“Der er noget galt i Danmark” – Nogen forsøger at gøre det ekstreme stuerent

 Absurd show: Rasmus Paludan eskorteres gennem Christiania omgivet af politi


Leder Håndslag nr. 2/2019

For ikke så længe siden i april måned drog en lille skare svenske nazister fra Nordiska Motståndsrörelsen over sundet for at trampe rundt i de københavnske gader. De havde ikke ansøgt om tilladelse til at demonstrere. Nyheden om deres ankomst spredte sig snart, så det varede ikke længe før råbet »ingen nazister i vores gader« rungede. Politiet reagerede også hurtigt. De opløste ikke den uanmeldte demonstration, men slog en beskyttende ring rundt om de svenske nazister, som så uantastet kunne marchere videre rundt i byen.

Den 1. maj mødtes op mod 500 unge antifascister i en lovlig anmeldt demonstration i København for under parolen “Der er noget galt i Danmark” at gå til Fælledparken. Her havde politiet forberedt en særlig overraskelse til den lovlige demonstration. En større politistyrke delte demonstranterne op gennem en knibtangsmanøvre for derefter at visitere og registrere alle med foto. Situationen eskalerede senere og stavene blev trukket, tæv uddelt og flere anholdelser.

En og anden kunne få den tanke, at politiet handler efter parolen: »Tæsk til antifascister – beskyttelse af nazister«!

Samme dag – i Fælledparken – havde Rasmus Paludan og et par venner af Stram Kurs fået lov til at stille sig op med et banner. Enormt politiopbud. Hadprædikantens ytringsfrihed skal beskyttes.

Samme Paludan havde et par dage senere fået tilladelse til at vandre rundt på Christiania. Christiania-TV fulgte i hælene på ham og hans mægtige eskorte af politifolk. Overalt blev der piftet og råbt af ham. 4-5 minutter varede hans såkaldte demonstration.

Et helt igennem absurd show.

Hele forløbet af Paludans opstigen til retmæssig folketingskandidat er ikke mindre absurd. Blot 14 dages intens PR-kampagne skulle der til for at sikre hans opstilling til det kommende folketingsvalg.

Paradoksalt nok blev de unge mennesker, der i sin tid reagerede på hans udgydelser på Nørrebro, udpeget som uansvarlige ballademagere. For de skulle jo bare ha’ ignoreret ham. Vendt ham ryggen!

Men det råd glemte pressen selv. De har ført ham direkte ind i de danske stuer.

I en valgudsendelse har han så fremlagt sine politiske planer. Islam skal ikke være lovligt i Danmark og de ikke-etniske danskere sendes ud af landet. 4-500.000 – muslimer forstås! Paludan definerer man som etnisk dansk, hvis man har to etnisk danske bedsteforældre.

Nu hedder det sig jo, at man ikke må trække nazi-kortet. Men alligevel. Parallellen til 30’erne Tyskland ligger lige for. Bogafbrændinger. Eugenik eller racelære! Særlove. Lejre – Ø-lejre? – og udstødelse af de ikke etniske danskere. Snart skal der vel stemples ”M” for muslim i passene og et særligt mærke syes på tøjet?

Måske handler det hele om at gøre det ekstreme stuerent? Det kan meget vel blive resultatet.

Information lavede lige efter valgets udskrivelse en undersøgelse af Dansk Folkeparti, De Nye Borgerlige og Stram Kurs’ udlændingepolitik. De konkluderede at de stor set var helt enige. Kun enkelte perifere områder skilte.

TV-Lorry havde forleden et indslag med beboerformanden i Mjølnerparken i anledningen af et brev beboerformanden på vegne af beboerne havde sendt til folketingets partier. Repræsentanten for Venstre sagde: – Jo mere af den slags, der kommer fra sådan én, jo mere er jeg overbevist om, at det er det rigtige, vi gør. Sådan én! Men Journalisten spurgte ikke, hvad han mente med sådan én. Eller bemærkede at beboerformanden ikke handlede på egne vegne, men havde sendt brevet på vegne af beboerne, som han repræsenterede.

Jo! de unge antifascister har fat i noget:

“Der er noget galt i Danmark”

Måske er det på sin plads at erindre om pastor Niemöllers berømte digt

Først kom de for at tage kommunisterne,
men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene,
protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde,
protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde,
protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig,
var der ikke flere tilbage til at protestere.

Det antifascistiske tidsskrift Håndslag udgives af Folkebevægelsen mod Nazisme og Stop terrorkrigen – Ud af NATO.
Bladet udkommer 4 gange årligt. Abonnement koster 150 kr.
Kan indbetales til: Reg: 9570 Konto: 1310003


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater