Tag kontrollen med arbejdstiden tilbage! Fælles kamp mod kapitalismen og mod EUs indblanding!

Af Thomas Boldt, lokofører
1. maj-tale på Den Røde Plads i Fælledparken


Tak fordi jeg måtte komme og dele vores budskab, om vores arbejdskamp i DSB, med jer!

Vores, jeres, alles kamp

Jeg har været ansat i DSB i 16 år.

Tidligere har jeg været stolt over at være lokomotivfører og en del af DSB, selvom der har været udfordringer nok. Både i de år jeg har arbejdet som lokomotivfører. Men også før min tid i DSB.

Mange dårlige og manglende politiske beslutninger fra 1990’erne og frem til i dag har gjort, at det som vi alle burde være stolte af, da det jo er ejet af staten og det er jo os alle, er smadret til ukendelighed.

Kan jo nævne:

DSB busser blev til Combus, og hvordan gik det lige med det?!?
De blev solgt for en 1 kr!

DSB Rederi blev til Scanlines.

DSB Gods er blevet til Hectorail og DB Cargo og godstogene reduceret til ingenting. Ikke særlig godt for miljøet.

En af de mest sindsyge beslutninger var, da man tog skinnerne fra DSB og stiftede BaneDanmark.

Ja, så var der også IC4 skandalen.

Ikke nok med at vores egne politikere har truffet nogle dårlige valg, så blander EU sig også med nye signalsystemer. Det går jo heller ikke så godt.

Fremover skal EU bestemme, hvem der må køre tog i Danmark. Det står i EU’s 4. jernbanepakke!!

Alle disse beslutninger både før og nu har gjort, at det ikke har været nemt at være ansat i DSB.

Som frontpersonale har mine kolleger og jeg måtte stå på mål for disse beslutninger.

Alt dette har vi kunnet leve med, for vi havde indflydelse på planlægningen af vores arbejdstid og følte vi blev hørt, når der skulle ændres noget.

Men nu er min glæde og stoltheden væk!

I dag har vi en ledelse som påberåber sig ledelsesretten. Og det må man sige, at de i den grad gør.

Ved at angribe vores indflydelse på arbejdspladsen.

Et angreb på vores arbejdstider, ved at indføre flextid uden medbestemmelse.

Ja, i april havde vi heller ikke nogle tillidsrepræsentanter.

Det fik bægeret til at flyde over.

I Danmark kan vi i år fejre 100 års jubilæum for indførelsen af 8 timers arbejdsdag. 8 timers arbejde, 8 timers fri, 8 timers hvile.

Der er siden blevet kæmpet for, at vi har en norm på 7 timer og 24 minutter om dagen. Men i dag er det 11-timers reglen, der bliver brugt, og så kan vi jo arbejde 13 timer.

Efter DSB ledelsen påberåbte sig arbejdsretten, har jeg i april haft en normtid som lå over 7,24 i 13 ud af 19 arbejdsdage.

Jeg har ingen indflydelse på, hvornår jeg kan afvikle timerne for at komme ned på normtiden.

Det er ikke i orden!

Regnskabsledelse har smadret vores system. Se seniorførtidspension, det er bevilget til 15 slagteriarbejdere og 38 ledere!

Det er heller ikke i orden, at vi ansatte piskes og ledelsen belønnes med bonus.

Vi opfyldte målsætningen for 2017 og 2018 med 98,2 %, hvor målet var 97,5%.

Vi skal arbejde mere, være mere fleksible.

Vores direktør, tidligere ansat i SAS, opfyldte 71 % af sin målsætning men fik en bonus på 800.000 kr.

Det er ikke i orden!

I de senere år er det begyndt at gå den gale vej.

Og det er i alle brancher.

I år og i dem som kommer er det vigtigt, at vi samler os og forener vores kræfter på tværs af brancher.

Den danske model er under pres, voldsomt pres.

Selvom arbejdsgiverne mener noget andet.

Vi må ikke lade os tryne.

Neoliberalismen og kapitalismen må ikke sejre.

Der skal være plads til at være menneske.

Vi ansatte i DSB er ikke de eneste, som skal have fair forhold.

Der trænger i den grad til fair forhold rigtig mange steder.

Vi kan starte med normeringeren i vuggestuer og børnehaver.

Uddannelserne – stop med at spare på dem.

De, som skal passe os når vi er syge og når vi bliver gamle, trænger i den grad til fair forhold.

Arbejdsmarkedet generelt. Socialdumping siger alt.

Jeg siger:

Kontrollen med arbejdstiden tages tilbage!

Begræns varierende ugentlig arbejdstid!

Højere mindsteløn!

Overenskomst til alle!

Virksomhedsansvar for uddannelse og lærlinge!

Derfor skal vi kæmpe og det skal være alle 364 dage, og så kan vi feste 1.maj, for lige nu er der ikke så meget at fejre!

God kampdag!

Læs også:

Klassekampens 1. maj 2019 – billedreportage fra Den Røde Plads i Fælledparken

1. maj 2019: Kun en kæmpende arbejderklasse kan skabe forandring
Dorte Grenaa, APK – 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken

APK-Fyn 1. maj tale ved Jan Nielsen – Munke Mose

Rina Krøyer på Rød 1. maj i Odense: Vi lejere nægter at acceptere AFVIKLINGsplanen for Vollsmose

Tag magten tilbage – Danmark skal ud af EU!
Tale af Carsten Rasmussen, Folkebevægelsen mod EU
på Rød 1. maj 2019 i Munkemose

Kvindekamp 1. maj: For økonomisk uafhængighed og kvindefrigørelse
Af Nadja Jensen, Kvinder i Kamp
1. maj tale på Den Røde Plads i Fælledparken

1. maj på Den Røde Plads: Solidaritet med Venezuelas arbejderklasse og folk
Af Endel Pernia
Tale 1. maj på Den Røde Plads i Fælledparken


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater