Oktober Radio: Stem på Folkebevægelsen mod EU

Udsendelsen 18. maj 2019

I første del af ugens podcast taler vi om nogle af de argumenter som EU begejstrede politikere har gentaget igen og igen i denne valgkamp.

Velstandsargumentet
Et af de argumenter som er kommet fra De Radikale og andre af de borgerlige partier er, at uden EU ville Danmark ikke have velstand. Deres argument er, at der er økonomisk ruin udenfor EU, eller i det mindste at den økonomiske vækst ikke ville være så høj udenfor, som indenfor.
Dette er simpelthen ikke rigtigt. En analyse af verdens økonomi, hvor økonomer har sammenlignet lande der er udenfor med EU, viser at den økonomiske vækst ikke kan siges at være større i EU som helhed, og da slet ikke hvis man ser på de enkelte medlemslande hvor der er store forskelle.
Det reelle billede er at EU har betydet en centralisering af den økonomiske vækst, i sær i Tyskland, mens eurolande i syd- og øst-Europa har haft negativ vækst. Heller ikke i det konkrete tilfælde med Danmark, kan man tilskrive EU-medlemskabet en virkning på den økonomiske vækst. Alternativet til medlemskab er jo ikke at der ikke skal være handel mellem landene, eller at veje lukkes og hvad EU tilhængere forsøger at bygge deres skræmme kampagne op omkring. Derfor holder Ja-sidens argumenter simpelthen ikke.

På en række områder blander EU sig direkte i hvordan landenes økonomi og finansloven skrues sammen, og det har til gengæld har direkte negativ indflydelse på den offentlige sektor, bl.a. ved at EU har dikteret udliciteringer og nedskæringer. Samtidig med koster det en masse penge at være medlem af EU, både i direkte tilskud til pamperi og bureaukrati, men også til ekstra told på vare fra andre dele af verden. EU såkaldte forskningsstøtte programmer betyder at EU bestemmer mere og mere over hvad der forskes i og hvilke teknologier der skal fremmes. EU er derfor blevet en forhindring for udvikling af visse typer af ny teknologi, som bæredygtig energi, mens våbenindustrien tilgodeses.

På en lang række vigtige områder for Danmark, som industri, landbrug, og fiskeri er blevet negativt påvirket af EU’s regler for landbrugsstøtte, og kvotesystemer og støtte til udflytning af arbejdspladser.

Altså: EU har været til skade for en langt de fleste medlemslandes økonomiske vækst, mens det har været til gavn for især Tyskland. Det vil være en økonomisk fordel for Danmark, og ikke mindst for den offentlige sektor at komme helt Ud af EU.

Fredsargumentet
Et andet af de argumenter som er kommet er at EU har sikret freden. Forstået på den måde at de store Europæiske lande (Frankrig og Tyskland) som konstant har været i krig med hinanden frem til og med anden Verdenskrig, ikke har bekriget hinanden siden de indgik i Kul og Stål unionen.
Det der konstant satte de stormagter i krig med hinanden er til gengæld ikke forsvundet. Det der er sket er at de stormagter der tidligere bekrigede hinanden for adgang til råstoffer og kolonier, i øjeblikket samarbejder om at opdele verden mellem sig. Det er ikke en fred på samme måde som Berlinkonferencen i 1800 tallet opdelte Afrika. Det var en fred der ikke var til gavn for resten af verden, imperialismens alliancer er baseret på deres indbyrdes styrkeforhold og de er altid midlertidige, og i den udstrækning de holder er de altid negative for de lande der bliver ofre som imperialismens alliancer. EU er ikke fredens projekt på andre måder end dette, en midlertidig imperialistisk reaktionær alliance der styrke udbytningen af de fattigere lande.

Arbejdskraft argumentet
Et af de argumenter som meget ofte er blevet brugt i de sidste ugers debet har været at Danmark slet ikke kunne klare sig uden import af udenlandsarbejdskraft.
Det er alt fra lagerarbejde, byggeri, gartnere, chauffører, hvor man ser at mange jobs bliver taget af uundværlige østeuropæere.
For det første er det en myte at EU modstanden er modstandere af at tage arbejde i andre lande, det er slet ikke der skoen trykker. Det der er problemet med EU, er at det ikke sker på ordnede forhold.
Hverken løn eller arbejdsmiljø bliver taget alvorligt, og der er tusinde sager hvert år der omhandler forkert løn, manglende overarbejdsbetaling, manglende uddannelse og certificering, livsfarlige arbejdspladser, og elendige indkvarteringsforhold og slaveligneden kontrakter. Det er et systematisk problem med EU, og ikke blot en enkelt sag med noge enkelte brådne kar.
Det næste er at der jo er masser af unge mennesker der hænger på gadehjørnerne herhjemme som ikke får chancen for at komme i arbejde, fordi de er tabt af skolesystemet, og de derfor kræver lidt mere opmærksomhed før de kan fungere på arbejdsmarkedet på lige linje med østeuropæiske kollegaer. Det næste er at det jo netop er pga. EU at de østeuropæiske lande ikke selv har arbejde til sine indbyggere.

Hvem tror for alvor at arbejdere vil rejse til Danmark for at luge ukrudt uden ordnede forhold, hvis der var et valg? At søge arbejde og oplevelser i andre lande er kun et gode, så længe der tale om at man gør det frivilligt, og at det sker på ordnede forhold.
Ellers har det en ulykke, både for modtager landet hvor lønninger og arbejdsforhold presses, og skæres ned på uddannelser af sin egen ungdom. Så længe der er rigeligt med arbejdskraft der står udenfor og banker på ”kan det jo ikke betale sig” at have en god folkeskole. Og ikke mindst en ulykke for de mennesker – der pga. økonomisk krise og udflytning, og centralisering af produktionen – står uden arbejde i deres hjemlande, og må rejse verden rundt mens børnene må passes af bedsteforældre.

Derfor opfordrer vi til at stemme på Folkebevægelsen mod EU

I sidste del af udsendelsen kommer vi ind på at det er 50 året for woodstok festivalen, og der er både en mængde bøger og musik og film på vej.

Og til allersidst taler vi om at den klimabevægelse vi har set de seneste dage er kapret af den parlamentariske dagsorden og demonstranternes skilte og opråb til politikerne er tomme slag i luften.
Forhåbentlig bliver de hurtigt meget mere politisk bevidste, der er lang vej til den bevægelse vi så i 2009, hvor der var happenings ved kulkraftværker og mange andre mere slagkraftige mål, og ideer.

LYT TIL UDSENDELSEN HER


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater