Regeringen på vej med ny stramning af epidemiloven

Regeringen ønsker nu en ny alvorlig stramning af epidemiloven med mulighed for forebyggende anholdelser – og i dag diskuterer Folketinget et udspil, der vil give fængselsstraf for tyveri af håndsprit.

I de kommende dage hastebehandles et forslag om yderligere beføjelser til styring af vores bevægelsesfrihed. Regeringen ønsker en stramning af loven, der skal give mulighed for med straksvirkning at kunne forbyde at mere end 3 personer mødes i det offentlige rum. Ikke alene i tilfælde hvor dette sker, men også forebyggende. Således skal politiet gives bemyndigelse til at gribe ind alene ved mistanke om at nogen kunne tænkes at ville samles!

Regeringen forventer, at lovforslaget allerede stemmes igennem i Folketinget tirsdag i næste uge.

Lovgivningen med kontrol af forsamlinger vil nu også kunne få virkning helt ind i folks hjem:

“Hvis det måtte vise sig nødvendigt, vil der dog kunne fastsættes regler for situationer, hvor private boliger benyttes til sammenkomster med personer uden for husstanden, der er forsamlet på en sådan måde, som skønnes at udgøre en særlig fare for smitte,” står der i lovteksten.

Det er stramning på stramning, hvor statsmagten gives ubegrænsede rettigheder til indgreb over personers færden. Ligesom Statens Seruminstituts forslag om brug af teleovervågning af vores alles mobiltelefoner kan det lyde som om det hele kun udløses af tilforladelige sundhedshensyn. Men for det første stilles der alvorlige spørgsmålstegn overfor strategien af bl.a. WHO – for det andet ligger der også en forberedelse fra statens side til at kunne sætte hårdt ind mod alle der på et tidspunkt måtte samle sig til protester – f.eks. mod den række af forringelser den aktuelle corona-undtagelsestilstand indfører og de øvrige krisenedskæringer Mette Fredriksen allerede forbereder os på vil komme. Mennesker vil blive registreret af politiet og efterretningsvæsenet, og politiet vil kunne anholde dem ’forebyggende’.

Tilbage til middelalderen

Parallelt med stramningen af epidemiloven bliver der torsdag lovgivet om det der kaldes ’coronarelaterede forbrydelser’, hvor f.eks. det at stjæle en flaske håndsprit skal kunne udløse en fængselsstraf. Coronasamfundet er et stramt styret politistatssamfund – det hele i sundhedens navn.

Tyveri af en flaske håndsprit skal efter regeringens udspil kunne give fængselsstraf – dvs straf der er lige så hård som de straffe regeringen sætter for mulig millionsvindel med støttekronerne fra firmaernes side.

Vi nærmer os en middelalderlig retstankegang, hvor krybskytten kunne straffes med dødsstraf og bønderne sattes i gabestok. Der tegner sig en regering der hersker med enevældig og hård hånd. En kappe Mette Frederiksen næppe vil kaste fra sig efter at den akutte sundhedskrise er ovre. Til den tid ser regeringen gerne en befolkning trænet i at leve uden frihedsrettigheder – og mildt tage de kommende velfærdsnedskæringer til sig.

Rul epidemiloven tilbage – sundhed sikres ikke med en politistat!

Læs flere aktuelle krav her
De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

Læs også

Nej til udlevering af teledata! Registreringen har ingen værdi i corona-bekæmpelsen
KPnet 24. marts 2020

Se lovforslaget L 158 her


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater