Covid-19: Italien – klassekampen stopper ikke!

Under den hærgende Covid-19 epidemi i Italien har arbejdere flere steder følt sig tvunget til at gået i strejke for sikring af arbejdernes sundhed hedder det i en kommunistisk fælleserklæring bragt i Kommunistisk Platform, Italien´s avis Scintilla, marts 2020

Den italienske Conte-regering har med sine dekreter i forbindelse med coronavirus lukket bl.a. skoler og butikker samt nærmest skabt en belejringstilstand ved at indskrænke de helt grundlæggende rettigheder for arbejderklassen – det være sig retten til at strejke; til at organisere sig; mødes, demonstrere osv.

Samtidig er der absolut ingen restriktioner rettet mod virksomhederne, som vil sikre sig fuld udbytte af såvel varer, hvilket de jo også betragter arbejdskraften som, helt i overensstemmelse med Confindustrias og EU’s arbejdsgiverpolitik.

Arbejderne på adskillige fabrikker, fra nord til syd, gik spontant i strejke på grund af manglende beskyttelsesforanstaltninger og værnemidler på arbejdspladserne, samt fraværet af ”social sikring” i mange virksomheder. 12 fanger døde da de tilbageholdt i overfyldte fængsler gjorde oprør for retten til sundhed og beskyttelse mod smitten.

Strejkerne har med al tydelighed vist, at hverken arbejdsgiverne eller de borgerlige regeringer bekymrer sig det mindste for arbejdernes sundhed og sikkerhed. Regeringernes ”mantra” har været at garantere friheden til at drive erhverv – men uden samtidigt at sikre de sociale rettigheder for de arbejdere, der arbejder i virksomhederne og som dermed reelt skaber værdierne i landet.

Kapitalisterne er mest interesseret i at sikre sig profitten, der er skabt af arbejdernes arbejde, OG som i sidste ende er kilden til al ”fortjeneste” til kapitalisterne – men samtidig er profitten også den vigtigste årsag til ødelæggelse af arbejdernes sundhed og liv.

Strejkerne viser tydeligt den dramatiske situation, som det offentlige sundhedssystem er havnet i efter årtiers nedskæringspolitik gennemført af samtlige regeringer. En nedskæringspolitik hvis formål har været at tilskynde til profit for private sundhedsentreprenører samt sikre større overførsel af offentlige midler til militær og våben.

Conte-regeringen forsøger at lægge ansvaret for spredningen af coronavirus på hver enkelt person, samt ved hjælp af diverse foranstaltninger, at tvinge folk, der ikke skal på arbejde til at blive hjemme i en slags husarrest.

Arbejdernes demonstrationer for deres krav er et vigtigt svar på angrebene fra hele det kapitalistiske system. De brød med den demobiliserende samarbejdspolitik – og fik samtidigt brudt tavsheden om deres aktuelle vanskelige arbejds- og levevilkår.

Sammen med strejker og demonstrationer betød de, at regeringen, industrien og den klassesamarbejdsivrige fagtop fik travlt med at få underskrevet en ”delt protokol”, der indeholder nogle beskyttelsesforanstaltninger om sundheden for ”arbejdende mennesker”.

Men i praksis er de uden betydning og virkning, fordi de ikke er bindende og uden sanktionsmuligheder overfor arbejdsgiveren (kun henstillinger og vejledninger). Derudover dækker det ikke dem, der arbejder ”udenfor” virksomhederne f.eks. chauffører og bude, der leverer mad til hjemmet – ligesom der ikke er taget højde for løsarbejderne.

Formålet er udelukkende at undgå strejker, blokader, forsamlinger – og samtidig forpligte arbejderne til at fortsætte med at arbejde mindre end 1 meter fra hinanden. De helt legitime krav, der stilles fra strejker og protester står i skærende kontrast til den absolutte mangel på indrømmelserne fra arbejdsgiverne, regeringen, fagtoppen og EU.

Arbejderne og arbejderklassen har – efter vores bedste overbevisning – en opgave:

Fortsætte med at kæmpe på arbejdspladserne og i alle arbejdssituationer for at forsvare dit helbred, dine interesser og rettigheder. INGEN SIKKERHED – INGEN PRODUKTION!!!

Kommunister og fagforeningsaktivister har som opgave at stå sammen i enhver situation – arbejdere og fagforening i et uafhængigt organiseret samspil, i udvalg og kollektiver for at afvise de krav der med magt presses ned over os og for mobilisering af arbejderklassen

Vi ønsker et samfund, hvor ikke kun de stærkeste overlever.

Vi ønsker et samfund hvor alle virkelig har ret til at blive behandlet ordentligt – også i tilfælde af epidemier. Vi ønsker et samfund, der ikke bruger samfundspengene til tåbeligheder.

Vi ønsker et samfund, hvor mennesker, fri for udnyttelse, kan udtrykke alt deres kreative potentiale.

Coronavirus-epidemien har sammen med de mange sociale urimeligheder afsløret de uforsonlige modsætninger, der er i det kapitalistiske system og fremhævet borgerskabets kriminelle og umenneskelige politik – en politik, der ikke kan garantere arbejderklassen den samme eksistens, men derimod sygdomme og dødsfald i produktionens navn.

Den kapitalistiske produktionsmåde skal fjernes og med arbejderklassens revolution erstattes med en ny måde at producere og leve på: Socialismen.

Derfor er det nødvendigt at organisere kommunisterne i kampen for genopbygningen af partiet!!!

”Arbejderklassen har kun én vej: At kæmpe til sejr, hvis den vil redde sig selv og hele menneskeheden fra ruin.” (Antonio Gramsci)

15. marts 2020

CCT – Toscanas kommunistisk koordination
CCL – Lombardiets kommunistiske koordination
Kommunistisk platform – for Italiens proletariske kommunistiske parti
CCV – Venetos kommunistisk koordination

Original artikel:
Covid-19: la lotta di classe non si ferma!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater