trusler om politi og straf.

Magthaverne forsøger at give almindelige mennesker skylden for miljø- og klimaproblemerne – i stedet for kapitalismen og imperialismen. Gennem deres mediehuse udbasunerer de, at folk må affaldssortere mere, spise mindre kød, acceptere mindre velfærd, ikke rejse sydpå, betale mere for strømmen, finde sig i lavere løn osv. Oveni pålægger de folk store usociale afgifter, som vejafgifter, der indføres i form af såkaldte miljøpakker, selvom pengene ironisk nok ofte går til vejarbejde eller andre miljøskadelige foranstaltninger.

Gennem sine nedskæringer i velfærd og afgifter i miljøets navn fjerner borgerskabet fokus fra de vigtigste årsager til miljøødelæggelserne, nemlig minedrift og industrivirksomhed, herunder industrielt landbrug samt godstransport. For ikke at tale om de enorme miljøskadelige udslip fra den stadigt stigende militære aktivitet. Det mest miljødestruktive af alt er de imperialistiske staters krige og krigsforberedelser. Norge er aktivt med i sådanne krige gennem NATO.

Gennem forskellige usociale foranstaltninger i grøn indpakning håber de at undergrave den virkelige miljøkamp. Folk giver tiltag for miljøet skylden for en stadig vanskeligere hverdag. Dermed slipper det kapitalistiske system fri for kritik.

Kapitalen er kun ‘grøn’, hvis det kan give profit. ‘Skiftet til grønt’ giver store gevinstmuligheder i form af mere eller mindre nyttige ‘miljøprodukter’. El-biler i luksusklassen modtager enorme skattetilskud, som hentes gennem nye afgifter, som rammer almindelige mennesker. Gigantiske vindmølleparker ødelægger store naturområder, uden at Norge har brug for denne energiproduktion. På grund af Norges integration i EU’s energifællesskab stiger priserne samtidig med at energiproduktionen stiger! Udbygningsplanerne har ikke andet formål end at generere kæmpeprofitter for energibranchen.

I ly af al snak om bæredygtighed og klimaforanstaltninger foregår der en voldsom militær oprustning. I NATO lægges der pres på at øge militærbudgetterne til hele 2% af BNP, men miljøpolitikerne taler ikke om miljøkonsekvenserne af krig. Ikke engang truslen om brug af atomvåben ser ud til at give bekymring for miljøet, når f.eks. klima- og miljøminister Elvestuen fra miljøpartiet Venstre udtaler sig.

Ungdommen gennemskuer magthavernes hykleri, når de mobiliserer mod kapitalens miljøødelæggelser og mod krigsforberedelserne. Det er meningsløst at slås for klima og miljø uden at slås mod kapitalisme og imperialistiske krige.

Landsmøde i Kommunistisk plattform (marxist-leninistene) april 2019

Oversat fra
Ungdommen avkler makthavernes freds- og miljøhykleri

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater