Kommunistisk Politik Digital 7 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 7 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 13-14, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Se også udvalgte artikler til print her

 

Hvor får regeringen pludselig så mange penge fra?
I øjeblikket fosser milliarder ud af statskassen til diverse økonomiske hjælpepakker for at sikre erhvervslivets økonomi. Hvor får regeringen pludselig så mange penge fra?
Af Dorte Grenaa, APK

Værnemidler NU!
Op mod halvdelen af alle med COVID-19 har ingen symptomer – men smitter alligevel. Derfor holder vi afstand. Mens befolkningen skal holde afstand, så udfører sundhedspersonale rutinemæssigt kropsnær pleje og behandling til de ældste, sygeste og svageste borgere og patienter – UDEN AFSTAND ELLER VÆRNEMIDLER!
Det er de risikogrupper vi læser og hører om. Dem, som netop nu ankommer til intensivafdelinger, respiratorer og kapeller.
Af Jonas Ørting, sygeplejerske, formand APK

Jeg anbefaler alle at læse med hver dag på KPnet!
– Det fangede i dén grad min interesse, da jeg ved et rent tilfælde faldt over jeres netavis, siger en af KPnets nye læsere
Mads fra Sønderjylland er en af KPnets nye læsere. Vi har spurgt ham om hvorfor han er blevet fast læser af KPnet
Meget af det vi udsættes for i mainstream-medierne er en kombination af henholdsvis løgne og vildledninger, og her er det et forfriskende pust, at I er så hudløst ærlige i jeres mediedækning og står så konsekvent fast på den marxistiske-leninistiske linje.

Vi har brug for jeres – læsernes – støtte!
Vi brænder for at udgive KPnet hver dag. Men vi har også brug for jeres, læsernes, bidrag og økonomiske støtte. Og derfor denne opfordring. For vi vil gerne gøre det digitale dagblad, som Kpnet jo er, endnu bedre.

Vi har råd til at redde liv – men ikke profit
Hvad koster et menneskeliv i dag? Hvem sætter prisen? Og hvor mange er der råd til at redde? Det afhænger af, om du spørger kapitalismens sundhedsøkonomer eller befolkningen. Det er et klassespørgsmål.
Af Dorte Grenaa, APK

OK 2020 – stem nej!

Tryk STOP om OK20: Vi viser afstand ved at stemme NEJ!
Der har været arbejdet hårdt i den landsdækkende Tryk STOP indsats, for at dokumentere buschaufførernes arbejdsforhold og for at mobilisere alle chauffører. De landsdækkende stormøder har vist en kæmpe kampvilje. Trods dette valgte forhandlingsledelsen i 3F at gøre knæfald for arbejdsgiverne og lande en overenskomst der ikke engang dækker lønefterslæbet og forærer arbejdsgiverne 5 minutter af hver pause. Alle regionsgrupper i Tryk STOP anbefaler et NEJ til OK20.

OK20: Derfor stemmer jeg NEJ
Hvis man regner sammenkædningen som en faktor, så er OK20 så dårlig, at jeg stemmer NEJ for mine venner, malerne, tjenerne og byggeriet!
Af Rasmus Brynk – Smed og medlem af Dansk Metal

Afstemningerne om OK20 starter: Corona eller ej – Stem NEJ!
OK-afstemningerne starter d. 27. marts, og fra mange afdelinger og medlemmer lyder den klare konklusion på resultatet: Vi får alt for lidt – det bliver et NEJ herfra! Mens andre overvejer at stemme ja pga presset fra corona-situationen. Én ting er sikkert, viser man ’samfundssind’ og løntilbageholdenhed skal man ikke regne med det tilsvarende fra arbejdsgiversiden. Torsdag hjemsendte ISS f.eks. 1500 ansatte – uden løn. Det er nu der er brug for at vise, at kampen ikke er nedlagt.

3F Aalborg: Nej til OK-forliget
3F, Aalborg siger NEJ til OK-forliget. Formand Alan Busk fremhæver, at allerede fra industriens og transportens forlig var linjen lagt til et kriseforlig. Og “Vi ser også allerede nu, at arbejdsgiverne lægger op til, at Coronakrisen kommer til at føre til kriseforlig og tilbageholdenhed i de næste mange år. Men de samme arbejdsgivere har altså skovlet penge ind på vores arbejdsindsats igennem de sidste mange år”.

Corona-krise

Mette Frederiksen: I skal ikke regne med at ‘velfærdssamfundet’ vender til tilbage
I den i gangværende coronakrise har statsminister Mette Frederiksen fået ret frie hænder til at indføre særlove, forordninger, direktiver, påbud og kæmpemæssige tilskud til kapitalen. Det har hun fået af et enigt Folketing, hvor den såkaldte venstre side af salen ikke bare har tabt næse og mund, men også har deponeret deres hjerner i Dansk Industri. Pudsigt at se, hvordan de erklærede venstreorienterede partier søger at afskaffe klassekampen under coronakrisen, mens de øvrige partier har forstået, hvad det hele handler om og tværtimod har intensiveret klassekampen.

Ned med Virus-fascismen!
Det borgerlige diktatur har nu overtrådt alle rationelle grænser for lovgivning imod coronavirus, i et land hvor der er kronisk mangel på prøvesæt til virussen, og hvor befolkningen hele tiden har været behjælpelige og har fulgt regeringens linje, er der nu på få dage blevet indført lovgivning der fundamentalt indskrænker arbejderklassens rettigheder.
Læserindlæg af Philip Hjorth

SOSU-hjælper: Værnemidlerne er IKKE på plads
Myndighederne bl.a. fra regionerne troner igen og igen frem på TV og forsikrer, at sundhedspersonalet trygt kan gå på arbejde. Men det er ikke virkeligheden. Det er løgn, fortæller en SOSU-hjælper til KPnet

Socialt udsatte er mere udsatte under corona-krisen – Men også i høj grad personalet
De socialt udsatte udgør en stor smittekilde for hinanden, men også for deres omgivelser og de ansatte på værestederne. De udsatte skal have større muligheder for at blive testet, og de ansatte skal have tilstrækkelige værnemidler

Sygeplejersker smittet på hospitaler
Antallet af corona smittede ansatte på landets hospitaler stiger. Der har hele tiden været problemer med at sikre værne -og beskyttelsesmidler og manglende test af sundhedspersonale. Nu viser det sig også, at fejl i test af patienter, mistænkt for coronavirus er en smittekilde.

Læge: Ingen panik – men frustration
Det er ikke for mange patienter der er problemet, det er utilstrækkelige værnemidler fortæller en læge på Bispebjerg Hospital, der er det hospital med flest indlagte corona-patienter.

Ny hastelov om hårdere straffe for ’corona-kriminalitet’ vedtaget – og fordoblet straf for ’forstyrrelse af den offentlige orden’
Såkaldt ’Corona-relaterede forbrydelser’ skal nu kunne straffes ekstra hårdt – men manglen på værnemidler i sundhedsvæsenet er en langt større forbrydelse! Partierne bag loven kalder disse nye stramninger nødvendige. Men dette har ingen baggrund i virkeligheden. Dommerforeningen betegnede lovforslaget som overflødigt og ren signalpolitik – og i øvrigt er kun ganske få tilfælde af tyveri af værnemidler rapporteret

Regeringens hastelove indeholder store uklarheder
Tirsdag blev det seneste forslag til stramning af epidemiloven vedtaget i Folketinget. Den vil bl.a. betyde at myndighederne får mulighed for efter et skøn, at kunne forbyde forsamlinger helt ned til 3 personer. Den nye epidemilov er allerede i sin første ændring vidtgående ifht indskrænkning af frihedsrettighederne, og der skabes desuden tvivl om hvor vidtgående indgreb den muliggør. En af lovens bekendtgørelser indeholder nemlig væsentlige uklarheder, der kan få konsekvenser, fortæller vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson fra tænketanken Justitia til KPnet

Der mangler krisecentre – og vold mod kvinder eskalerer nu under corona-nedlukning
Coronakrisen har medført markant stigning i partnervold mod kvinder. Ambulante behandlingstilbud til voldsudøvere er lukket ned, og krisecentrene kan ikke følge med det øgede behov for pladser til voldsramte kvinder og deres børn. Krisecentrene var allerede fyldt op inden nedlukningen pga corona, og de ekstra krisecentre regeringen nu lover var allerede vedtaget inden corona-krisen. Behovet er meget større

’At regere pr. dekret’ – et af diktaturets kendetegn
’At regere pr. dekret’ betragtes normalt som et sikkert kendetegn for et diktatur. I den nye danske epidemilov er sundhedsministeren givet beføjelser, der går langt ud over det normale borgerlige demokrati. Forskellige grader af samme udvikling kan iagttages både herhjemme som i andre EU-lande – eksempelvis Frankrig og Ungarn. Der regeres pr dekret.

Stort sygefravær blandt de ansatte i ældreplejen i Odense – men de syge bliver ikke testet
Der er et meget stort sygefravær blandt de ansatte i ældreplejen i Odense lige nu, og situationen for de ansatte er presset. Efter 48 timer uden symptomer kan personalet komme på arbejde igen. Men ingen af de sygemeldte ansatte i ældreplejen er blevet testet – det er helt grotesk
Af Jep, APK Odense

Penge til sundhedsvæsenet – ikke til militæret! Stop militærøvelsen med fransk hangarskib!
I disse dage sejler et fransk atomdrevent hangarskib rundt i de danske og nordiske farvande i en træningsmission under beskyttelse af den danske fregat “Niels Juhl”. Efter den oprindelige plan skulle gruppen af militære flådefartøjer have lagt til i Århus Havn d. 29. marts, hvor en charmeoffensiv for oprustning i Arktis var planlagt.

Selv guder vil ikke kunne redde kapitalismen fra kriser – Men arbejderne kan redde mennesket
Et enigt borgerligt parlament i Danmark er en sjældenhed. Det sker kun i de situationer hvor borgerskabet er presset i en grad, hvor den fælles parlamentariske fronts udtryk er akut vigtigere for borgerskabet end aktuel fastholdelse af dets alibi med diverse protest-partier – sammenfaldende med mangel på arbejderklassens repræsentation ved dens parti i parlamentet.
Af Martin D, APK

De studerendes fordømte forår version Corona
– Siden vi blev sendt hjem fra undervisningen er meget tid gået med tekniske problemer, og lykkedes det endelig at gennemføre en online undervisningstime, eller et møde i min studiegruppe – så sidder jeg bagefter og må konstatere at det kun er en brøkdel der hænger fast.
Hør mere om livet som fjernstuderende – KPnet har talt med Agnes, der er HF-studerende.

Regeringen på vej med ny stramning af epidemiloven
Regeringen ønsker nu en ny alvorlig stramning af epidemiloven med mulighed for forebyggende anholdelser – og i dag diskuterer Folketinget et udspil, der vil give fængselsstraf for tyveri af håndsprit.

Skejby Supersygehus ikke rustet til sundhedskrise
De ansatte knokler for at sikre patienter og personale her og nu og forberede sig til Covid-19 krisen topper. Konsekvenserne af få specialiserede supersygehuse bygget på rationaliseringer og for få ressourcer mærkes nu for alvor.

Folketingets partier i historisk enhed om hjælp til kapitalen
Vi lever i en historisk tid. Vi er vidne til en total enhed mellem alle Folketingets partier, hvor alle – også Pernille Skipper – er enige om at sikre trecifrede milliardtilskud til kapitalejerne i det store fællesskabs ånd. Pludselig er vi alle i samme båd – en stor fed løgn.
Af Karsten Jonassen, APK

De arbejdsløse skal sikres: Forhøj dagpengene permanent! Og væk med den gensidige forsørgerpligt!
I løbet af de to sidste uger har 42.847 personer meldt sig ledige. Virksomhederne fyrer i stort tal, trods striben af hjælpepakker til arbejdsgiverne. Hvis det er billigst, kalkulerer mange arbejdsgivere hellere med en fyring. Arbejdsløshedstallene eksploderer nu, og vi har kun set begyndelsen. I denne situation må vi stille krav om at det er de arbejdsløse der sikres, ikke profitten. Dagpengene må forhøjes til at dække 90 % af den faktiske løn. Og ikke kun i en kort periode, men permanent.

Nej til udlevering af teledata! Registreringen har ingen værdi i corona-bekæmpelsen
Statens Serum Institut har foreslået, at teleselskaberne udleverer deres registrering af vores bevægelser, som de opfanges gennem vores mobiltelefoner til instituttet. Formålet skulle være på den måde at tjekke om vi som befolkning efterlever regeringens anvisninger, og ’gør hvad vi får besked på’ under coronakrisen. Det slås op som et middel til sygdomsbekæmpelse, men er nærmere en del af den totalitære stats ønskedrøm, hvor faren for coronasmitte udnyttes til at rykke grænser i ekspresfart.

Åbn de tomme hoteller til husly for hjemløse og udsatte
Tomme hoteller lukkes og ansatte fyres. Stadig flere hjemløse sover på gaden. Herberger og væresteder er skåret ned eller lukket. Hvor svært kan det være – at se hotellerne står lige der uden gæster og kan bruges til at sikre nogen af de mest sårbare og udsatte. Spørgsmålet er hvor længe regeringen forsat bare vil bede de hjemløse om at holde god afstand i kolde nætter. Eller beskytte sig med håndhygiejne, som de ikke har adgang til som værn mod Corona-smitten?

Flere varme hænder til plejen!
– Allerede før coronakrisen knoklede personalet alt for meget. Vi er generelt sat til for lav normering. Ikke mindst siden 1. januar, hvor sygeplejersken på afdelingen nu tæller med i normeringen. Men hun må ikke lave plejeopgaver, så reelt er vi kun 6 på en dagvagt til at tage os af de 37 beboere på vores afdeling. Når der så er en syg, hvilket sker tit, er vi alt for få, der er aldrig noget, der hedder vikarer.
KPnet har talt med en SOSU-hjælper på et stort plejehjem.

Corona – internationalt

EU er en del af sygdommen
EU systemet står totalt afklædt af coronakrisen. Politikken med konstante offentlige nedskæringer og udliciteringer har udhulet medlemslandenes sundhedsvæsen og evne til at være selvforsynende. Og EU’s afvisning af at hjælpe Italien demonstrerer at EU ikke bygger på nogen form for folkelig solidaritet. Hvis EU hjælper med lån skal afkastet være på plads, og der følger altid skrappe politiske betingelser med

Vil spore dine mindste bevægelser
Bliver Covid-19 det påskud regeringen behøver for at indføre masseovervågning med folkets “samtykke”?
Artikel fra Revolusjon, Norge

Arbejdere hos General Electric i strejkeaktion med kravet: Omlæg produktionen til hospitalsudstyr
Arbejdere på General Electric i Massachusetts lod maskinerne stå stille og gennemførte en protest gående med 2 meters afstand, mens man i virksomhedens hovedafdeling demonstrerede – også med 2 meters afstand. Hvorfor sende os hjem, når folk dør, og der er brug for at producere livsnødvendigt hospitalsudstyr?

Kriselov – der knuser demokratiet
I Norge, som i Danmark og flere andre lande i Europa bliver der i denne tid indført undtagelseslove, der går langt længere end sundhedshensyn. De gennemføres af enige parlamenter, hvor alle modsætninger er fejet til side i ‘den nationale krises’ navn.
Af ‘Revolusjon’, Norge

Stop grotesk Nato-øvelse!
Med den store militærøvelse Defender Europe 20 tilsidesætter Nato alle sundhedsmæssige hensyn. Regeringen må tage ansvar og omgående trække Danmark ud af denne groteske militærøvelse
Af Frank Johannesen

WHO-virusekspert Bruce Aylward: Test og afbryd smittekæderne
virusekspert Bruce Aylward undrer sig over Europas respons på Covid-19-pandemien. I et interview til POV International siger han bl.a.
– Virus er i de syge og deres tætte kontakter. Ikke alle mulige andre steder. Test mennesker. Opspor de syge, og isoler dem. Find deres tætte kontakter, og test dem. Isoler om nødvendigt

CIPOML – Den internationale marxist-leninistiske bevægelse

I solidaritet med Venezuela!
USA’s præsident Trump truer Venezuela med militær intervention under påskud af narkobekæmpelse. Det venezuelanske folk har behov for international solidaritet!
Af Ecuadors kommunistiske parti marxist-leninister, PCMLE

Spanien: Opfordring til fælles handling mod krisens ulykker
Corona-krisen som vi står i nu, har vist og afsløret alle de åbenlyse manglerne i det kapitalistiske system og især når det gælder det nuværende oligarkiets kongemagt og regime.
Af Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister), PCE(ml)

Covid-19: Italien – klassekampen stopper ikke!
Under den hærgende Covid-19 epidemi i Italien har arbejdere flere steder følt sig tvunget til at gået i strejke for sikring af arbejdernes sundhed hedder det i en kommunistisk fælleserklæring bragt i Kommunistisk Platform, Italien´s avis Scintilla, marts 2020

At organisere og gennemføre revolutionen
Den videre kamp efter folkeopstanden i Ecuador i oktober sidste efterår mod Præsident Morenos neoliberale nedskæringspolitik var et hovedfokus for Ecuadors Kommunistiske Parti Marxist-Leninister, PCMLE på deres 9. kongres.

Loven om hellig profit står over befolkningens sundhed

Det italienske borgerskab håndtering af Covid-19 krisen har fokuseret på at sikre den kapitalistiske økonomi gennem hver af krisens tre faser. Der må skabes et andet samfundssystem.
Artikel fra Kommunistisk Platform, Italien´s  avis Scintilla, marts 2020

Oktober Radio

Illusionen om Forretningen Danmark
I denne uges udgave af Oktober Radio podcast, taler vi først om hvordan den politiske situation har afsløret hvordan hele fortællingen om nødvendighedens politik er brast sammen. I sidste del af udsendelsen taler vi om at det  er nøjagtig 100 år siden, man råbte ”Kong Christian den sidste – herut!” da kongen begik statskup.

Kulturens værdi – og stem NEJ til OK20
Om kulturens værdi, og hvordan situationen har tydeliggjort hulheden i kapitalismens neoliberalistiske mantra, der f.eks. i den praktiske politik er omsat i ”fra forskning til faktura”, og i kulturlivet, at eneste gangbare målestok er antal kunder i butikken.
Om OK20 med mere

Podcast med APK’s formand Jonas Ørting: Det er nu vi skal sige fra!
I ly af corona-krisen bankes vores rettigheder tilbage til 1950’erne – med mindre vi sammen siger stop.
Hø Oktober Radios interview med Jonas Ørting, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne og sygeplejerske

Kultur

Friheden til at synge sine sange – Helin Bölek, forsanger i Grup Yorum er død af sultestrejke
Fra Annisette fra Savage Rose er kommet den sørgelige nyhed at Helin Bölek, forsanger i Grup Yorum er død efter 288 dages sultestrejke.

Glæd dig til APKs sommerlejr den 15. til 19. juli – en kæmpe chance for at mødes og diskutere
Efter måneder uden mulighed for gadeaktiviteter, debatmøder og demonstrationer kan vi se frem til igen at mødes. Til at blive klogere på hvordan vi handler i den nye situation i klassekampen. Til at nyde det kammeratlige samvær. Lejren løber fra onsdag kl 17 til søndag kl. 12.

KPnets Blogs

Marx on Covid-19
Corona-virus har sat verden i stå. Men samtidig med at vi oplever denne truende epidemi, har vi også en helt anden oplevelse – oplevelsen af en verden med færre krigshandlinger, med renere luft og vand, byer uden forurenende trafik. Lad os ikke acceptere at vende tilbage til ‘bussiness as usual’. Denne nye bevidsthed kan tværtimod føre til et folkeligt krav om at stoppe krigene, stoppe med at af brænde fossile brændstoffer for profit. Befolkningerne kunne rejse sig, som De gule Veste i Frankrig og samle sig til aktioner for et andet samfund.
af Ron Ridenour

Jeg lever i to verdener – og jeg er rasende!
I den ene bliver jeg hjemme. Drister jeg mig ud er det til mennesketomme pletter eller et halvtomt supermarked. I supermarkedet ser jeg kun symptomfri mennesker, der står håndsprit ved døren, vi holder behørig afstand og kassedamerne sidder bag plexiglas.
I den anden verden taget jeg på arbejde som hjemmesygeplejerske.
Håndsprit og handsker er rationeret, og jeg har fysisk kontakt med syge og svækkede borgere – uden masker, uden kitler
Af Jonas Ørting, sygeplejerske,  og formand APK

Jeg er vred over angreb på basale rettigheder
I går blev jeg så vred og ked af det og frustreret. Jeg er så pissetræt af det her Corona. Altså, virussen er selvfølgelig mega træls og det skaber en frygt fordi man ikke kender den. Men det slog mig at jeg faktisk er langt mere bange for al det andet. Uvisheden. Ingen ved om de er købt eller solgt. Må jeg kramme mine forældre til juni? Må jeg ses med mine venner?
Af Nadja Jensen

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne