Socialt udsatte er mere udsatte under corona-krisen – Men også i høj grad personalet

De socialt udsatte udgør en stor smittekilde for hinanden, men også for deres omgivelser og de ansatte på værestederne. De udsatte skal have større muligheder for at blive testet, og de ansatte skal have tilstrækkelige værnemidler

Mange dagtilbud som væresteder og varmestuer til de socialt udsatte og hjemløse er i sammenhæng med den store nedlukning af Danmark blevet lukket over hele landet, mens natvarmestuer er blevet holdt åbne mange steder. Dog med reducerede pladser og reduceret bemanding.

De socialt udsatte har ofte ikke noget netværk, eller kun i begrænset omfang, og de har normalt fået den sociale kontakt og fællesskabet på de væresteder, hvor de plejer at samles om dagen. Det har ikke kunnet lade sig gøre i den nuværende situation efter nedlukningen af deres væresteder. For at opnå den sociale kontakt samles de jo så blot andre steder, er tæt sammen og deler i mange tilfælde alkohol og stoffer.

På den måde udgør de lige nu en potentiel tikkende smitte-bombe i forhold til hinanden og deres omgivelser. men hvad gør man så, når de kommer på de natvarmestuer, der holder åbent?

På natvarmestuen på Østergade i Odense, der holder åbent, skal personalet være ekstra opmærksomt, når der kommer en udsat borger til varmestuen. I forvejen oplever man, at mange af de hjemløse har forskellige helbredsproblemer. Derfor kan det være svært at gennemskue, om en person er smittet med coronavirus, når han eller hun kommer for at overnatte.

-Vores personale har ikke mulighed for at vurdere, om det er deres daglige KOL, om det er en smule lungebetændelse fra sidst, eller om det er corona, der er på vej, udtaler Heinz Wolf, der er leder af Kirkens Korshærs varmestue i Odense.
Hvis en udsat person kommer til varmestuen med symptomer, vil en af de ansatte give personen mundbind på og spørge, om vedkommende har brug for hjælp. Derefter vil man hjælpe med at kontakte lægevagten, over for lægevagten beskrive, hvad man har iagttaget og så følge de instrukser, lægevagten kommer med. Hvis den udsatte har svære symptomer, kan man blive nødt til at afvise vedkommende, vurderer Heinz Wolf. Han efterlyser også større mulighed for at teste de hjemløse.

Som følge af myndighedernes retningslinjer har man nedskåret antallet af pladser fra 30 til 10 og samtidig nednormeret antallet af ansatte, der er på arbejde. Og man gør hyppigere rent og afspritter. Men hvilke beskyttelsesmidler har de ansatte, bliver de testet, og bliver de udsatte testet?

De eneste beskyttelsesmidler, de ansatte for nuværende har, er handsker og sprit. De har også mundbind, men det er til de hjemløse, hvis de viser symptomer, som beskrevet ovenfor. Og ved sygdomssymptomer hos de ansatte bliver de ikke testet, men skal henvende sig til deres nærmeste leder, hvor denne leder så afgør, om den ansatte skal testes eller blot sendes hjem i 14 dages karantæne.

Med hensyn til de hjemløse og socialt udsatte så har testpolitikken hidtil været, at man kun blev testet ved meget svære symptomer på coronavirus og, at det skulle ske på et sygehus. Sådan var det sidst i marts, men det er måske ved at blive ændret nu.

I hvert fald er der nu i både Århus og København blevet etableret ordninger, hvor det er formålet at teste alle de hjemløse og udsatte, der gerne vil testes. Og det foregår vel at mærke ikke på sygehusene, men i hjemløse- miljøet, det vil sige på de væresteder, hvor de plejer at komme. I den forbindelse skal det nævnes, at der flere steder er genåbnet dagtilbud i stærkt begrænset omfang på værestederne, så de hjemløse også har mulighed for at komme i dagtimerne og blive testet.

Situationen er nemlig den, at mange af de hjemløse og socialt udsatte ikke er i stand til at kontakte og tage på sygehuset, hvis de mistænker at være smittet af coronavirus. Mange har et dårligt immunforsvar, og så kan de både blive smittet og smitte andre i miljøet og de ansatte på værestederne. Man forventer, at langt flere vil lade sig teste, når det foregår i hjemløse-miljøet..

Det er Århus Kommune og region Midtjylland, der er gået sammen om at teste, og det er her en gruppe medicinstuderende, der står for testningen af de udsatte og hjemløse. I København er det sundhedsfagligt personale fra region Hovedstadens Akutberedskab, der står for testene.

Dette er helt klart et fremskridt, men hvad med de udsatte i Odense og på Fyn og andre steder i landet? Hvornår begynder man med tilsvarende ordninger med testning af de hjemløse i miljøet?

Og ikke mindst må der rejses krav om, at de ansatte på værestederne får sikre og tilstrækkelige beskyttelses- og værnemidler og ikke bare den formelle ret, men også den konkrete mulighed for at blive testet.

Og kravet om tilstrækkelige beskyttelses- og værnemidler til alle, der arbejder med kritiske funktioner i sundhedssektoren, i hjemmeplejen, i ældreplejen, omsorgsområdet og med socialt udsatte må rejses bredt. Det drejer sig om mennesker, der arbejder med vigtige samfundsopgaver og, som er ekstremt udsat for smittefare og for risikoen for at bringe smitten hjem til fx familie og børn.

Jep. APK-Odense.

læs også KPnet: Værnemidler NU!

Online underskriftsindsamling:
Skriv under her: Værnemidler NU!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne