Spanien: Opfordring til fælles handling mod krisens ulykker

Af Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister), PCE(ml)

I Spanien opfordrer kommunisterne til fælles handling mod følgerne af Corona-krisen og den økonomiske krise, der hærger landet lige nu

Corona-krisen som vi står i nu, har vist og afsløret alle de åbenlyse manglerne i det kapitalistiske system og især når det gælder det nuværende oligarkiets kongemagt og regime.

COVID-19-pandemien har accelereret og uddybet en økonomisk krise, der allerede var godt på vej. Vi er vidne til en ulykke for alle klasser i befolkningen, men især for arbejderklassen.

Der er allerede halvanden million arbejdere, der er berørt af loven om midlertidige ansættelse og fyringer – ERTE’er*. Arbejdsgivere drager fordel af at skille sig af med dem, husarbejdere er tvunget til at arbejde, endda sætte deres helbred i fare, hvis de vil tjene penge, arbejdere fra vigtige virksomheder der ikke har lukket, har ikke tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, tusinder af små virksomheder er nødt til at lukke, helt eller delvist, uden at vide om de vil åbne igen, der er mange sårbare ubeskyttede grupper, mange af vores ældste bliver forsømt osv.

Sundhedspersonale skal arbejde uden tilstrækkelig hvile på grund af mangel på personale, uden tilstrækkeligt beskyttelsesmateriale, på grund af mangel på værnemidler, masker osv. der sætter deres helbred og liv på spil. Der mangler senge og hospitaler, mens nogle af de private vil lave ERTE’er for deres personale.

År med neoliberale politikker, afvikling af den offentlige sektor, privatisering af offentlige tjenester, virksomheder og strategiske økonomiske sektorer, budgetnedskæringer osv., der har forsøgt at øge fordelene for storkapitalen på bekostning af velfærd og sundhed for befolkningen, forklarer den situationen, vi befinder os i. Politikker, der gennemføres af de centrale og autonome regeringer ved PP og PSOE** (grundlæggende, men ikke kun) og via statslige institutioner.

I denne sammenhæng, når vores lands og dets behov presses, har den Europæiske Union stået tilbage som det projekt for den økonomiske storkapital det er. Det viser sig, at når man ser på social beskyttelse eller humanitær indsats, foretrækker den at se til den anden side og returnerer ansvaret til medlemslandene og at reducere sin synlighed til et minimum.

Vi står over for en sundhedsmæssig, social og økonomisk nødsituation, som forudsigeligt vil forværres, og som de demokratiske og progressive kræfter i enhed skal give, et svar, en udvej, et alternativ. Hvis det ikke gøres, er vi i fare for, at en sådan situation kanaliseres og udnyttes af de reaktionære og fascistiske sektorer.

Det er af alle disse grunde, at PCE(ml) opfordrer til, at alle progressive kræfter (politiske, faglige og sociale) lever op til deres ansvar i de nuværende omstændigheder og kæmper sammen, med respekt og loyalitet, mod krise og anti-folkelig politik til fordel for arbejderklassen og vores folk for vores fremtid.

Vi opfordrer til at fremme dannelsen af en bred folkelig front, i et udtryk for de folkelige sektorers behov og ønsker omkring dette 10-punkts program:

1) Vedligeholdelse af “sine die” og suspension af alle afskedigelser på grund af corona-virus, og af suspensionen en administrativ overvågning, så det er reelt og effektivt.

2) Ophævelse af arbejdsreformerne fra PP og PSOE

3) Øjeblikkelig tilbagevenden af offentlige penge, der blev givet til banker og privatiserede motorveje

4) Vand-, gas- og elektricitets tjenester skal vende tilbage på offentlige hænder. Nationalisering af de strategiske sektorer i økonomien

5) Ophævelse af “Hold kæft-loven” og andre love der krænker politiske rettigheder og friheder

6) Nationalisering og kommunalisering af privatiserede offentlige tjenester, især dem, der er i hænderne på virksomheder, der annoncerer ERES eller ERTES

7) Ophævelse af pensionsreformen og garanti for en anstændig indkomst for vores ældre og pårørende

8) Oprettelse af offentlige lejeboliger. Forhindre permanent bortvisning fra de første bebyggelser ved lov

9) Ophævelse af lov 15/97 og andre love, der privatiserer sundhedsydelser og nationalisering af hele det private sundhedsnetværk. Eliminering af det uddannelsesmæssige koncertsystem

10) Re-nationalisering og udvikling af den offentlige transport for at garantere arbejdernes mobilitet

Madrid, 27. marts, 2020.

* ERTE: expediente de regulación temporal de empleo. Forordning for midlertidig regulering af ansættelser.

** PSOE, Spaniens Socialdemokrati, PP Populistisk parti til dels sammenligneligt med DF.

 

Arbejderpartiet Kommunisterne, AKP har rejst følgende krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

Spaniens Kommunistiske parti (marxist-leninister), PCE(ml) er ligesom AKP medlem af CIPOML, Den Internationale Konference af Marxistisk-Leninistiske Partier og Organisationer.

Se originalartikel på PCE(m-l)’s hjemmeside her

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne