Det ’økonomiske råderum’ er en falsk idé – Lad de rige betale!

Folketingspartierne opererer i deres planer med et ’økonomisk råderum’, som var det en given ting hvor mange penge der er til rådighed, når områderne skal prioriteres. Partierne V g S når også stort set frem til de samme ’løfter’ og brug af dette råderum, og uddeler det gerne flere gange i løbet af valgkampen, når særlige grupper af vælgere skal nås. Omvendt bruges det også til at skabe ‘forståelse for’ at vi ikke bare kan kræve velfærd, når nu klimaet er så vigtigt. Men hele idéen er falsk. APK peger på det enorme og fredede råderum der findes i den private profit fra produktion og spekulation. Lad de rige betale!


I valgkampen jonglerer partierne med et forventet økonomisk råderum på omkring 20 milliarder. Men hvem siger at prioriteringerne skal fastholdes som de er nu? Og hvorfor ikke inddrage samfundets store rigdomme, der ophober sig hos de få?

Hele påstanden om det fastlagte råderum bygger på at den grundlæggende politik ligger fast – det er udgangspunktet hos både S og V. Vi er med i EU og vi er med i NATO. Sikring af kapitalinteresser og krigsoprustning kommer først.

Skatter og afgifter er blevet lettet for de rigeste, skattekrav- og kontrol er fjernet for de største virksomheder, mens overførselsindkomster, sundhed, undervisning, ældrepleje er barberet ned.

Sygehusvæsenet er ved at falde fra hinanden og rammes af evindelige sparekrav. Her får medicinalfirmaer lov til at suge milliarder ud af systemet med stadigt større profitter på medicin og hjælpemidler.

Militærudgifterne er tilsvarende skruet op, virksomheder og industrilandbrug får lov at forurene på samfundets regning. Lovgivningen giver frit spil til boligspekulation.
Men det er ingen naturlov, kun klassepolitik.

De rigeste danskere er blevet meget rigere

“På få år har indkomsten hos de rigeste danskere taget et dramatisk hop. Mens de rigeste danskere – den ene procent, der tjener mest – i begyndelsen af 1990’erne havde en andel af danskernes samlede indkomst på omkring 7 pct., tegner de sig nu for 11 pct. af den samlede indkomst. Dermed er Danmark stukket af fra det øvrige Skandinavien, hvor den rigeste procent i både Norge og Sverige ligger på omkring 8 pct. af de samlede indkomster. Danmark ligger nu på niveau med et land som England”. Jyllands-Posten maj 2019

– Vi skal ikke bekæmpe rigdom – men fattigdom, udtaler finansminister Kristian Jensen i artiklen. Men pengene er faktisk stjålet fra de fattige, fra arbejderklassen, fra samfundet, og statens budgetter styrer, at så stor en del af de samlede værdier der produceres holdes i de rigestes lommer.

Partierne jonglerer med deres ‘råderum’, og udsteder både løfter og viser formanende mådeholds pegefingre. Hvor stor en elastik der er indbygget i (de beskedne) løfter afsløres når det fremgår, at det oven i købet er tvivlsomt om de lovede penge til de offentlige budgetter overhovedet vil blive brugt til velfærd.

Hvad vil der f.eks. ske med ’råderummet’ når partierne opfylder deres løfte til NATO om 2 % af BNP til militære i det næste forsvarsforlig?
Og hvor ender løfterne, når partierne under ‘kommende vækst i de offentlige udgifter’ også medregner militæret!

Tag pengene hvor de er – hos  de rige

Find pengene til velfærd her og nu – der er mange steder at hente dem, hermed nogle indlysende steder:

-Drop kampfly for 66 milliarder! Stop opskruningen af militær- og krigsforberedelser -Beskat de multinationale firmaer
-Kræv lavere priser af medicinalindustrien
-Beskat de høje indtægter
-Lad forurenerne betale
-Drop de 1,9 milliarder kroner til EU’s forsvarsfond

– og endnu flere penge kunne spares ved at melde Danmark ud af EU og NATO

I APKs Enhedsplatform til fælles kamp står bl.a.:

– Reel forandring kræver fælles kamp mod arbejdsgiverne, finanssektoren og krigsmagerne og deres regeringers neo-liberale nedskæringspolitik. Solidaritet i stedet for chauvinisme og fremmedhad. Støtte til opbygningen af en fælles protestbevægelse nedefra med direkte krav til de ansvarlige.

Disse krav opnås ikke med et kryds på stemmesedlen. Vi har ingen tillid til valgløfter og tomme ord. Ingen partier i Folketinget vil for alvor føre arbejderklassens krav igennem – derfor opfordrer vi til at stemme blankt. I sidste ende er et helt andet samfundssystem nødvendigt, hvis reel velfærd, lighed og fremtidsmuligheder skal gælde for arbejderklassen og ungdommen. Et socialistisk Danmark med arbejderklassen ved magten.

Ikke et valg mellem velfærd eller klima, men et spørgsmål om at tage pengene fra profitterne og ikke skåne de rige.

Se Slut med arbejdsgiverpolitik – de rige skal betale! – APK´s Enhedsplatform for fælles kamp

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater