Stop nedrivningerne af folks hjem! Demonstration Århus Rådhusplads den 15. maj

Ghettoplanens konsekvenser sker nu for øjnene af os, nedrivning af folks hjem er ved at blive til konkret virkelighed. Lige midt i valgkampen afslører det med al tydelighed menneskefjendskheden hos den kommende regering – uanset hvem der ender på taburetterne. For alle regeringskandidaterne raden rundt har stemt for ghettoloven og kører den igennem ude i kommunerne.

Demonstration Rådhuspladsen i Århus d. 15. maj 2019 kl. 15.15-16.45

Socialdemokrat Nikolaj Wammen taler på 1. maj i Århus – Protest foran scenen. Foto: Anett S. Christiansen

Rettigheder og regler er sat ud af kraft når ghettoplanen køres igennem. Pludselig kan du sættes ud af din bolig, trods huslejekontrakt og rettidig betaling af huslejen. Et kæmpe overgreb.

I denne uge fik beboere i Vollsmose bebyggelsen besked om at de mister deres hjem, idet Odense Kommune har udpeget 1000 hjem der skal jævnes med jorden.

Også i Århus har byrådet tonset igennem med en plan om nedrivninger i flere boligområder. Og beboerne i Gellerup fik ligeledes i denne uge udpeget hvem der skal smides ud. Dette på trods af, at aftalen der er indgået mellem kommunen og Brabrand Boligforening først skal behandles på et repræsentantskabsmøde d. 27. maj og 1. behandles på byrådsmøde d. 15. maj.
Bliver aftalen godkendt kan kommunen endda få lejerne selv til gennem Landsbyggefonden at betale for massakren på deres hjem!

Tyveriet af lejernes penge er et voldsomt angreb på lejerne, Rina Krøyer, Almen Modstand Odense uddybede dette på Rød 1. maj:

-Så det siger sig selv, forsvinder vores milliarder fra landsbyggefonden, så skal boligforeningerne ud og låne sig til nye penge, og det koster! Og det kommer til at gå ud over os lejere, for så skal der spares. Både på den kvalitet man vedligeholder med og bygger nyt i. Dvs. vi let kan komme til at bo i noget vi skammer os over.
Rina Krøyer på Rød 1. maj i Odense: Vi lejere nægter at acceptere AFVIKLINGsplanen for Vollsmose

I ghettoplanen hænger man beboerne ud for at være af anden etnisk herkomst, kriminelle, arbejdsløse eller uden uddannelse. Alt sammen for at kunne overtage attraktive boligområder til privat udlejning og boligspekulation. Man ser bort fra om områderne fungerer eller er forbedrede gennem renovering og gør heller ikke forsøg på at løse de problemer der findes.

Bak op om protesterne!

Samling af modstanden mod gennemførslen af ghettoplanen og nedrivningerne er helt nødvendig. Modstand fra beboerne i de berørte afdelinger, fra beboere i andre almene boliger – og fra alle der er oprørte over uretfærdigheden og angrebene på retten til en bolig.

I Århus indkalder Almen Modstand til demonstration onsdag d. 15. maj

De skriver:

-Mød op, for på denne dag vil byrådet førstebehandle sin grimme plan om nedrivning af ti blokke i Gellerup (opjusteret fra ni ) og nu seks blokke i Bispehaven (opjusteret fra tre).

Dette er en skrue uden ende, hvis det ikke møder aktiv modstand: Gellerup og Bispehaven rammes i dag. Men sker der ikke noget, så følger Langkærparken og Skovgårdsparken i morgen.

Og får det bare lov til at passere, hvor står så Rosenhøj, Åbyhøjgård, Byagerparken i Beder og mange andre så fremover?

For man laver jo om på kriterierne helt efter forgodtbefindende.
Så dette er ikke kun en kamp mod landets indvandrere (læs af folk med ‘ikke vestlig baggrund’). Dette er en målrettet kamp mod alle almene boliger – og den fattigste del af befolkningen, som bor her.

Program for demonstrationen
Taler:
Helle Hansen, Gellerup, medl. af afdelingsbestyrelsen
Mahmoud Halimah, Bispehaven, aktiv i Almen Modstand
Søren Høgsberg, formand for Boligkontoret Århus
Konferencier:
Olav Bertelsen, formand for Boligkontores afd. 9-14-18.
Musik:
Lars ‘Skovtrold’ Henriksen (fra ‘Lars, Villy og Steens Band’)
Der kan komme nye opdateringer!

Se begivenheden

Nej til nedrivninger – vis din protest!

 

I Gellerup er der i de seneste år gennemført en større renovering, inkl. nedrivninger. De holdes delvist uden for opgørelsen ved at trække nye linjer på kortet, når byrådet lægger sit nye nedrivnings puslespil

Foto øverst satmmer fra artiklen Socialdemokrater, I er med til at smadre vores boligområde, nu må vi heller ikke demonstrere?

Også Mjølnerparken slås mod ghettoplanen, se

Planlægning af kampen for Mjølnerparkens fremtid
Møde 10. maj kl 16.30

Læs også

Arbejderpartiet Kommunisterne: Derfor stem blankt!

Nej til ghettoplan – udsmidning og ekspropriation – Forsvar beboernes ret til deres bolig!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater