At organisere og gennemføre revolutionen

Den videre kamp efter folkeopstanden i Ecuador i oktober sidste efterår mod Præsident Morenos neoliberale nedskæringspolitik var et hovedfokus for Ecuadors Kommunistiske Parti Marxist-Leninister, PCMLE på deres 9. kongres.


Kongressen udsendte følgende kommuniké:

Ecuadors Kommunistiske Parti Marxister-Leninister har med succes afsluttet arbejdet på sin 9. kongres. Den var forberedt gennem debat i partiet og blandt de unge. Hovedfokus var den politiske rapport, der blev fremlagt af centralkomitéen og som har titlen ”At organisere og gennemføre revolutionen”. Den vellykkede afholdelse af denne kongres udgør en vigtig ideologisk, politisk og organisatorisk sejr for arbejderklassen og de marxistisk-leninistiske kommunister i Ecuador.

Processen med forberedelse og udvikling af kongressen har været en vigtig fase i debatten, hvor alle organismer fra partiet og ungdommen, såvel som vores organisations venner, har deltaget. Dette har gjort det muligt for os at trænge dybt ned i analysen af, hvordan partiet opfylder sit historiske ansvar for at organisere arbejderklassens sociale revolution i vores land, de succeser, vi har opnået i dens gennemførelse, og de begrænsninger, som vi stadig har. Debatten har også gjort det muligt at uddybe analysen og forståelsen af den internationale og nationale situation og definere et sæt retningslinjer til fremme af processen med at organisere den ecuadorianske revolution.

Forløbet af debatten viser og bekræfter partiets ideologiske, politiske og organisatoriske enhed, bekræfter marxismens – leninismens principper, samt medlemmerne entusiasme overfor at udføre revolutionære opgaver. Alt dette har udgjort grundlaget for en vellykket udvikling af denne 9. Kongres.

Kongressen genkendte den politiske rapport, der var lagt frem af Centralkomitéen, og som nu skal omsættes til den politiske handlingslinje i de næste fem år. Derudover valgtes Centralkomitéens nye sammensætning, der som det er sædvanligt i vores organisation, kombinerer tilstedeværelsen af erfarne kadrer – mænd og kvinder – med unge, der garanterer kontinuiteten i en revolutionær ledelse.

Vores kongres havde æren af tilstedeværelse af delegationer fra forskellige broderpartier, medlemmer af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer, CIPOML. Disse parters tilstedeværelse og hilsner udgør en vigtig bidrag fra den internationale kommunistiske bevægelse, som vi værdsætter stærkt og dedikerer os endnu mere til i vores internationale arbejde.

Vi deler denne ideologiske, politiske og organisatoriske sejr for de ecuadorianske marxist-leninister og af de marxist-leninister, der er samlet i CIPOML med arbejderne, ungdommen, kvinderne og folket i Ecuador og verden.

Midt i en kapitalistisk verden, der går fra opbrud til opbrud, fortsætter de proletariske revolutionære, og vi udfører vores mission, at organisere og gennemføre proletariatets sociale revolution.

Længe leve PCMLEs 9. kongres!

Længe leve Den Internationale Konference af Marxistiske Leninistiske Partier og Organisationer!

For revolutionen og socialismen!

 

Centralkomiteen, Ecuadors Kommunistiske Parti Marxister-Leninister, marts 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater