Ny hastelov om hårdere straffe for ’corona-kriminalitet’ vedtaget – og fordoblet straf for ’forstyrrelse af den offentlige orden’

Såkaldt ’Corona-relaterede forbrydelser’ skal nu kunne straffes ekstra hårdt – men manglen på værnemidler i sundhedsvæsenet er en langt større forbrydelse! Partierne bag loven kalder disse nye stramninger nødvendige. Men dette har ingen baggrund i virkeligheden. Dommerforeningen betegnede lovforslaget som overflødigt og ren signalpolitik – og i øvrigt er kun ganske få tilfælde af tyveri af værnemidler rapporteret


De første argumenter for at den nye lov skulle hastes igennem lød, at tyveri af håndsprit var så forargeligt mod almenvellet, at det burde kunne straffes med ubetinget fængsel. Klart nok en upassende handling, men hvor var proportionerne – og var der overhovedet et problem? Intet tyder på det. I marts måned har kun 12 ud af 4112 anmeldelser drejet sig om tyveri af værnemidler. Og de konkrete sager politikerne brugte deres tid på at diskutere, var tilfælde hvor sundhedspersonale var kommet til at tage en flaske håndsprit med hjem. Selv dette skulle kunne straffes med fængsel.

Lovforslaget blev modereret en smule på det punkt. I tilfældet hvor en ansat i sundhedsvæsenet tager håndsprit med hjem, bliver straffen ikke fængsel, men en bøde på 1000 kr. Det samme skal gælde for tyveri af håndsprit i en butik. Men ved gentagelser vil der kunne gives ubetinget fængsel.

Derimod benyttede politikkerne epidimi-hasteloven til at fordoble straffen for maskeringsforbud og fordoble straffen for forstyrrelse af den offentlige orden. Regeringen forbereder sig tilsyneladende på at slå hårdt ned overfor kommende protester.

Reaktionære udfald mod udlændinge

Loven blev ligeledes udnyttet til at lave endnu en udlændinge stramning. Loven pointerer nu, at en udlænding, uanset opholdsgrundlag og uanset hvor længe vedkommende har været i landet, kan udvises, hvis han eller hun idømmes en ubetinget frihedsstraf for corona-relateret kriminalitet. Dvs f.eks. to gange har stjålet en flaske håndsprit.

De Radikale var imod loven som helhed, og stemte imod. Også Enhedslisten stemte imod, men kun pga af udlændingestramningen i loven. De øvrige stramninger var de med på.

SF stemte symbolsk imod udlændingestramningen, men for den samlede lov.

Dommerforeningen betragter loven som ren signalpolitik

Dommerforeningen har tidligere været ude med kritik af loven, som de betegnede som overflødig.

Dommerforeningen skrev tidligere i et brev til justitsministeren, at lovens stramninger ”her og nu er og bliver signaler”. Foreningen påpeger, at der ikke har været en høring, og derfor finder det nødvendigt at henvende sig til politikerne. De påpeger, at alle de nævnte lovovertrædelser allerede vil kunne idømmes skærpet straf på baggrund af corona-situationen:

”Man skal også holde sig for øje, at ingen har gjort sig den ulejlighed at høre domstolene om, hvordan de med den nuværende lovgivning ville kunne forventes at dømme i situationer, hvor kriminaliteten er coronarelateret. Hvis sagen f.eks. angår en person, der er tiltalt for at have stjålet værnemidler fra et hospital og dermed udsat andre for fare, er jeg ret overbevist om, at dommeren ville tillægge det endog særdeles skærpende omstændigheder”.

Dommerforeningen slutter med at slå fast, at gennemfører man nødretslove, sættes al sædvanlig lovprocedure ud af kraft – herunder høring af de myndigheder og organisationer, der konkret arbejder i felten. Og slår desuden fast, at der er forskel på en sundhedsmæssig nødsituation og en nødsituation ifht kriminalitet. Og minder om Rigspolitiets talmateriale, hvor intet tyder i retning af det det sidste.

Også Advokatrådet bakker op om Dommerforeningen kritik.

Se Brev til Justitsministeren i forbindelse med coronarelateret hastelov

Loven skal til revision i Folketinget i november og udløber den 1. marts 2021, hvor den kan forlænges af et flertal i Folketinget.

Nej til undtagelseslovene – sundhed sikres ikke med en politistat!

Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne