Erik Bach, lokofører og kandidat for Folkebevægelsen mod EU: Problemerne i DSB stammer fra EU’s tvangsliberalisering af jernbanen

”De kommer med EUs jernbanepakke i ryggen – post, vand, el, jernbanen, alt skal liberaliseres, det ligger i EU”. Erik Bach, lokofører talte ved fanemarchen for DSB-arbejdernes kamp for fair forhold.

Siden december 2017, da DSB-ledelsen opsagde alle lokalaftaler og gældende overenskomster har DSB-personalet levet i uvished om deres arbejdstid og er helt sat udenfor indflydelse.

Erik Back slår fast, at bagved DSB-ledelsen tiltag ligger EU’s tvangsliberalisering af jernbanen – EU’s 4. jernbanepakke. Her pointeres det, at det er EU, der skal bestemme, hvem der må køre tog i Danmark. Det er derfor at DSB-ledelsen er gået til angreb mod de ansattes arbejdsforhold. Og ledelsen handler ikke uden klar politisk opbakning.

Lokoførernes kamp, DSB-personalets kamp er derfor helt central i kampen mod EU’s liberaliseringer og privatiseringer. Vi har set hvordan det ene af statens velordnede område efter det andet under liberaliseringens tvang er forringet og forvandlet til ukendelighed, Postvæsenet er ET klart eksempel herpå.

Derfor er denne kamp heller ikke de DSB-ansattes helt egen kamp, men derimod hele den danske arbejderklasses fælles kamp. Det er en forståelse som må udbredes.

Det er kun klassens sammenhold og solidaritet, der kan hamle op mod kapitalens EU og dens politiske støtter i Danmark. I Sverige lykkedes det at brede kampen ud med sympatistrejker og aktioner, déT fik sat liberaliseringsplanerne på ”stand by”.

“Vi har ikke mange kampmidler” – sagde Erik Bach – “men vi har én ting – det er vores sammenhold! … Hvad var det, der virkede for de svenske togførere i Malmø, da de skulle have 0-times kontrakter? De aktionerede, de kæmpede, men det der virkelig rykkede, det var den solidaritet, der var på det svenske arbejdsmarked. Det var da det svenske metalarbejderforbund sagde: Nu går vi i sympatikonflikt! Den svenske arbejderklasse stod samen fra Malmø til Kiruna og sagde STOP, vi vil ikke være med”.

HØR TALEN HER

APK anbefaler et kryds ved liste N

Danmark ud af EU – sæt kryds ved liste N

Læs også lokofører Thomas Boldts 1. maj-tale på Den Røde Plads i Fælledparken


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne